Skip to content
Bel ons : 140174

Ontwikkelingsproblematiek

Stap 1: Informatie

U wilt informatie over of ondersteuning bij vragen over de ontwikkeling van uw kind.
U ziet dat uw kind zich anders (bijvoorbeeld trager of sneller) ontwikkelt dan andere kinderen en u maakt zich daar zorgen over. U wilt graag weten wat dit betekent en of er mogelijkheden voor hulp zijn.
 
Wat zijn problemen in de ontwikkeling?
Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier. De één is wat sneller, de ander wat langzamer. Denk aan een kind dat leert lopen. Bij het ene kind gebeurt dat al na 7 maanden, terwijl een ander kind daar een aantal maanden langer over doet. In dit geval is er nog geen probleem in de ontwikkeling. Pas als het gedrag van het kind veel afwijkt, kan het zijn dat er problemen ontstaan. Soms zijn lichamelijke problemen de oorzaak van de problemen in de ontwikkeling. Bijvoorbeeld als een kind te vroeg geboren is of een lichamelijke aandoening heeft. 

Hoe kunt u problemen in de ontwikkeling herkennen?
Vaak wordt het opgemerkt tijdens de basisschoolleeftijd. Het kan zijn dat kinderen moeite hebben om vriendjes te maken of moeite hebben om zich te concentreren. Ze kunnen het ook lastig vinden om bijvoorbeeld een pen goed vast te houden, of netjes op hun stoel te kunnen blijven zitten. Vaak hebben ouders of de naaste omgeving vragen over waar het gedrag van hun kind vandaan komt en maken zich hier zorgen over. Het is dan mogelijk om hier hulp bij te krijgen. 

Hoe kunt u ermee omgaan?
Problemen in de ontwikkeling kunnen heel verschillend zijn. Er zijn daarom ook veel manieren om ermee om te gaan. Sommige kinderen hebben aan een beetje ondersteuning genoeg. Andere kinderen hebben meer hulp nodig, bijvoorbeeld hulp op school, hulp thuis of behandeling. Ook de omgeving zoals ouders, familie of vrienden kunnen hulp krijgen om ervoor te zorgen dat het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt.

Hoe kunnen wij u helpen?
Het Sociaal Kernteam Westland is er voor mensen die problemen hebben en er zelf niet meer uit komen. Dit kunnen mensen van alle leeftijden zijn, van zeer jong tot oud. Wij vinden het belangrijk snel de juiste hulp in te zetten die nodig is, het liefst dicht bij huis. Het Sociaal Kern Team biedt ondersteuning bij verschillende soorten problemen, zoals ondersteuning bij problemen in de ontwikkeling.
U krijgt één vast aanspreekpunt: de zorgregisseur. Hij of zij maakt samen met u een plan van aanpak. Uitgangspunt is altijd dat u zelf zo snel mogelijk de touwtjes weer in eigen handen heeft. Lukt dit niet op eigen kracht, dan kijken we of uw directe omgeving kan helpen. En als het nodig is, verleent de zorgregisseur zelf hulp en/of schakelt andere specialistische hulp voor u in.

Mogelijkheden

Diagnostiek

Onderzoek waaruit blijkt of er sprake is van een ontwikkelingsstoornis.

Psycho-educatie

Voorlichting over wat de ontwikkelingsstoornis is en hoe ermee om te gaan aan de naaste omgeving, zoals familie of vrienden.

Opvoedondersteuning voor ouders

Ondersteuning voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen die vragen over opvoeding hebben.

Ambulante begeleiding

Begeleiding thuis voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen.

Ondersteuning op school

Wanneer kinderen met een ontwikkelingsstoornis moeite hebben op school, kunnen zij hierbij ondersteuning krijgen.

Levensloopbegeleiding

Ondersteuning voor mensen die door problemen ondervinden op verschillende gebieden zoals werk, huisvesting, relaties, school, enz.

Groepsbegeleiding

Begeleiding van kinderen ontwikkelingsproblemen binnen een groep.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd speciaal voor kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Logeeropvang

Opvang voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, waarbij kinderen ook blijven logeren.

Uitjes en activiteiten

Uitjes en activiteiten voor kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Ondersteuning van het Sociaal Kern Team Westland

Als u er met behulp van steun van uw naasten niet uitkomt, dan kan het Sociaal Kern Team Westland de nodige ondersteuning inzetten. Die kan bestaan uit:

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

1

Ondersteunende gesprekken met de zorgregisseur

Door middel van het voeren van gesprekken en het geven van advies, zal de zorgregisseur u ondersteunen bij uw hulpvraag.
2

Hulpverlening van een gespecialiseerde zorgaanbieder

Indien er specialistische hulp nodig is, zal de zorgregisseur samen met u kijken naar een zorgaanbieder die passende gespecialiseerde hulpverlening kan bieden.
3

Ondersteuning van de zorgregisseur en gespecialiseerde hulpverlening

Wanneer het nodig is, kan de zorgregisseur specialistische hulp inzetten en daarnaast ondersteuning blijven bieden.

Hoe verloopt een aanvraag?

1

U neemt contact op met het Sociaal Kernteam Westland

U belt 140174. Dit is het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Westland. Het KCC kan u doorschakelen naar het Sociaal Kernteam Westland.
2

Het Sociaal Kernteam Westland bekijkt uw vraag

De medewerkers van het Sociaal Kernteam Westland vragen eventueel aanvullende informatie en leggen het verdere proces aan u uit. U krijgt te horen of het Sociaal Kernteam Westland u kan helpen. Als dat zo is:
3

Zorgregisseur neemt contact met u op

Een zorgregisseur neemt contact met u op. Dit wordt uw vaste contactpersoon bij het Sociaal Kernteam Westland. De zorgregisseur plant een gesprek met u in.
4

Zorgregisseur komt bij u op huisbezoek

Ter kennismaking, maar ook om de benodigde informatie te verzamelen voor een eventuele aanvraag hulpverlening. Er wordt gevraagd hoe het thuis gaat, op het werk en – wanneer het om een kind gaat – op school: wat gaat goed, wat zijn de zorgen, wat zijn de wensen? Wanneer nodig, plant en voert de zorgregisseur een gesprek met uw netwerk, zoals familie en vrienden. Zijn er kinderen in het spel, dan spreekt de zorgregisseur ook met hen.
5

Zorgregisseur verzamelt relevante informatie

De zorgregisseur verzamelt ook relevante informatie bij bijvoorbeeld school en naschoolse opvang (wanneer er kinderen in het spel zijn), uw werkgever en anderen uit uw omgeving. Ook hier vraagt de zorgregisseur wat goed gaat, en waar zorgen over zijn. Dit gebeurt uiteraard alleen wanneer u dit goed vindt.
6

Plan van aanpak wordt opgesteld

Alle informatie wordt gebundeld en komt in het zogenaamde plan van aanpak. Hierin staat wat uw hulpvraag precies is en welke zorgen en wensen er zijn. Ook beschrijft het plan van aanpak met welke specifieke hulpverlening u geholpen kunt worden. Het plan wordt met u besproken. Dit kan telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek. Wanneer u het eens bent met het plan van aanpak, kunt u dit ondertekenen.
7

Start van de hulpverlening

De hulpverlener neemt contact met u op en de hulpverlening gaat zo snel mogelijk van start. Let op: er kan sprake zijn van een wachttijd.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door het Sociaal Kernteam Westland, moet u wel ingeschreven staan bij de Gemeente Westland.

Houd uw BSN (deze staat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en eventuele andere relevante documenten voor uw aanvraag, bij de hand

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174 (optie 2)
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid