Bel ons : 140174

Aanbod voor Kinderen

Schoolkosten middelbaar beroepsonderwijsInformatiekaart met proces

Schoolkosten middelbaar beroepsonderwijs

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun ouders komen voor allerlei opleidingskosten te staan. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld. 

Mbo-scholen zijn verantwoordelijk voor de basisuitrusting en benodigde leermiddelen voor hun studenten. Mbo-scholen stellen middelen ter beschikking die nodig zijn om het onderwijs te volgen, examens te doen en zo het diploma te behalen.
  Meer info>
  LeerplichtInformatiekaart met proces

  Leerplicht

  Dankzij de leerplichtwet kunnen alle kinderen in Nederland onderwijs volgen. In de wet is zelfs het recht op onderwijs vastgelegd. De leerplicht begint als een kind 5 jaar wordt. Vanaf 5 jaar moet een kind naar school. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Hierna zijn leerlingen kwalificatieplichtig. U bent als ouder/verzorger verplicht om een kind in te schrijven op een school. Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. 
   Meer info>
   KindermishandelingInformatiekaart met proces

   Kindermishandeling

   Bij kindermishandeling denkt u wellicht aan fysiek geweld: slaan, schoppen of opzettelijk pijn doen. Maar kindermishandeling heeft veel meer gedaantes. Kindermishandeling kan lichamelijk (ook seksueel) of geestelijk zijn.

   Alles wat voor een kind bedreigend is, valt onder kindermishandeling. Kinderverwaarlozing, ofwel als er helemaal niet naar een kind wordt omgekeken, is ook kindermishandeling.
    Meer info>
    Hulp bij verslaving voor jeugdInformatiekaart met proces

    Hulp bij verslaving voor jeugd

    Je bent verslaafd en daar wil je vanaf. Je kan hier wel wat hulp bij gebruiken.
     Meer info>
     Hulp bij autismeInformatiekaart met proces

     Hulp bij autisme

     Iemand met autisme verwerkt informatie op een andere manier in de hersenen. Dat heeft positieve kanten (zoals een opmerkelijk oog voor detail) maar ook negatieve kanten (zoals omgaan met anderen of het behouden van overzicht).
      Meer info>
      Individuele studietoeslagInformatiekaart met proces

      Individuele studietoeslag

      Studenten vanaf 18 jaar met een arbeidsbeperking, kunnen in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag. Jongeren met een beperking zijn soms minder goed in staat hun opleiding te combineren met werk. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken. Je kunt pas een individuele studietoeslag aanvragen vanaf de dag dat je 18 jaar oud bent.
       Meer info>
       KindpakketInformatiekaart met proces

       Kindpakket

       Gemeente Westland wil dat elk kind mee kan doen met zijn of haar leeftijdsgenootjes. Meedoen aan sport, cultuur of, bijvoorbeeld een schoolreisje is belangrijk! En dat geldt ook voor een warme winterjas, een goede fiets en een bibliotheekabonnement. Daarom heeft de gemeente Kindpakket Westland ontwikkeld.
       Als u met uw gezin niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, maar wel een laag inkomen heeeft, dan kan Stichting WestlandPas mogelijk helpen.
        Meer info>
        LeerlingenvervoerInformatiekaart met proces

        Leerlingenvervoer

        Meestal kunnen Westlandse leerlingen zelfstandig de weg naar school afleggen. Soms worden ze gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers. Maar dat kan niet altijd. U kunt dan eventueel een beroep doen op Leerlingenvervoer.
         Meer info>
         Computer voor schoolgaande kinderenInformatiekaart met proces

         Computer voor schoolgaande kinderen

         Heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, een laag inkomen en een bescheiden vermogen? En kunt u de kosten voor de computer niet (helemaal) uit uw eigen inkomen betalen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de regeling vergoeding voor computer voor schoolgaande kinderen.

         De gemeente Westland vindt het belangrijk dat schoolgaande kinderen ook thuis gebruik kunnen maken van een computer. Als u deze kosten niet zelf kunt betalen, kunt u hiervoor een aanvraag indienen.
          Meer info>
          Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN)Informatiekaart met proces

          Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN)

          De gemeente biedt ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze hulp kunt u krijgen in de vorm van zorg in natura (ZIN) of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).
           Meer info>
           Stichting Jarige JobInformatiekaart

           Stichting Jarige Job

           Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag!
            Meer info>
            Jeugdfonds Sport & CultuurInformatiekaart

            Jeugdfonds Sport & Cultuur

            Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.
             Meer info>
             KinderhulpInformatiekaart

             Kinderhulp

             Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 9 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 398.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!
              Meer info>
              Samen voor alle KinderenInformatiekaart

              Samen voor alle Kinderen

              Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen. 1 op de 9 kinderen groeit namelijk op in armoede, gemiddeld 3 kinderen per klas! Dat is heel erg veel. Sam& springt bij voor de kinderen!
               Meer info>
               Ondersteuning bij de opvoedingInformatiekaart

               Ondersteuning bij de opvoeding

               Ontwikkelt uw kind zich anders dan dat u verwacht? Dat kan, want ieder kind ontwikkelt zich op een eigen manier. Op sommige gebieden is uw kind sneller dan andere kinderen. En op sommige gebieden langzamer. Meestal is er niets aan de hand.

               Opvoeden kan een pittige klus zijn. Uw kind komt bijvoorbeeld afspraken niet na, kan geen nee accepteren of is lastig met eten. Kortom: u heeft moeite om uw kind aan te sturen en uw kind heeft moeite met uw regels en grenzen. U zou hier graag hulp bij willen.

               Heeft u vragen over de ontwikkeling of opvoeding, dan kunt u altijd binnen uw gemeente terecht.
                Meer info>
                Advies en diagnostiek via Centrum voor Jeugd en Gezin (JGZ) Zuid-Holland WestInformatiekaart

                Advies en diagnostiek via Centrum voor Jeugd en Gezin (JGZ) Zuid-Holland West

                Vindt u dat uw kind zich anders gedraagt dan andere kinderen? Maakt het bijvoorbeeld moeilijk vrienden of kan het de klasgenoten moeilijk bijhouden? Dan is het goed om dat te bespreken met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG kan, net als een huisarts, uw kind indien nodig doorverwijzen naar een specialist. 
                 Meer info>
                 JongerenwerkInformatiekaart

                 Jongerenwerk

                 Het jongerenwerk werkt in opdracht van de gemeente en zoekt groepen (kwetsbare) en individuele jongeren op in omgevingen waarin zij hun vrije tijd doorbrengen.
                  Meer info>
                  Kids en koffieInformatiekaart

                  Kids en koffie

                  In Westland zijn op 4 locaties in Westland gezellige koffieochtenden te vinden voor ouders met kinderen tot 4 jaar.
                   Meer info>
                   Ouders voor OudersInformatiekaart

                   Ouders voor Ouders

                   Nieuwe energie en ideeën op doen voor je gezin. Voor alle ouders organiseert Ouders voor Ouders Westland inspiratieworkshops.
                    Meer info>
                    Gastouderbureau WestlandOrganisatie

                    Gastouderbureau Westland

                    Gastouderbureau Westland wil kwalitatief hoge, veilige, maar ook gezellige opvang bemiddelen voor uw kind.
                    • Locatie

                     Marnixlaan 39
                     2692 DP 's Gravezande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-14220312
                    Meer info>
                    Organisatie

                    Henny Coenen / Kind- en Jeugd Haaglanden

                    Henny Coenen biedt diagnostisch onderzoek en behandeling van diverse problematiek.
                    • Locatie

                     Molenstraat 212
                     2681 BX Monster
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-241554
                    Meer info>
                    De Rode RidderOrganisatie

                    De Rode Ridder

                    Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                    • Locatie

                     Sportlaan 49
                     2678 VG De Lier
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-200223
                    Meer info>
                    De Lierse PrinsOrganisatie

                    De Lierse Prins

                    Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                    • Locatie

                     Van Haemstedestraat 28
                     2678 TX De Lier
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-23526376
                    Meer info>
                    Het Paarse SchaapOrganisatie

                    Het Paarse Schaap

                    Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                    • Locatie

                     Groeneveld 2
                     2636 AL Schipluiden
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-83651709
                    Meer info>
                    Jippie AnjerOrganisatie

                    Jippie Anjer

                    Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                    • Locatie

                     Anjer 2
                     2678 PB De Lier
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-42144680
                    Meer info>
                    Jippie FrankenthalerOrganisatie

                    Jippie Frankenthaler

                    Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                    • Locatie

                     Frankenthaler 1
                     2678 WE De Lier
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-514594
                    Meer info>
                    Koningin HupsakeeOrganisatie

                    Koningin Hupsakee

                    Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                    • Locatie

                     Achterlaantje 10
                     2678 TC De Lier
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-513529
                    Meer info>
                    De Prinses op de Erwt Organisatie

                    De Prinses op de Erwt

                    Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                    • Locatie

                     Anjer 2
                     2678 PB De Lier
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-42144680
                    Meer info>
                    De Waterspiegel Organisatie

                    De Waterspiegel

                    Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                    • Locatie

                     Groentelaan 29
                     2292 AD Wateringen
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-13605871
                    Meer info>
                    Okidoki Albert KlingstraatOrganisatie

                    Okidoki Albert Klingstraat

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     Albert Klingstraat 24
                     2691 ZC s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-820368
                    Meer info>
                    Okidoki BoelhouwerstraatOrganisatie

                    Okidoki Boelhouwerstraat

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     Boelhouwerstraat 1
                     2691 LR s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-870127
                    Meer info>
                    Okidoki van der Kest WittensstraatOrganisatie

                    Okidoki van der Kest Wittensstraat

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     Van der Kest Wittensstraat 3
                     2691 XD s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-820371
                    Meer info>
                    Okidoki Koningin Julianaweg 59aOrganisatie

                    Okidoki Koningin Julianaweg 59a

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     Koningin Julianaweg 59a
                     2692 GC s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-422902/06-19043612
                    Meer info>
                    Okidoki Spinel 6-8Organisatie

                    Okidoki Spinel 6-8

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     Spinel 6-8
                     2694 TM s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-421150
                    Meer info>
                    BSO Upst@irsOrganisatie

                    BSO Upst@irs

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. De locaties bevinden zich in 's-Gravenzande, Heenweg, Naaldwijk, Wateringen en Kwintsheul. Iedereen is welkom, want het is belangrijk om samen op te groeien, ongeacht geloof, cultuur, maatschappelijke achtergrond of andere verschillen. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     Koningin Julianaweg 154A
                     2691 GH s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-416238
                    Meer info>
                    Okidoki DresdenwegOrganisatie

                    Okidoki Dresdenweg

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     Dresdenweg 1
                     2692 AA s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-441926
                    Meer info>
                    Okidoki EikenlaanOrganisatie

                    Okidoki Eikenlaan

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     Eikenlaan 50
                     2691 EE s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-412761/06-33135806
                    Meer info>
                    Okidoki WagenmakerstraatOrganisatie

                    Okidoki Wagenmakerstraat

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     Wagenmakerstraat 53
                     2694 BW s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-422244/06-57169090
                    Meer info>
                    Okidoki Prins BernardstraatOrganisatie

                    Okidoki Prins Bernardstraat

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Iedereen is welkom, want het is belangrijk om samen op te groeien, ongeacht geloof, cultuur, maatschappelijke achtergrond of andere verschillen. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     Prins Bernhardstraat 28
                     2691 VK s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-13048899
                    Meer info>
                    Okidoki ObrechtlaanOrganisatie

                    Okidoki Obrechtlaan

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     Obrechtlaan 12
                     2692BV s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-47000825
                    Meer info>
                    Okidoki Spinel 2Organisatie

                    Okidoki Spinel 2

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     Spinel 2
                     2694 TM s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-19947684
                    Meer info>
                    Okidoki De Savornin LohmanstraatOrganisatie

                    Okidoki De Savornin Lohmanstraat

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     De Savornin Lohmanstraat 1
                     2672 BB Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-47762569
                    Meer info>
                    2EekhoornsOrganisatie

                    2Eekhoorns

                    Kinderdagverblijf 2Eekhoors in de wijk Hoogeland (Naaldwijk)
                    • Locatie

                     Hastastraat 13
                     2672 HC Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-769092
                    Meer info>
                    2Flamingo'sOrganisatie

                    2Flamingo's

                    2 Flamingo's biedt buitenschoolse opvang met mogelijkheid tot volgen van workshops sport, koken, theater et cetera.
                    • Locatie

                     Sibelius 1
                     2671 VV Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-13830454
                    Meer info>
                    2PinguïnsOrganisatie

                    2Pinguïns

                    2Pinguïns in de wijk Woerdblok voor kinderopvang en buitenschoolse opvang.
                    • Locatie

                     De Gouwe 8
                     2673 BK Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-210762
                    Meer info>
                    2BallonnenOrganisatie

                    2Ballonnen

                    2Ballonnen in Monster voor kinderopvang en buitenschoolse opvang.
                    • Locatie

                     Kloosterlaan 53
                     2681 LD Monster
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-281026
                    Meer info>
                    2Vliegers Organisatie

                    2Vliegers

                    2Vliegers biedt kinderopvang, peuetropvang en buitenschoolse opvang.
                    • Locatie

                     Duyvenvoordestraat 80
                     2681 HN Monster
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-244471
                    Meer info>
                    Simba ZilvermeeuwstraatOrganisatie

                    Simba Zilvermeeuwstraat

                    Simba (kinderdagverblijf) biedt opvang voor baby's, peuters, kleuters.
                    • Locatie

                     Zilvermeeuwstraat 1
                     2681 TT Monster
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-243104
                    Meer info>
                    Simba BlinkerdOrganisatie

                    Simba Blinkerd

                    Simba biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
                    • Locatie

                     Poelenburgh 1
                     2681 NW Monster
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-254851
                    Meer info>
                    Simba Pr8 + Paleis RijnwegOrganisatie

                    Simba Pr8 + Paleis Rijnweg

                    Simba biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
                    • Locatie

                     Rijnweg 71
                     2681 SC Monster
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-20026617
                    Meer info>
                    Simba ZeesterOrganisatie

                    Simba Zeester

                    Simba biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
                    • Locatie

                     Choorstraat 45
                     2681 AP Monster
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-248200
                    Meer info>
                    Simba de LeuningjesOrganisatie

                    Simba de Leuningjes

                    Simba biedt kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
                    • Locatie

                     Julianastraat 49
                     2685 BB Poeldijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-287775
                    Meer info>
                    Simba De Nieuwe Weg/ DaltonOrganisatie

                    Simba De Nieuwe Weg/ Dalton

                    Simba biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
                    • Locatie

                     Bernardolaan 16/18
                     2685 WB Poeldijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-22209374
                    Meer info>
                    Kwest KC DoReMiOrganisatie

                    Kwest KC DoReMi

                    DoReMI vangt baby's en kleuters op.
                    • Locatie

                     Druivenstraat 30
                     2671 SK Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-623064
                    Meer info>
                    Kwest KC SamsamOrganisatie

                    Kwest KC Samsam

                    SamSam biedt opvang voor baby's, peuters.
                    • Locatie

                     Gerberalaan 2
                     2671 KD Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-628899
                    Meer info>
                    KwesthomeOrganisatie

                    Kwesthome

                    Kindercentrum KwestHome heeft drie dagopvanggroepen en twee BSO's
                    • Locatie

                     Schiereiland 52
                     2673 CX Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-820950
                    Meer info>
                    Kwest PO Op StapOrganisatie

                    Kwest PO Op Stap

                    Kindercentrum Op Stap heeft één groep, de buitengroep. De buitengroep is een verlengde peuteropvanggroep voor kinderen vanaf 3 jaar.
                    • Locatie

                     Druivenstraat 30
                     2671 SK Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-28204333
                    Meer info>
                    KwestKids, OlympusOrganisatie

                    KwestKids, Olympus

                    De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                    • Locatie

                     Galgeweg 33
                     2671 MR Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-21682117
                    Meer info>
                    KwestKids, MontessoriOrganisatie

                    KwestKids, Montessori

                    De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                    • Locatie

                     Schubertstraat 2
                     2671 TB Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-34903362
                    Meer info>
                    KwestKids, RegenboogOrganisatie

                    KwestKids, Regenboog

                    De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                    • Locatie

                     Aalbersestraat 47
                     2672 DR Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-22771820
                    Meer info>
                    KwestKids, DruivenstraatOrganisatie

                    KwestKids, Druivenstraat

                    De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                    • Locatie

                     Druivenstraat 30
                     2671 SK Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-15623894
                    Meer info>
                    KwestKids, SchiereilandOrganisatie

                    KwestKids, Schiereiland

                    De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                    • Locatie

                     Schiereiland 52
                     2673 CX Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-820950
                    Meer info>
                    Kwest KC KiekaboeOrganisatie

                    Kwest KC Kiekaboe

                    Vlakbij de sportvelden, in hetzelfde pand als basisschool Het Palet vind u kindercentrum Kiekaboe.
                    • Locatie

                     Adelaarshorst 23
                     2675 WJ Honselersdijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-641839
                    Meer info>
                    PeuterhofOrganisatie

                    Peuterhof

                    De peuters die gebruik maken van gesubsudieerde peuteropvang hebben een groep aan de Dijkstraat in het pand KwestFactory.
                    • Locatie

                     Dijkstraat 45
                     2675 AV Honselersdijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-18697444
                    Meer info>
                    Kwestkids, KwestFactoryOrganisatie

