Bel ons : 140174

Aanbod voor Kinderen

Schoolkosten middelbaar beroepsonderwijsInformatiekaart met proces

Schoolkosten middelbaar beroepsonderwijs

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun ouders komen voor allerlei opleidingskosten te staan. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld. 

Mbo-scholen zijn verantwoordelijk voor de basisuitrusting en benodigde leermiddelen voor hun studenten. Mbo-scholen stellen middelen ter beschikking die nodig zijn om het onderwijs te volgen, examens te doen en zo het diploma te behalen.
  Meer info >
  LeerplichtInformatiekaart met proces

  Leerplicht

  Dankzij de leerplichtwet kunnen alle kinderen in Nederland onderwijs volgen. In de wet is zelfs het recht op onderwijs vastgelegd. De leerplicht begint als een kind 5 jaar wordt. Vanaf 5 jaar moet een kind naar school. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Hierna zijn leerlingen kwalificatieplichtig. U bent als ouder/verzorger verplicht om een kind in te schrijven op een school. Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. 
   Meer info >
   KindermishandelingInformatiekaart met proces

   Kindermishandeling

   Bij kindermishandeling denkt u wellicht aan fysiek geweld: slaan, schoppen of opzettelijk pijn doen. Maar kindermishandeling heeft veel meer gedaantes. Kindermishandeling kan lichamelijk (ook seksueel) of geestelijk zijn.

   Alles wat voor een kind bedreigend is, valt onder kindermishandeling. Kinderverwaarlozing, ofwel als er helemaal niet naar een kind wordt omgekeken, is ook kindermishandeling.
    Meer info >
    Hulp bij verslaving voor jeugdInformatiekaart met proces

    Hulp bij verslaving voor jeugd

    Je bent verslaafd en daar wil je vanaf. Je kan hier wel wat hulp bij gebruiken.
     Meer info >
     Hulp bij autismeInformatiekaart met proces

     Hulp bij autisme

     Iemand met autisme verwerkt informatie op een andere manier in de hersenen. Dat heeft positieve kanten (zoals een opmerkelijk oog voor detail) maar ook negatieve kanten (zoals omgaan met anderen of het behouden van overzicht).
      Meer info >
      Individuele studietoeslagInformatiekaart met proces

      Individuele studietoeslag

      Studenten vanaf 18 jaar met een arbeidsbeperking, kunnen in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag. Jongeren met een beperking zijn soms minder goed in staat hun opleiding te combineren met werk. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken. Je kunt pas een individuele studietoeslag aanvragen vanaf de dag dat je 18 jaar oud bent.
       Meer info >
       Kindpakket (Stichting Leergeld)Informatiekaart met proces

       Kindpakket (Stichting Leergeld)

       Gemeente Westland wil dat elk kind mee kan doen met zijn of haar leeftijdsgenootjes. Meedoen aan sport, cultuur of, bijvoorbeeld een schoolreisje is belangrijk! En dat geldt ook voor een warme winterjas, een goede fiets en een bibliotheekabonnement. Daarom heeft de gemeente Kindpakket Westland ontwikkeld.
       Als u met uw gezin niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, maar wel een laag inkomen heeeft, dan kan Stichting Leergeld mogelijk helpen.
        Meer info >
        Computer voor schoolgaande kinderenInformatiekaart met proces

        Computer voor schoolgaande kinderen

        Heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, een laag inkomen en een bescheiden vermogen? En kunt u de kosten voor de computer niet (helemaal) uit uw eigen inkomen betalen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de regeling vergoeding voor computer voor schoolgaande kinderen.

        De gemeente Westland vindt het belangrijk dat schoolgaande kinderen ook thuis gebruik kunnen maken van een computer. Als u deze kosten niet zelf kunt betalen, kunt u hiervoor een aanvraag indienen.
         Meer info >
         Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN)Informatiekaart met proces

         Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN)

         De gemeente biedt ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze hulp kunt u krijgen in de vorm van zorg in natura (ZIN) of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).
          Meer info >
          Stichting Jarige JobInformatiekaart

          Stichting Jarige Job

          Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag!
           Meer info >
           Jeugdfonds Sport & CultuurInformatiekaart

           Jeugdfonds Sport & Cultuur

           Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.
            Meer info >
            KinderhulpInformatiekaart

