Bel ons : 140174

Aanbod voor Kinderen

Schoolkosten middelbaar beroepsonderwijsInformatiekaart met proces

Schoolkosten middelbaar beroepsonderwijs

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun ouders komen voor allerlei opleidingskosten te staan. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld. 

Mbo-scholen zijn verantwoordelijk voor de basisuitrusting en benodigde leermiddelen voor hun studenten. Mbo-scholen stellen middelen ter beschikking die nodig zijn om het onderwijs te volgen, examens te doen en zo het diploma te behalen.
  Meer info>
  LeerplichtInformatiekaart met proces

  Leerplicht

  Dankzij de leerplichtwet kunnen alle kinderen in Nederland onderwijs volgen. In de wet is zelfs het recht op onderwijs vastgelegd. De leerplicht begint als een kind 5 jaar wordt. Vanaf 5 jaar moet een kind naar school. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Hierna zijn leerlingen kwalificatieplichtig. U bent als ouder/verzorger verplicht om een kind in te schrijven op een school. Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. 
   Meer info>
   Veilig OpgroeienInformatiekaart met proces

   Veilig Opgroeien

   Bij kindermishandeling denkt u wellicht aan fysiek geweld: slaan, schoppen of opzettelijk pijn doen. Maar kindermishandeling heeft veel meer gedaantes. Kindermishandeling kan lichamelijk (ook seksueel) of geestelijk zijn.

   Alles wat voor een kind bedreigend is, valt onder kindermishandeling. Kinderverwaarlozing, ofwel als er helemaal niet naar een kind wordt omgekeken, is ook kindermishandeling.
    Meer info>
    Hulp bij verslaving voor jeugdInformatiekaart met proces

    Hulp bij verslaving voor jeugd

    Je bent verslaafd en daar wil je vanaf. Je kan hier wel wat hulp bij gebruiken.
     Meer info>
     Hulp bij autismeInformatiekaart met proces

     Hulp bij autisme

     Iemand met autisme verwerkt informatie op een andere manier in de hersenen. Dat heeft positieve kanten (zoals een opmerkelijk oog voor detail) maar ook negatieve kanten (zoals omgaan met anderen of het behouden van overzicht).
      Meer info>
      Individuele studietoeslagInformatiekaart met proces

      Individuele studietoeslag

      Studenten vanaf 18 jaar met een arbeidsbeperking, kunnen in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag. Jongeren met een beperking zijn soms minder goed in staat hun opleiding te combineren met werk. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken. Je kunt pas een individuele studietoeslag aanvragen vanaf de dag dat je 18 jaar oud bent.
       Meer info>
       KindpakketInformatiekaart met proces

       Kindpakket

       Gemeente Westland wil dat elk kind mee kan doen met zijn of haar leeftijdsgenootjes. Meedoen aan sport, cultuur of, bijvoorbeeld een schoolreisje is belangrijk! En dat geldt ook voor een warme winterjas, een goede fiets en een bibliotheekabonnement. Daarom heeft de gemeente Kindpakket Westland ontwikkeld.

       Als u met uw gezin niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, maar wel een laag inkomen heeft, dan kan Stichting WestlandPas mogelijk helpen.
        Meer info>
        LeerlingenvervoerInformatiekaart met proces

        Leerlingenvervoer

        Meestal kunnen Westlandse leerlingen zelfstandig de weg naar school afleggen. Soms worden ze gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers. Maar dat kan niet altijd. U kunt dan eventueel een beroep doen op Leerlingenvervoer.
         Meer info>
         Computer voor schoolgaande kinderenInformatiekaart met proces

         Computer voor schoolgaande kinderen

         Heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, een laag inkomen en een bescheiden vermogen? En kunt u de kosten voor de computer niet (helemaal) uit uw eigen inkomen betalen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de regeling vergoeding voor computer voor schoolgaande kinderen.

         De gemeente Westland vindt het belangrijk dat schoolgaande kinderen ook thuis gebruik kunnen maken van een computer. Als u deze kosten niet zelf kunt betalen, kunt u hiervoor een aanvraag indienen.
          Meer info>
          Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN)Informatiekaart met proces

          Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN)

          De gemeente biedt ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze hulp kunt u krijgen in de vorm van zorg in natura (ZIN) of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).
           Meer info>
           Stichting Jarige JobInformatiekaart

           Stichting Jarige Job

           Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag!
            Meer info>
            Jeugdfonds Sport & CultuurInformatiekaart

            Jeugdfonds Sport & Cultuur

            Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.
             Meer info>
             KinderhulpInformatiekaart

             Kinderhulp

             Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 9 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 398.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en zorgen hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!
              Meer info>
              Samen voor alle KinderenInformatiekaart

              Samen voor alle Kinderen

              Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen. 1 op de 9 kinderen groeit namelijk op in armoede, gemiddeld 3 kinderen per klas! Dat is heel erg veel. Sam& springt bij voor de kinderen!
               Meer info>
               OpvoedondersteuningInformatiekaart

               Opvoedondersteuning

               U heeft vragen over het opvoeden van uw kind
               Opvoeden kan een pittige klus zijn. Uw kind komt bijvoorbeeld afspraken niet na, kan geen nee accepteren of is lastig met eten. Kortom: u heeft moeite om uw kind aan te sturen en uw kind heeft moeite met uw regels en grenzen. U zou hier graag hulp bij willen.
                Meer info>
                JongerenwerkInformatiekaart

                Jongerenwerk

                Het jongerenwerk werkt in opdracht van de gemeente en zoekt groepen (kwetsbare) en individuele jongeren op in omgevingen waarin zij hun vrije tijd doorbrengen.
                 Meer info>
                 Kids en koffieInformatiekaart

                 Kids en koffie

                 In Westland zijn op 4 locaties in Westland gezellige koffieochtenden te vinden voor ouders met kinderen tot 4 jaar.
                  Meer info>
                  Ouders voor OudersInformatiekaart

                  Ouders voor Ouders

                  Nieuwe energie en ideeën op doen voor je gezin. Voor alle ouders organiseert Ouders voor Ouders Westland inspiratieworkshops.
                   Meer info>
                   Gastouderbureau WestlandOrganisatie

                   Gastouderbureau Westland

                   Gastouderbureau Westland wil kwalitatief hoge, veilige, maar ook gezellige opvang bemiddelen voor uw kind.
                   • Locatie

                    Marnixlaan 39
                    2692 DP 's Gravezande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-14220312
                   Meer info>
                   Organisatie

                   Henny Coenen Kinder- en Jeugdpraktijk

                   Henny Coenen biedt diagnostisch onderzoek en behandeling van diverse problematiek.
                   • Locatie

                    Molenstraat 212
                    2681 BX Monster
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-241554
                   Meer info>
                   De Rode RidderOrganisatie

                   De Rode Ridder

                   Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                   • Locatie

                    Sportlaan 49
                    2678 VG De Lier
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-200223
                   Meer info>
                   De Lierse PrinsOrganisatie

                   De Lierse Prins

                   Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                   • Locatie

                    Van Haemstedestraat 28
                    2678 TX De Lier
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-23526376
                   Meer info>
                   Het Paarse SchaapOrganisatie

                   Het Paarse Schaap

                   Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                   • Locatie

                    Groeneveld 2
                    2636 AL Schipluiden
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-83651709
                   Meer info>
                   Jippie AnjerOrganisatie

                   Jippie Anjer

                   Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                   • Locatie

                    Anjer 2
                    2678 PB De Lier
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-42144680
                   Meer info>
                   Jippie FrankenthalerOrganisatie

                   Jippie Frankenthaler

                   Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                   • Locatie

                    Frankenthaler 1
                    2678 WE De Lier
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-514594
                   Meer info>
                   Koningin HupsakeeOrganisatie