                    Kwestkids, KwestFactory

                    Wat ooit een bouwmarkt was is nu een heuse BSO Factory geworden met verschillende ruimtes voor groot en klein. Het is een locatie met vele mogelijkheden.
                    • Locatie

                     Dijkstraat 45
                     2675 AV Honselersdijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-621524
                    Meer info>
                    KwestKids, KyckmarOrganisatie

                    KwestKids, Kyckmar

                    Van schoollokaal naar BSO-groep in een handomdraai. Samenleven in een ruim lokaal met een eigentijdse look.
                    • Locatie

                     Windmolen 180
                     2291 KS Wateringen
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-10477000
                    Meer info>
                    KwestKids, Koningin JulianaOrganisatie

                    KwestKids, Koningin Juliana

                    BSO KwestKids De Lier heeft twee locaties. Locatie Koningin Juliana en locatie Prins Maurits voor opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar.
                    • Locatie

                     Abel Tasmanlaan 1
                     2678 ER De Lier
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-58990154
                    Meer info>
                    KwestKids, Prins MauritsOrganisatie

                    KwestKids, Prins Maurits

                    BSO KwestKids De Lier heeft twee locaties. Locatie Koningin Juliana en locatie Prins Maurits voor opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar.
                    • Locatie

                     Frankenthaler 1
                     2678 WE De Lier
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-10995560
                    Meer info>
                    Kris KrasOrganisatie

                    Kris Kras

                    De buitenschoolse opvang in Maasdijk heeft twee groepen. De kleine Beestenbende en De grote Beestenbende. Beide groepen bieden uitdagende activiteiten aan.
                    • Locatie

                     Prinsenlaan 11
                     2676 VN Maasdijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-517614
                    Meer info>
                    KwestKids, AventurijnOrganisatie

                    KwestKids, Aventurijn

                    De buitenschoolse opvang in Maasdijk heeft twee groepen. De kleine Beestenbende en De grote Beestenbende. Beide groepen bieden uitdagende activiteiten aan.
                    • Locatie

                     Tuindersweg 52
                     2676 BJ Maasdijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-517614/06-12409933
                    Meer info>
                    Villa Okidoki Drie TurvenOrganisatie

                    Villa Okidoki Drie Turven

                    Op Villa Okidoki Leeuwerik worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Tevens buitenschoolse opvang voor kinderen 4-12 jaar.
                    • Locatie

                     Leeuwerik 9
                     2295 PE Kwintsheul
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-615151
                    Meer info>
                    Villa Okidoki SchaepmanstraatOrganisatie

                    Villa Okidoki Schaepmanstraat

                    Op Villa Okidoki Schaepmanstraat worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
                    • Locatie

                     Dr. Schaepmanstraat 2
                     2291 SX Wateringen
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-49661232
                    Meer info>
                    Villa Okidoki Pieter van der PlasOrganisatie

                    Villa Okidoki Pieter van der Plas

                    Bij Villa Okidoki Pieter van der Plas worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 - 4 jaar.
                    • Locatie

                     Pieter van der Plasstraat 22
                     2291 SE Wateringen
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-763803
                    Meer info>
                    Villa Okidoki BakkershofOrganisatie

                    Villa Okidoki Bakkershof

                    Op Villa Okidoki Bakkershof worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er wordt ook fle-opvang aangeboden.
                    • Locatie

                     Bakkershof 140
                     2291 DE Wateringen
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-225090
                    Meer info>
                    IKC De Ontdekking 's GravenzandeOrganisatie

                    IKC De Ontdekking 's Gravenzande

                    Integraal Kind Centrum De Ontdekking biedt verschillende soorten kinderopvang op hoogwaardig niveau. Huiselijkheid en vertrouwen zijn kernwoorden binnen de organisatie.
                    • Locatie

                     Koningin Julianaweg 160 B
                     2691 TM s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-237777
                    Meer info>
                    IKC De Ontdekking MonsterOrganisatie

                    IKC De Ontdekking Monster

                    Integraal Kind Centrum De Ontdekking biedt verschillende soorten kinderopvang op hoogwaardig niveau. Huiselijkheid en vertrouwen zijn kernwoorden binnen de organisatie.
                    • Locatie

                     Slangekruid 13
                     2681 XR Monster
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-506311
                    Meer info>
                    Smallsteps WesthofOrganisatie

                    Smallsteps Westhof

                    Smallsteps Westhof heeft twee verticale groepen. In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4, ook broertjes en zusjes. Je kind houdt jarenlang dezelfde groep.Daarnaast is er een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4.
                    • Locatie

