Skip to content
Bel ons : 140174

Persoonsgebonden Budget (PGB) voor Jeugd en Gezin

Stap 1: Informatie

Wat is een Persoonsgebonden Budget (PGB)
Met een PGB kunt u zelf hulp inhuren voor verschillende hulpvragen. Met het budget dat u krijgt, regelt u zelf zorg, begeleiding, hulp en voorzieningen. U kiest zelf uw zorgverlener, begeleider, leverancier of organisatie die in opdracht van u gaat werken. U bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het PGB en voor het inkopen van zorg met de kwaliteit die uw gezin en/of kind nodig heeft. U maakt zelf met de hulpverlener afspraken over hoe de hulp eruit ziet, hoe vaak de hulp gegeven wordt en waar. Om dit budget aan te vragen, moet u eerst een aanvraag indienen bij het Sociaal Kernteam Westland. Het is mogelijk dat blijkt dat de hulp die u aanvraagt ook door een hulpverlener geboden kan worden die de gemeente Westland al heeft gecontracteerd (Zorg in Natura). U kunt daar ook gebruik van maken. Samen met u bekijken we de mogelijkheden.

Mogelijkheden

Hoe kunnen wij u helpen?
Het Sociaal Kernteam Westland is er voor mensen die problemen hebben en er zelf niet meer uit komen. Dit kunnen mensen van alle leeftijden zijn, van zeer jong tot oud. Wij vinden het belangrijk snel de juiste hulp in te zetten die nodig is, het liefst dicht bij huis. Het Sociaal Kern Team biedt ondersteuning bij verschillende soorten problemen.

U krijgt één vast aanspreekpunt: de zorgregisseur. Hij of zij maakt samen met u een plan van aanpak en beoordeelt uw PGB aanvraag. Uitgangspunt is altijd dat u zelf zo snel mogelijk de touwtjes weer in eigen handen heeft. Lukt dit niet op eigen kracht, dan kijken we of uw directe omgeving kan helpen. En als het nodig is, verleent de zorgregisseur zelf hulp en/of schakelt andere specialistische hulp voor u in.

Specifieke Ondersteuning

 Wanneer het een kind betreft met een diagnose als ADHD, Autisme, depressies, etc.

Algemene ondersteuning

Wanneer u als ouders problemen ervaart in de opvoeding van uw kinderen en er geen specifieke diagnose is gesteld.

Stap 2 : Dienstverlening

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Mogelijkheid voor ondersteuning bij het Sociaal Kernteam Westland

Als u er met behulp van steun van uw naasten niet uitkomt,
dan kan het Sociaal Kern Team Westland de nodige ondersteuning inzetten. Die kan bestaan uit:
1

Ondersteunende gesprekken met de zorgregisseur

Door middel van het voeren van gesprekken en het
geven van advies, zal de zorgregisseur u ondersteunen bij uw hulpvraag.
2

Hulpverlening van een gespecialiseerde zorgaanbieder

Indien er specialistische hulp nodig is, zal de zorgregisseur samen met u kijken naar een zorgaanbieder die passende gespecialiseerde hulpverlening kan bieden.
3

Ondersteuning van de zorgregisseur en gespecialiseerde hulpverlening

Wanneer het nodig is, kan de zorgregisseur specialistische hulp inzetten en daarnaast ondersteuning blijven bieden.

Hoe verloopt een aanvraag?

1

U neemt contact op met het Sociaal Kernteam Westland

U belt 140174. Dit is het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Westland. Het KCC kan u doorschakelen naar het Sociaal Kernteam Westland.
2

Het Sociaal Kernteam Westland bekijkt uw vraag

De medewerkers van het Sociaal Kernteam Westland vragen eventueel aanvullende informatie en leggen het verdere proces aan u uit. U krijgt te horen of het Sociaal Kernteam Westland u kan helpen. Als dat zo is:
3

Zorgregisseur neemt contact met u op

Een zorgregisseur neemt contact met u op. Dit wordt uw vaste contactpersoon bij het Sociaal Kernteam Westland. De zorgregisseur plant een gesprek met u in.
4

Zorgregisseur komt bij u op huisbezoek

Ter kennismaking, maar ook om de benodigde informatie te verzamelen voor een eventuele aanvraag hulpverlening. Er wordt gevraagd hoe het thuis gaat, op het werk en – wanneer het om een kind gaat – op school: wat gaat goed, wat zijn de zorgen, wat zijn de wensen? Wanneer nodig, plant en voert de zorgregisseur een gesprek met uw netwerk, zoals familie en vrienden. Zijn er kinderen in het spel, dan spreekt de zorgregisseur ook met hen.
5

Zorgregisseur verzamelt relevante informatie

De zorgregisseur verzamelt ook relevante informatie bij bijvoorbeeld school en naschoolse opvang (wanneer er kinderen in het spel zijn), uw werkgever en anderen uit uw omgeving. Ook hier vraagt de zorgregisseur wat goed gaat, en waar zorgen over zijn. Dit gebeurt uiteraard alleen wanneer u dit goed vindt.
6

Plan van aanpak wordt opgesteld

Alle informatie wordt gebundeld en komt in het zogenaamde plan van aanpak. Hierin staat wat uw hulpvraag precies is en welke zorgen en wensen er zijn. Ook beschrijft het plan van aanpak met welke specifieke hulpverlening u geholpen kunt worden. Het plan wordt met u besproken. Dit kan telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek. Wanneer u het eens bent met het plan van aanpak, kunt u dit ondertekenen.
7

Start van de hulpverlening

De hulpverlener neemt contact met u op en de hulpverlening gaat zo snel mogelijk van start. Let op: er kan sprake zijn van een wachttijd.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

Houd uw BSN (deze staat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en eventuele andere relevante documenten, bij de hand.

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174 (optie 2)
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid