Bel ons : 140174

Aanbod voor huiselijk geweld

Veilig OpgroeienInformatiekaart met proces

Veilig Opgroeien

Bij kindermishandeling denkt u wellicht aan fysiek geweld: slaan, schoppen of opzettelijk pijn doen. Maar kindermishandeling heeft veel meer gedaantes. Kindermishandeling kan lichamelijk (ook seksueel) of geestelijk zijn.

Alles wat voor een kind bedreigend is, valt onder kindermishandeling. Kinderverwaarlozing, ofwel als er helemaal niet naar een kind wordt omgekeken, is ook kindermishandeling.
  Meer info>
  Huiselijk geweldInformatiekaart met proces

  Huiselijk geweld

  Twijfelt u of er sprake is van huiselijk geweld? Of het normaal is wat er gebeurt? Als u daarover twijfelt, is er vaak meer aan de hand dan een kleine ruzie, u kunt dan om hulp vragen.
   Meer info>
   PerspektiefOrganisatie

   Perspektief

   Perspektief staat voor herstel en participatie van kwetsbare groepen. Eenlingen, gezinnen en hun kinderen. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, dakloos zijn of bij wie het leven niet vanzelf gaat vanwege psychische problemen. PerspeKtief helpt deze mensen in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. De zorg kan zowel intramuraal als ambulant geleverd worden.
   • Locatie

    Vulcanusweg 277
    2624 AV Delft
   • Bereikbaarheid

    Telefoon015 - 284 10 00
   Meer info>
   De gemeente Westland heeft samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland ontwikkeld.

   Heeft u opmerkingen? Graag ontvangen wij uw feedback indien informatie niet correct is of aangevuld moet worden. U kunt dan contact opnemen met SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
   @2019 Sociaal Plein Westland | Proclaimer