                     De Ruijtbaan 81
                     2685 RS Poeldijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-246992
                    Meer info>
                    Smallsteps Kyckert Organisatie

                    Smallsteps Kyckert

                    Smallsteps Kyckert heeft horizontale en verticale groepen. In een horizontale groep zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd.
                    • Locatie

                     Lange Spruit 88
                     2291 LC Wateringen
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-615155
                    Meer info>
                    Smallsteps Dreumesland Organisatie

                    Smallsteps Dreumesland

                    Smallsteps Dreumesland vangt kinderen op in de leeftijd van 0 -4 jaar.
                    • Locatie

                     Orchideehof 24
                     2292 DM Wateringen
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-615154
                    Meer info>
                    Smallsteps Bombarie Organisatie

                    Smallsteps Bombarie

                    Bij Smallsteps Bombarie kan je kind na schooltijd al zijn energie kwijt. Meedoen met het thema, buiten spelen, vrij spelen… voor elk kind is er genoeg te doen!
                    • Locatie

                     Doelstraat 48
                     3155 AJ Maasland
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon010-5990901
                    Meer info>
                    Stichting iQOrganisatie

                    Stichting iQ

                    Stichting iQ+ heeft het streven de handen van professionals, onderwijs, gezondheidszorg, overheid en ouders ineen te slaan om het pad voor het hoogbegaafde kind te banen, zodat het intellectuele talent tot bloei komt
                    • Locatie

                     Oudlaan 225
                     2672 BS Naaldwijk
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon06-40801651
                    Meer info>
                    Smallsteps DokusOrganisatie

                    Smallsteps Dokus

                    Je vindt het kinderdagverblijf midden tussen de basisscholen in de oude kern van Maasland.
                    • Locatie

                     Kluisweer 2b
                     3155 BJ Maasland
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon010-5990901
                    Meer info>
                    Smallsteps Sport en Spel Maasland Organisatie

                    Smallsteps Sport en Spel Maasland

                    "Je kind kan zich lekker uitleven op onze eigen sportvelden. We zijn zo veel mogelijk in de frisse buitenlucht. Kom gerust eens kijken
                    • Locatie

                     Baanderheer 20
                     3155 NA Maasland
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon010-5990901
                    Meer info>
                    Smallsteps Kinderopvang Organisatie

                    Smallsteps Kinderopvang

                    Met verschillende kinderdagverblijven (crèches), peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties in heel Nederland, is Smallsteps een van de grootste kinderopvangorganisaties van Nederland.
                    • Locatie

                     Demmersweg 76
                     7556 BN Hengelo
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon 074-2405577
                    Meer info>
                    Kinderopvang Simba B.V.Organisatie

                    Kinderopvang Simba B.V.

                    Bij Simba streven wij ernaar dat uw kind zich thuis voelt en dat u, als ouder, uw kind met een gerust hart bij Simba achter kunt laten.
                    • Locatie

                     Zilvermeeuwstraat 1
                     2681 TT Monster
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174–243104
                    Meer info>
                    Okidoki B.V.Organisatie

                    Okidoki B.V.

                    Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                    • Locatie

                     Dresdenweg 1
                     2692 AA s-Gravenzande
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon0174-441510
                    Meer info>
                    De Lange Keizer KinderopvangOrganisatie

                    De Lange Keizer Kinderopvang

                    Kinderopvang de Lange Keizer heeft tot doel goede kinderopvang te bieden door ieder kind op een verantwoorde en veilige manier uit te dagen tot activiteit, ontdekking en creativiteit.
                    • Locatie

                     Rotterdamseweg 51
                     2628 AJ Delft
                    • Bereikbaarheid

                     Telefoon015-2120905
                    Meer info>
                    SOCATOTSOrganisatie

                    SOCATOTS

                    SOCATOTS is een wereldwijd toonaangevende organisatie waar het gaat om het aanbieden van voetbalgerelateerde fysieke ontwikkelingsactiviteiten voor jonge kinderen tussen zes maanden en vijf jaar.
                    • Locatie


                    • Bereikbaarheid

                    Meer info>
                    De gemeente Westland heeft samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland ontwikkeld.

                    Heeft u opmerkingen? Graag ontvangen wij uw feedback indien informatie niet correct is of aangevuld moet worden. U kunt dan contact opnemen met SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
                    @2019 Sociaal Plein Westland | Proclaimer