                   Koningin Hupsakee

                   Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                   • Locatie

                    Achterlaantje 10
                    2678 TC De Lier
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-513529
                   Meer info>
                   De Prinses op de ErwtOrganisatie

                   De Prinses op de Erwt

                   Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                   • Locatie

                    Anjer 2
                    2678 PB De Lier
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-42144680
                   Meer info>
                   De WaterspiegelOrganisatie

                   De Waterspiegel

                   Kinderopvang (halve en hele dagen) kinderen van 0 - 4 jaar. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.
                   • Locatie

                    Groentelaan 29
                    2292 AD Wateringen
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-13605871
                   Meer info>
                   Okidoki Albert KlingstraatOrganisatie

                   Okidoki Albert Klingstraat

                   Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                   • Locatie

                    Albert Klingstraat 24
                    2691 ZC s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-820368
                   Meer info>
                   Okidoki BoelhouwerstraatOrganisatie

                   Okidoki Boelhouwerstraat

                   Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                   • Locatie

                    Boelhouwerstraat 1
                    2691 LR s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-870127
                   Meer info>
                   Okidoki van der Kest WittensstraatOrganisatie

                   Okidoki van der Kest Wittensstraat

                   Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                   • Locatie

                    Van der Kest Wittensstraat 3
                    2691 XD s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-820371
                   Meer info>
                   Okidoki Koningin Julianaweg 59aOrganisatie

                   Okidoki Koningin Julianaweg 59a

                   Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                   • Locatie

                    Koningin Julianaweg 59a
                    2692 GC s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-422902/06-19043612
                   Meer info>
                   Okidoki Spinel 6-8Organisatie

                   Okidoki Spinel 6-8

                   Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                   • Locatie

                    Spinel 6-8
                    2694 TM s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-421150
                   Meer info>
                   BSO Upst@irsOrganisatie

                   BSO Upst@irs

                   Welkom op onze BSO locatie Upst@irs.
                   In deze buitenschoolse opvang locatie vangen wij kinderen op van groep 5 t/m 8.
                   De voormalige kantine van de ’s-Gravenzandse Voetbalvereninging is sfeervol ingericht en biedt ruimte voor de opvang van 3 groepen buitenschoolse opvang. De locatie is te vinden op het Juliana Sportpark. We maken dan ook volop gebruik van de sportvelden.
                   • Locatie

                    Koningin Julianaweg 154A
                    2691 GH s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-416238
                   Meer info>
                   Okidoki DresdenwegOrganisatie

                   Okidoki Dresdenweg

                   Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                   • Locatie

                    Dresdenweg 1
                    2692 AA s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-441926
                   Meer info>
                   Okidoki EikenlaanOrganisatie

                   Okidoki Eikenlaan

                   Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                   • Locatie

                    Eikenlaan 50
                    2691 EE s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-412761/06-33135806
                   Meer info>
                   Okidoki WagenmakerstraatOrganisatie

                   Okidoki Wagenmakerstraat

                   Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                   • Locatie

                    Wagenmakerstraat 53
                    2694 BW s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-422244/06-57169090
                   Meer info>
                   Okidoki Prins BernardstraatOrganisatie

                   Okidoki Prins Bernardstraat

                   Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Iedereen is welkom, want het is belangrijk om samen op te groeien, ongeacht geloof, cultuur, maatschappelijke achtergrond of andere verschillen. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                   • Locatie

                    Prins Bernhardstraat 28
                    2691 VK s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-13048899
                   Meer info>
                   Okidoki ObrechtlaanOrganisatie

                   Okidoki Obrechtlaan

                   Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                   • Locatie

                    Obrechtlaan 12
                    2692BV s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-47000825
                   Meer info>
                   Okidoki Spinel 2Organisatie

                   Okidoki Spinel 2

                   Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                   • Locatie

                    Spinel 2
                    2694 TM s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-19947684
                   Meer info>
                   Okidoki De Savornin LohmanstraatOrganisatie

                   Okidoki De Savornin Lohmanstraat

                   Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                   • Locatie

                    De Savornin Lohmanstraat 1
                    2672 BB Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-47762569
                   Meer info>
                   2EekhoornsOrganisatie

                   2Eekhoorns

                   Kinderdagverblijf 2Eekhoors in de wijk Hoogeland (Naaldwijk)
                   • Locatie

                    Hastastraat 13
                    2672 HC Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-769092
                   Meer info>
                   2Flamingo'sOrganisatie

                   2Flamingo's

                   2 Flamingo's biedt buitenschoolse opvang met mogelijkheid tot volgen van workshops sport, koken, theater et cetera.
                   • Locatie

                    Sibelius 1
                    2671 VV Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-13830454
                   Meer info>
                   2PinguïnsOrganisatie

                   2Pinguïns

                   2Pinguïns in de wijk Woerdblok voor kinderopvang en buitenschoolse opvang.
                   • Locatie

                    De Gouwe 8
                    2673 BK Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-210762
                   Meer info>
                   2BallonnenOrganisatie

                   2Ballonnen

                   2Ballonnen in Monster voor kinderopvang en buitenschoolse opvang.
                   • Locatie

                    Kloosterlaan 53
                    2681 LD Monster
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-281026
                   Meer info>
                   2VliegersOrganisatie

                   2Vliegers

                   2Vliegers biedt kinderopvang, peuetropvang en buitenschoolse opvang.
                   • Locatie

                    Duyvenvoordestraat 80
                    2681 HN Monster
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-244471
                   Meer info>
                   Simba ZilvermeeuwstraatOrganisatie

                   Simba Zilvermeeuwstraat

                   Simba (kinderdagverblijf) biedt opvang voor baby's, peuters, kleuters.
                   • Locatie

                    Zilvermeeuwstraat 1
                    2681 TT Monster
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-243104
                   Meer info>
                   Simba BlinkerdOrganisatie

                   Simba Blinkerd

                   Simba biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
                   • Locatie

                    Poelenburgh 1
                    2681 NW Monster
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-254851
                   Meer info>
                   Simba Pr8 + Paleis RijnwegOrganisatie

                   Simba Pr8 + Paleis Rijnweg

                   Simba biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
                   • Locatie

                    Rijnweg 71
                    2681 SC Monster
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-20026617
                   Meer info>
                   Simba ZeesterOrganisatie

                   Simba Zeester

                   Simba biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
                   • Locatie

                    Choorstraat 45
                    2681 AP Monster
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-248200
                   Meer info>
                   Simba de LeuningjesOrganisatie

                   Simba de Leuningjes

                   Simba biedt kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
                   • Locatie

                    Julianastraat 49
                    2685 BB Poeldijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-287775
                   Meer info>
                   Simba De Nieuwe Weg/ DaltonOrganisatie

                   Simba De Nieuwe Weg/ Dalton

                   Simba biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
                   • Locatie

                    Bernardolaan 16/18
                    2685 WB Poeldijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-22209374
                   Meer info>
                   Kwest KC DoReMiOrganisatie

                   Kwest KC DoReMi

                   DoReMI vangt baby's en kleuters op.
                   • Locatie

                    Druivenstraat 30
                    2671 SK Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-623064
                   Meer info>
                   Kwest KC SamsamOrganisatie

                   Kwest KC Samsam

                   SamSam biedt opvang voor baby's, peuters.
                   • Locatie

                    Gerberalaan 2
                    2671 KD Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-628899
                   Meer info>
                   Kwest KC KwesthomeOrganisatie

                   Kwest KC Kwesthome

                   Kindercentrum KwestHome heeft drie dagopvanggroepen en twee BSO's
                   • Locatie

                    Schiereiland 52
                    2673 CX Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-820950
                   Meer info>
                   Kwest PO Op StapOrganisatie

                   Kwest PO Op Stap

                   Kindercentrum Op Stap heeft één groep, de buitengroep. De buitengroep is een verlengde peuteropvanggroep voor kinderen vanaf 3 jaar.
                   • Locatie

                    Druivenstraat 30
                    2671 SK Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-28204333
                   Meer info>
                   KwestKids, OlympusOrganisatie

                   KwestKids, Olympus

                   De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                   • Locatie

                    Galgeweg 33
                    2671 MR Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-21682117
                   Meer info>
                   KwestKids, MontessoriOrganisatie

                   KwestKids, Montessori

                   De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                   • Locatie

                    Schubertstraat 2
                    2671 TB Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-34903362
                   Meer info>
                   KwestKids, RegenboogOrganisatie

                   KwestKids, Regenboog

                   De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                   • Locatie

                    Aalbersestraat 47
                    2672 DR Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-22771820
                   Meer info>
                   KwestKids, DruivenstraatOrganisatie

                   KwestKids, Druivenstraat

                   De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                   • Locatie

                    Druivenstraat 30
                    2671 SK Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-15623894
                   Meer info>
                   KwestKids, SchiereilandOrganisatie

                   KwestKids, Schiereiland

                   De buitenschoolse opvang in Naaldwijk heeft verschillende locaties. Alle groepen bieden uitdagende activiteiten aan. En iedere vakantie zorgen we ervoor dat het een feest wordt, met soms een uitstapje naar bijvoorbeeld bos, strand of een leuk museum.
                   • Locatie

                    Schiereiland 52
                    2673 CX Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-820950
                   Meer info>
                   Kwest KC KiekaboeOrganisatie

                   Kwest KC Kiekaboe

                   Vlakbij de sportvelden, in hetzelfde pand als basisschool Het Palet vind u kindercentrum Kiekaboe.
                   • Locatie

                    Adelaarshorst 23
                    2675 WJ Honselersdijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-641839
                   Meer info>
                   PeuterhofOrganisatie

                   Peuterhof

                   De peuters die gebruik maken van gesubsudieerde peuteropvang hebben een groep aan de Dijkstraat in het pand KwestFactory.
                   • Locatie

                    Dijkstraat 45
                    2675 AV Honselersdijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-18697444
                   Meer info>
                   Kwestkids, KwestFactoryOrganisatie

                   Kwestkids, KwestFactory

                   Wat ooit een bouwmarkt was is nu een heuse BSO Factory geworden met verschillende ruimtes voor groot en klein. Het is een locatie met vele mogelijkheden.
                   • Locatie

                    Dijkstraat 45
                    2675 AV Honselersdijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-621524
                   Meer info>
                   KwestKids, KyckmarOrganisatie

                   KwestKids, Kyckmar

                   Van schoollokaal naar BSO-groep in een handomdraai. Samenleven in een ruim lokaal met een eigentijdse look.
                   • Locatie

                    Windmolen 180
                    2291 KS Wateringen
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-10477000
                   Meer info>
                   KwestKids, Koningin JulianaOrganisatie

                   KwestKids, Koningin Juliana

                   BSO KwestKids De Lier heeft twee locaties. Locatie Koningin Juliana en locatie Prins Maurits voor opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar.
                   • Locatie

                    Abel Tasmanlaan 1
                    2678 ER De Lier
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-58990154
                   Meer info>
                   KwestKids, Prins MauritsOrganisatie

                   KwestKids, Prins Maurits

                   BSO KwestKids De Lier heeft twee locaties. Locatie Koningin Juliana en locatie Prins Maurits voor opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar.
                   • Locatie

                    Frankenthaler 1
                    2678 WE De Lier
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-10995560
                   Meer info>
                   Kris KrasOrganisatie

                   Kris Kras

                   De buitenschoolse opvang in Maasdijk heeft twee groepen. De kleine Beestenbende en De grote Beestenbende. Beide groepen bieden uitdagende activiteiten aan.
                   • Locatie

                    Prinsenlaan 11
                    2676 VN Maasdijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-517614
                   Meer info>
                   KwestKids, AventurijnOrganisatie

                   KwestKids, Aventurijn

                   De buitenschoolse opvang in Maasdijk heeft twee groepen. De kleine Beestenbende en De grote Beestenbende. Beide groepen bieden uitdagende activiteiten aan.
                   • Locatie

                    Tuindersweg 52
                    2676 BJ Maasdijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-517614/06-12409933
                   Meer info>
                   Villa Okidoki Drie TurvenOrganisatie

                   Villa Okidoki Drie Turven

                   Op Villa Okidoki Leeuwerik worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Tevens buitenschoolse opvang voor kinderen 4-12 jaar.
                   • Locatie

                    Leeuwerik 9
                    2295 PE Kwintsheul
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-615151
                   Meer info>
                   Villa Okidoki SchaepmanstraatOrganisatie

                   Villa Okidoki Schaepmanstraat

                   Op Villa Okidoki Schaepmanstraat worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
                   • Locatie

                    Dr. Schaepmanstraat 2
                    2291 SX Wateringen
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-49661232
                   Meer info>
                   Villa Okidoki Pieter van der PlasOrganisatie

                   Villa Okidoki Pieter van der Plas

                   Bij Villa Okidoki Pieter van der Plas worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 - 4 jaar.
                   • Locatie

                    Pieter van der Plasstraat 22
                    2291 SE Wateringen
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-763803
                   Meer info>
                   Villa Okidoki BakkershofOrganisatie

                   Villa Okidoki Bakkershof

                   Op Villa Okidoki Bakkershof worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er wordt ook fle-opvang aangeboden.
                   • Locatie

                    Bakkershof 140
                    2291 DE Wateringen
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-225090
                   Meer info>
                   IKC De Ontdekking 's GravenzandeOrganisatie

                   IKC De Ontdekking 's Gravenzande

                   Integraal Kind Centrum De Ontdekking biedt verschillende soorten kinderopvang op hoogwaardig niveau. Huiselijkheid en vertrouwen zijn kernwoorden binnen de organisatie.
                   • Locatie

                    Koningin Julianaweg 160 B
                    2691 TM s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-237777
                   Meer info>
                   IKC De Ontdekking MonsterOrganisatie

                   IKC De Ontdekking Monster

                   Integraal Kind Centrum De Ontdekking biedt verschillende soorten kinderopvang op hoogwaardig niveau. Huiselijkheid en vertrouwen zijn kernwoorden binnen de organisatie.
                   • Locatie

                    Slangekruid 13
                    2681 XR Monster
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-506311
                   Meer info>
                   Smallsteps WesthofOrganisatie

                   Smallsteps Westhof

                   Smallsteps Westhof heeft twee verticale groepen. In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4, ook broertjes en zusjes. Je kind houdt jarenlang dezelfde groep.Daarnaast is er een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4.
                   • Locatie

                    De Ruijtbaan 81
                    2685 RS Poeldijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-246992
                   Meer info>
                   Smallsteps Kyckert Organisatie

                   Smallsteps Kyckert

                   Smallsteps Kyckert heeft horizontale en verticale groepen. In een horizontale groep zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd.
                   • Locatie

                    Lange Spruit 88
                    2291 LC Wateringen
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-615155
                   Meer info>
                   Smallsteps Dreumesland Organisatie

                   Smallsteps Dreumesland

                   Smallsteps Dreumesland vangt kinderen op in de leeftijd van 0 -4 jaar.
                   • Locatie

                    Orchideehof 24
                    2292 DM Wateringen
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-615154
                   Meer info>
                   Smallsteps Bombarie Organisatie

                   Smallsteps Bombarie

                   Bij Smallsteps Bombarie kan je kind na schooltijd al zijn energie kwijt. Meedoen met het thema, buiten spelen, vrij spelen… voor elk kind is er genoeg te doen!
                   • Locatie