            Kinderhulp

            Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 9 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 398.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!
             Meer info >
             Samen voor alle KinderenInformatiekaart

             Samen voor alle Kinderen

             Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen. 1 op de 9 kinderen groeit namelijk op in armoede, gemiddeld 3 kinderen per klas! Dat is heel erg veel. Sam& springt bij voor de kinderen!
              Meer info >
              Ondersteuning bij de opvoedingInformatiekaart

              Ondersteuning bij de opvoeding

              Ontwikkelt uw kind zich anders dan dat u verwacht? Dat kan, want er is nooit sprake van een standaard waarin een kind zich ontwikkelt. In sommige zaken zal uw kind sneller zijn dan anderen en in sommige zaken langzamer. Meestal is er niets aan de hand.

              Opvoeden kan een pittige klus zijn. Uw kind komt bijvoorbeeld afspraken niet na, kan geen nee accepteren of is lastig met eten. Kortom: u heeft moeite om uw kind aan te sturen en uw kind heeft moeite met uw regels en grenzen. U zou hier graag hulp bij willen.

              Heeft u vragen over de ontwikkeling of opvoeding, dan kunt u altijd binnen uw gemeente terecht.
               Meer info >
               JongerenwerkInformatiekaart

               Jongerenwerk

               Het jongerenwerk werkt in opdracht van de gemeente en zoekt groepen (kwetsbare) en individuele jongeren op in omgevingen waarin zij hun vrije tijd doorbrengen.
                Meer info >
                Kids en koffieInformatiekaart

                Kids en koffie

                In Westland zijn op 4 locaties in Westland gezellige koffieochtenden te vinden voor ouders met kinderen tot 4 jaar.
                 Meer info >
                 Ouders voor OudersInformatiekaart

                 Ouders voor Ouders

                 Nieuwe energie en ideeën op doen voor je gezin. Voor alle ouders organiseert Ouders voor Ouders Westland inspiratieworkshops.
                  Meer info >
                  Gastouderbureau WestlandOrganisatie

                  Gastouderbureau Westland

                  Gastouderbureau Westland wil kwalitatief hoge, veilige, maar ook gezellige opvang bemiddelen voor uw kind.
                  • Locatie

                   Marnixlaan 39
                   2692 DP 's Gravezande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-14220312
                  Meer info >
                  Organisatie

                  Henny Coenen / Kind- en Jeugd Haaglanden

                  Henny Coenen biedt diagnostisch onderzoek en behandeling van diverse problematiek.
                  • Locatie

                   Molenstraat 212
                   2681 BX Monster
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-241554
                  Meer info >
                  De Rode RidderOrganisatie

                  De Rode Ridder

                  Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                  • Locatie

                   Sportlaan 49
                   2678 VG De Lier
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-200223
                  Meer info >
                  De Lierse PrinsOrganisatie

                  De Lierse Prins

                  Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                  • Locatie

                   Van Haemstedestraat 28
                   2678 TX De Lier
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-23526376
                  Meer info >
                  Het Paarse SchaapOrganisatie

                  Het Paarse Schaap

                  Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                  • Locatie

                   Groeneveld 2
                   2636 AL Schipluiden
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-83651709
                  Meer info >
                  Jippie AnjerOrganisatie

                  Jippie Anjer

                  Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                  • Locatie

                   Anjer 2
                   2678 PB De Lier
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-42144680
                  Meer info >
                  Jippie FrankenthalerOrganisatie

                  Jippie Frankenthaler

                  Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                  • Locatie

                   Frankenthaler 1
                   2678 WE De Lier
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-514594
                  Meer info >
                  Koningin HupsakeeOrganisatie

                  Koningin Hupsakee

                  Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                  • Locatie

                   Achterlaantje 10
                   2678 TC De Lier
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-513529
                  Meer info >
                  De Prinses op de Erwt Organisatie

                  De Prinses op de Erwt

                  Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                  • Locatie

                   Anjer 2
                   2678 PB De Lier
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-42144680
                  Meer info >
                  De Waterspiegel Organisatie

                  De Waterspiegel

                  Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                  • Locatie

                   Groentelaan 29
                   2292 AD Wateringen
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-13605871
                  Meer info >
                  Okidoki Albert KlingstraatOrganisatie

                  Okidoki Albert Klingstraat

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   Albert Klingstraat 24
                   2691 ZC s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-820368
                  Meer info >
                  Okidoki BoelhouwerstraatOrganisatie

                  Okidoki Boelhouwerstraat

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   Boelhouwerstraat 1
                   2691 LR s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-870127
                  Meer info >
                  Okidoki van der Kest WittensstraatOrganisatie

                  Okidoki van der Kest Wittensstraat

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   Van der Kest Wittensstraat 3
                   2691 XD s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-820371
                  Meer info >
                  Okidoki Koningin Julianaweg 59aOrganisatie

                  Okidoki Koningin Julianaweg 59a

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   Koningin Julianaweg 59a
                   2692 GC s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-422902/06-19043612
                  Meer info >
                  Okidoki Spinel 6-8Organisatie

                  Okidoki Spinel 6-8

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   Spinel 6-8
                   2694 TM s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-421150
                  Meer info >
                  BSO Upst@irsOrganisatie

                  BSO Upst@irs

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. De locaties bevinden zich in 's-Gravenzande, Heenweg, Naaldwijk, Wateringen en Kwintsheul. Iedereen is welkom, want het is belangrijk om samen op te groeien, ongeacht geloof, cultuur, maatschappelijke achtergrond of andere verschillen. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   Koningin Julianaweg 154A
                   2691 GH s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-416238
                  Meer info >
                  Okidoki DresdenwegOrganisatie

                  Okidoki Dresdenweg

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   Dresdenweg 1
                   2692 AA s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-441926
                  Meer info >
                  Okidoki EikenlaanOrganisatie

                  Okidoki Eikenlaan

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   Eikenlaan 50
                   2691 EE s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-412761/06-33135806
                  Meer info >
                  Okidoki WagenmakerstraatOrganisatie

                  Okidoki Wagenmakerstraat

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   Wagenmakerstraat 53
                   2694 BW s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-422244/06-57169090
                  Meer info >
                  Okidoki Prins BernardstraatOrganisatie

                  Okidoki Prins Bernardstraat

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Iedereen is welkom, want het is belangrijk om samen op te groeien, ongeacht geloof, cultuur, maatschappelijke achtergrond of andere verschillen. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   Prins Bernhardstraat 28
                   2691 VK s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-13048899
                  Meer info >
                  Okidoki ObrechtlaanOrganisatie

                  Okidoki Obrechtlaan

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   Obrechtlaan 12
                   2692BV s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-47000825
                  Meer info >
                  Okidoki Spinel 2Organisatie

                  Okidoki Spinel 2

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   Spinel 2
                   2694 TM s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-19947684
                  Meer info >
                  Okidoki De Savornin LohmanstraatOrganisatie

                  Okidoki De Savornin Lohmanstraat

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   De Savornin Lohmanstraat 1
                   2672 BB Naaldwijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-47762569
                  Meer info >
                  2EekhoornsOrganisatie

                  2Eekhoorns

                  Kinderdagverblijf 2Eekhoors in de wijk Hoogeland (Naaldwijk)
                  • Locatie

                   Hastastraat 13
                   2672 HC Naaldwijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-769092
                  Meer info >
                  2Flamingo'sOrganisatie

                  2Flamingo's

                  2 Flamingo's biedt buitenschoolse opvang met mogelijkheid tot volgen van workshops sport, koken, theater et cetera.
                  • Locatie

                   Sibelius 1
                   2671 VV Naaldwijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-13830454
                  Meer info >
                  2PinguïnsOrganisatie

                  2Pinguïns

                  2Pinguïns in de wijk Woerdblok voor kinderopvang en buitenschoolse opvang.
                  • Locatie

                   De Gouwe 8
                   2673 BK Naaldwijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-210762
                  Meer info >
                  2BallonnenOrganisatie

                  2Ballonnen

                  2Ballonnen in Monster voor kinderopvang en buitenschoolse opvang.
                  • Locatie

                   Kloosterlaan 53
                   2681 LD Monster
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-281026
                  Meer info >
                  2Vliegers Organisatie

                  2Vliegers

                  2Vliegers biedt kinderopvang, peuetropvang en buitenschoolse opvang.
                  • Locatie

                   Duyvenvoordestraat 80
                   2681 HN Monster
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-244471
                  Meer info >
                  Simba ZilvermeeuwstraatOrganisatie

                  Simba Zilvermeeuwstraat

                  Simba (kinderdagverblijf) biedt opvang voor baby's, peuters, kleuters.
                  • Locatie

                   Zilvermeeuwstraat 1
                   2681 TT Monster
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-243104
                  Meer info >
                  Simba BlinkerdOrganisatie

                  Simba Blinkerd

                  Simba biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
                  • Locatie

                   Poelenburgh 1
                   2681 NW Monster
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-254851
                  Meer info >
                  Simba Pr8 + Paleis RijnwegOrganisatie

                  Simba Pr8 + Paleis Rijnweg

                  Simba biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
                  • Locatie

                   Rijnweg 71
                   2681 SC Monster
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-20026617
                  Meer info >
                  Simba ZeesterOrganisatie

                  Simba Zeester

                  Simba biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
                  • Locatie

                   Choorstraat 45
                   2681 AP Monster
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-248200
                  Meer info >
                  Simba de LeuningjesOrganisatie

                  Simba de Leuningjes

                  Simba biedt kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
                  • Locatie

                   Julianastraat 49
                   2685 BB Poeldijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-287775
                  Meer info >
                  Simba De Nieuwe Weg/ DaltonOrganisatie

                  Simba De Nieuwe Weg/ Dalton

                  Simba biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
                  • Locatie

                   Bernardolaan 16/18
                   2685 WB Poeldijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-22209374
                  Meer info >
                  Kwest KC DoReMiOrganisatie

                  Kwest KC DoReMi

                  DoReMI vangt baby's en kleuters op.
                  • Locatie

                   Druivenstraat 30
                   2671 SK Naaldwijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-623064
                  Meer info >
                  Kwest KC SamsamOrganisatie

                  Kwest KC Samsam

                  SamSam biedt opvang voor baby's, peuters.
                  • Locatie

                   Gerberalaan 2
                   2671 KD Naaldwijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-628899
                  Meer info >
                  KwesthomeOrganisatie

                  Kwesthome

                  Kindercentrum KwestHome heeft drie dagopvanggroepen en twee BSO's
                  • Locatie

                   Schiereiland 52
                   2673 CX Naaldwijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-820950
                  Meer info >
                  Kwest PO Op StapOrganisatie

                  Kwest PO Op Stap

                  Kindercentrum Op Stap heeft één groep, de buitengroep. De buitengroep is een verlengde peuteropvanggroep voor kinderen vanaf 3 jaar.
                  • Locatie

                   Druivenstraat 30
                   2671 SK Naaldwijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-28204333
                  Meer info >
                  KwestKids, OlympusOrganisatie

                  KwestKids, Olympus

                  De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                  • Locatie

                   Galgeweg 33
                   2671 MR Naaldwijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-21682117
                  Meer info >
                  KwestKids, MontessoriOrganisatie

                  KwestKids, Montessori

                  De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                  • Locatie

                   Schubertstraat 2
                   2671 TB Naaldwijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-34903362
                  Meer info >
                  KwestKids, RegenboogOrganisatie

                  KwestKids, Regenboog

                  De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                  • Locatie

                   Aalbersestraat 47
                   2672 DR Naaldwijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-22771820
                  Meer info >
                  KwestKids, DruivenstraatOrganisatie

                  KwestKids, Druivenstraat

                  De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                  • Locatie

                   Druivenstraat 30
                   2671 SK Naaldwijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-15623894
                  Meer info >
                  KwestKids, SchiereilandOrganisatie

                  KwestKids, Schiereiland

                  De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                  • Locatie

                   Schiereiland 52
                   2673 CX Naaldwijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-820950
                  Meer info >
                  Kwest KC KiekaboeOrganisatie

                  Kwest KC Kiekaboe

                  Vlakbij de sportvelden, in hetzelfde pand als basisschool Het Palet vind u kindercentrum Kiekaboe.
                  • Locatie

                   Adelaarshorst 23
                   2675 WJ Honselersdijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-641839
                  Meer info >
                  PeuterhofOrganisatie

                  Peuterhof

                  De peuters die gebruik maken van gesubsudieerde peuteropvang hebben een groep aan de Dijkstraat in het pand KwestFactory.
                  • Locatie

                   Dijkstraat 45
                   2675 AV Honselersdijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-18697444
                  Meer info >
                  Kwestkids, KwestFactoryOrganisatie

                  Kwestkids, KwestFactory

                  Wat ooit een bouwmarkt was is nu een heuse BSO Factory geworden met verschillende ruimtes voor groot en klein. Het is een locatie met vele mogelijkheden.
                  • Locatie

                   Dijkstraat 45
                   2675 AV Honselersdijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-621524
                  Meer info >
                  KwestKids, KyckmarOrganisatie

                  KwestKids, Kyckmar

                  Van schoollokaal naar BSO-groep in een handomdraai. Samenleven in een ruim lokaal met een eigentijdse look.
                  • Locatie

                   Windmolen 180
                   2291 KS Wateringen
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-10477000
                  Meer info >
                  KwestKids, Koningin JulianaOrganisatie

                  KwestKids, Koningin Juliana

                  BSO KwestKids De Lier heeft twee locaties. Locatie Koningin Juliana en locatie Prins Maurits voor opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar.
                  • Locatie

                   Abel Tasmanlaan 1
                   2678 ER De Lier
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-58990154
                  Meer info >
                  KwestKids, Prins MauritsOrganisatie

                  KwestKids, Prins Maurits

                  BSO KwestKids De Lier heeft twee locaties. Locatie Koningin Juliana en locatie Prins Maurits voor opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar.
                  • Locatie

                   Frankenthaler 1
                   2678 WE De Lier
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-10995560
                  Meer info >
                  Kris KrasOrganisatie

                  Kris Kras

                  De buitenschoolse opvang in Maasdijk heeft twee groepen. De kleine Beestenbende en De grote Beestenbende. Beide groepen bieden uitdagende activiteiten aan.
                  • Locatie

                   Prinsenlaan 11
                   2676 VN Maasdijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-517614
                  Meer info >
                  KwestKids, AventurijnOrganisatie

                  KwestKids, Aventurijn

                  De buitenschoolse opvang in Maasdijk heeft twee groepen. De kleine Beestenbende en De grote Beestenbende. Beide groepen bieden uitdagende activiteiten aan.
                  • Locatie

                   Tuindersweg 52
                   2676 BJ Maasdijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-517614/06-12409933
                  Meer info >
                  Villa Okidoki Drie TurvenOrganisatie

                  Villa Okidoki Drie Turven

                  Op Villa Okidoki Leeuwerik worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Tevens buitenschoolse opvang voor kinderen 4-12 jaar.
                  • Locatie

                   Leeuwerik 9
                   2295 PE Kwintsheul
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-615151
                  Meer info >
                  Villa Okidoki SchaepmanstraatOrganisatie

                  Villa Okidoki Schaepmanstraat

                  Op Villa Okidoki Schaepmanstraat worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
                  • Locatie

                   Dr. Schaepmanstraat 2
                   2291 SX Wateringen
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon06-49661232
                  Meer info >
                  Villa Okidoki Pieter van der PlasOrganisatie

                  Villa Okidoki Pieter van der Plas

                  Bij Villa Okidoki Pieter van der Plas worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 - 4 jaar.
                  • Locatie

                   Pieter van der Plasstraat 22
                   2291 SE Wateringen
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-763803
                  Meer info >
                  Villa Okidoki BakkershofOrganisatie

                  Villa Okidoki Bakkershof

                  Op Villa Okidoki Bakkershof worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er wordt ook fle-opvang aangeboden.
                  • Locatie

                   Bakkershof 140
                   2291 DE Wateringen
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-225090
                  Meer info >
                  IKC De Ontdekking 's GravenzandeOrganisatie

                  IKC De Ontdekking 's Gravenzande

                  Integraal Kind Centrum De Ontdekking biedt verschillende soorten kinderopvang op hoogwaardig niveau. Huiselijkheid en vertrouwen zijn kernwoorden binnen de organisatie.
                  • Locatie

                   Koningin Julianaweg 160 B
                   2691 TM s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-237777
                  Meer info >
                  IKC De Ontdekking MonsterOrganisatie

                  IKC De Ontdekking Monster

                  Integraal Kind Centrum De Ontdekking biedt verschillende soorten kinderopvang op hoogwaardig niveau. Huiselijkheid en vertrouwen zijn kernwoorden binnen de organisatie.
                  • Locatie

                   Slangekruid 13
                   2681 XR Monster
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-506311
                  Meer info >
                  Smallsteps WesthofOrganisatie

                  Smallsteps Westhof

                  Smallsteps Westhof heeft twee verticale groepen. In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4, ook broertjes en zusjes. Je kind houdt jarenlang dezelfde groep.Daarnaast is er een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4.
                  • Locatie

                   De Ruijtbaan 81
                   2685 RS Poeldijk
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-246992
                  Meer info >
                  Smallsteps Kyckert Organisatie

                  Smallsteps Kyckert

                  Smallsteps Kyckert heeft horizontale en verticale groepen. In een horizontale groep zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd.
                  • Locatie

                   Lange Spruit 88
                   2291 LC Wateringen
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-615155
                  Meer info >
                  Smallsteps Dreumesland Organisatie

                  Smallsteps Dreumesland

                  Smallsteps Dreumesland vangt kinderen op in de leeftijd van 0 -4 jaar.
                  • Locatie

                   Orchideehof 24
                   2292 DM Wateringen
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-615154
                  Meer info >
                  Smallsteps Bombarie Organisatie

                  Smallsteps Bombarie

                  Bij Smallsteps Bombarie kan je kind na schooltijd al zijn energie kwijt. Meedoen met het thema, buiten spelen, vrij spelen… voor elk kind is er genoeg te doen!
                  • Locatie

                   Doelstraat 48
                   3155 AJ Maasland
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon010-5990901
                  Meer info >
                  Smallsteps DokusOrganisatie

                  Smallsteps Dokus

                  Je vindt het kinderdagverblijf midden tussen de basisscholen in de oude kern van Maasland.
                  • Locatie

                   Kluisweer 2b
                   3155 BJ Maasland
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon010-5990901
                  Meer info >
                  Smallsteps Sport en Spel Maasland Organisatie

                  Smallsteps Sport en Spel Maasland

                  "Je kind kan zich lekker uitleven op onze eigen sportvelden. We zijn zo veel mogelijk in de frisse buitenlucht. Kom gerust eens kijken
                  • Locatie

                   Baanderheer 20
                   3155 NA Maasland
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon010-5990901
                  Meer info >
                  Smallsteps Kinderopvang Organisatie

                  Smallsteps Kinderopvang

                  Met verschillende kinderdagverblijven (crèches), peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties in heel Nederland, is Smallsteps een van de grootste kinderopvangorganisaties van Nederland.
                  • Locatie

                   Demmersweg 76
                   7556 BN Hengelo
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon 074-2405577
                  Meer info >
                  Kinderopvang Simba B.V.Organisatie

                  Kinderopvang Simba B.V.

                  Bij Simba streven wij ernaar dat uw kind zich thuis voelt en dat u, als ouder, uw kind met een gerust hart bij Simba achter kunt laten.
                  • Locatie

                   Zilvermeeuwstraat 1
                   2681 TT Monster
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174–243104
                  Meer info >
                  Okidoki B.V.Organisatie

                  Okidoki B.V.

                  Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                  • Locatie

                   Dresdenweg 1
                   2692 AA s-Gravenzande
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon0174-441510
                  Meer info >
                  De Lange Keizer KinderopvangOrganisatie

                  De Lange Keizer Kinderopvang

                  Kinderopvang de Lange Keizer heeft tot doel goede kinderopvang te bieden door ieder kind op een verantwoorde en veilige manier uit te dagen tot activiteit, ontdekking en creativiteit.
                  • Locatie

                   Rotterdamseweg 51
                   2628 AJ Delft
                  • Bereikbaarheid

                   Telefoon015-2120905
                  Meer info >
                  SOCATOTSOrganisatie

                  SOCATOTS

                  SOCATOTS is een wereldwijd toonaangevende organisatie waar het gaat om het aanbieden van voetbalgerelateerde fysieke ontwikkelingsactiviteiten voor jonge kinderen tussen zes maanden en vijf jaar.
                  • Locatie


                  • Bereikbaarheid

                  Meer info >
                  De gemeente Westland heeft samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland gezamenlijk ontwikkeld.

                  Heeft u opmerkingen? Graag ontvangen wij uw feedback indien informatie niet correct is of aangevuld moet worden. U kunt dan contact opnemen met SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
                  @2018 Sociaal Plein Westland | Proclaimer