                    Doelstraat 48
                    3155 AJ Maasland
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon010-5990901
                   Meer info>
                   Stichting iQOrganisatie

                   Stichting iQ

                   Stichting iQ+ heeft het streven de handen van professionals, onderwijs, gezondheidszorg, overheid en ouders ineen te slaan om het pad voor het hoogbegaafde kind te banen, zodat het intellectuele talent tot bloei komt
                   • Locatie

                    Oudlaan 225
                    2672 BS Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06-40801651
                   Meer info>
                   Smallsteps DokusOrganisatie

                   Smallsteps Dokus

                   Je vindt het kinderdagverblijf midden tussen de basisscholen in de oude kern van Maasland.
                   • Locatie

                    Kluisweer 2b
                    3155 BJ Maasland
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon010-5990901
                   Meer info>
                   Smallsteps Sport en Spel Maasland Organisatie

                   Smallsteps Sport en Spel Maasland

                   "Je kind kan zich lekker uitleven op onze eigen sportvelden. We zijn zo veel mogelijk in de frisse buitenlucht. Kom gerust eens kijken
                   • Locatie

                    Baanderheer 20
                    3155 NA Maasland
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon010-5990901
                   Meer info>
                   Smallsteps Kinderopvang Organisatie

                   Smallsteps Kinderopvang

                   Met verschillende kinderdagverblijven (crèches), peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties in heel Nederland, is Smallsteps een van de grootste kinderopvangorganisaties van Nederland.
                   • Locatie

                    Demmersweg 76
                    7556 BN Hengelo
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon 074-2405577
                   Meer info>
                   Okidoki B.V.Organisatie

                   Okidoki B.V.

                   Okidoki Biedt niet alleen kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen verdeeld over zeventien locaties. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.
                   • Locatie

                    Dresdenweg 1
                    2692 AA s-Gravenzande
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon0174-441510
                   Meer info>
                   De Lange Keizer KinderopvangOrganisatie

                   De Lange Keizer Kinderopvang

                   Kinderopvang de Lange Keizer heeft tot doel goede kinderopvang te bieden door ieder kind op een verantwoorde en veilige manier uit te dagen tot activiteit, ontdekking en creativiteit.
                   • Locatie

                    Rotterdamseweg 51
                    2628 AJ Delft
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon015-2120905
                   Meer info>
                   SOCATOTSOrganisatie

                   SOCATOTS

                   SOCATOTS is een wereldwijd toonaangevende organisatie waar het gaat om het aanbieden van voetbalgerelateerde fysieke ontwikkelingsactiviteiten voor jonge kinderen tussen zes maanden en vijf jaar.
                   • Locatie


                   • Bereikbaarheid

                   Meer info>
                   Stichting VitalisOrganisatie

                   Stichting Vitalis

                   Stichting Vitalis is een stichting die, al 40 jaar, kinderen tussen 5 en18 jaar koppelt aan een volwassen vrijwilliger. Samen trekken ze een jaar lang wekelijks een paar uurtjes met elkaar op en ondernemen ze gezellige activiteiten.
                   • Locatie

                    Papsouwselaan 119 Unit L
                    2624 AK Delft
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon06 - 38276588
                   Meer info>
                   KDC Zonnehof NaaldwijkOrganisatie

                   KDC Zonnehof Naaldwijk

                   • Locatie

                    Gerberalaan 4
                    2671 KD Naaldwijk
                   • Bereikbaarheid

                    Telefoon088 9677700
                   Meer info>
                   De gemeente Westland heeft samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland ontwikkeld.

                   Heeft u opmerkingen? Graag ontvangen wij uw feedback indien informatie niet correct is of aangevuld moet worden. U kunt dan contact opnemen met SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
                   @2019 Sociaal Plein Westland | Proclaimer