Bel ons : 140174

Dagbesteding

Stap 1: Informatie

illustratie Ervaart u problemen in uw dagelijks leven? Lukt het u niet om deze op eigen kracht op te lossen? Wilt u uw dag nuttig invullen? En wilt u contact hebben met andere mensen? Dan is dagbesteding misschien iets voor u.

Wat is dagbesteding?
Bij dagbesteding werkt u aan uw ontwikkeling en uw vaardigheden. U krijgt grip op de invulling van de dag en u ontwikkelt een evenwichtig dag- en nachtritme. U leert uw vrije tijd indelen, u heeft sociale contacten en doet

Voor wie is dagbesteding?
In veel wijken vindt u dagbestedingsactiviteiten met vrijwilligers. Ook mensen met een beperking kunnen meedoen. Eventueel met extra persoonlijke begeleiding. Er bestaat ook speciale dagbesteding voor ouderen, mensen met een lichamelijke beperking, zintuiglijke beperking of verstandelijke beperking, psychische of psychogeriatrische problemen. Voor deze vormen van dagbesteding heeft u een indicatie nodig.

Dagbesteding ontlast ook uw mantelzorger, waardoor deze het langer kan volhouden.

Welke soorten dagbesteding zijn er?
Er zijn drie soorten dagbesteding. Hieronder vindt u een beschrijving.

Recreatieve dagbesteding
Recreatieve dagbesteding bestaat uit activiteiten die zijn gericht op beleving. Voorbeelden zijn: wandelen, knutselen, klussen, gymnastieken, zingen of samen koken en mensen ontmoeten.

Arbeidsmatige dagbesteding
Arbeidsmatige dagbesteding betekent dat u echt aan het werk gaat. U levert onder begeleiding een arbeidsprestatie die past bij uw situatie. De activiteiten zijn gericht op productie of dienstverlening.
De begeleiding bestaat uit ondersteuning en coaching, en op het ontwikkelen van veiligheid en structuur.

Dagbesteding met intensieve begeleiding
Dagbesteding met intensieve begeleiding is voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen of die moeite hebben met communiceren. U krijgt gespecialiseerde begeleiding of toezicht. De activiteiten zijn gericht op het aanleren, oefenen of bijhouden van vaardigheden. Het doel is uw functioneren te verbeteren en uw zelfredzaamheid te vergroten.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende opties rondom dagbesteding. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

Zelf regelen

Kijk in uw omgeving of er initiatieven die u zelf kunt ondernemen, eventueel met ondersteuning vanuit uw omgeving. Een Sociaal Makelaar kan u helpen bij deze initiatieven.

Recreatieve dagbesteding

In er gemeente zijn er meerdere wijkcentra aanwezig waar u andere mensen kunt ontmoeten en waar u verschillende activiteiten kunt ondernemen.
Direct naar meer informatie

Sociaal Kernteam (SKT)

Wanneer u jonger dan 18 jaar bent en op zoek bent naar dagbesteding, dan kan u mogelijk ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Sociaal Kernteam (SKT). Dit gaat via het Klant Contact Centrum 140174.

Melding Wmo de gemeente (Wmo)

Zijn bovenstaande mogelijkheden geen oplossing voor u, dan komt u mogelijk in aanmerking voor (professionele) ondersteuning vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning *(Wmo). Ondersteuning vanuit de Wmo heeft als doel dat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen in de samenleving. Een Wmo consulent gaat met u in gesprek om te komen tot mogelijke oplossingen.

Alternatieven

Hieronder een selectie van alternatieven die beschikbaar zijn in Westland.

Wellicht ook interessant voor u

De aanvraag van dagbesteding gaat over hulp en ontwikkeling. U kent uw persoonlijke situatie zelf het beste, maar door onderstaande thema's willen we met u meedenken en een aantal suggesties doen die wellicht voor u ook interessant kunnen zijn.

Wilt u liever hulp en samen met ons bespreken wat het beste bij u past? Bel ons dan op 14074 voor een gesprek bij u thuis.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Wanneer ambulante hulp aan huis (begeleid wonen) niet voldoende is, wordt middels beschermd wonen een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief.

Hier worden de bewoners intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding. Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van iemand.
Meer info>

Sociaal makelaars

De sociaal makelaars zijn gericht aan het werk in Westland om de samenleving te versterken op het gebied van opvoeden, opgroeien en meedoen onder andere door individuele kinderen, jongeren en inwoners te stimuleren elkaar met raad en daad terzijde te staan. Alle kernen hebben een eigen aanspreekpunt.
Meer info>

Veilig Thuis

U of iemand uit uw omgeving heeft hulp nodig vanwege een onveilige thuissituatie. Dat kan gaan om zaken als pesten, verwaarlozing, mishandeling, huiselijk geweld. Neem in deze gevallen contact op met Veilig Thuis.
Meer info>

De Vereeniging

Een ontmoetingsplek voor senioren die graag wat willen ondernemen. U woont in het Westland en u wilt er graag vaker uit. Andere gezichten zien, samen een kop koffie drinken of gezamenlijk actief bezig zijn, iets doen dat bij u past.
Meer info>

Westlands maatje (worden)

Mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychische problemen, kunnen onzeker of eenzaam zijn. Soms hebben ze door hun psychiatrische achtergrond nauwelijks contact meer met familie en vrienden. Een maatje kan ervoor zorgen dat hij of zij toch zijn verhaal kan doen en zich gesteund voelt waardoor het vertrouwen in zichzelf groeit. Als maatje maak je alle verschil van de wereld.
Meer info>

Stap 2 : Dienstverlening

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Heeft u het onderzoeksverslag ondertekend en teruggestuurd? Dan krijgt u binnen 2 weken een brief met ons antwoord. Dit noemen wij een beschikking. Hierin staat of u ondersteuning krijgt.

Krijgt u ondersteuning van ons? Dan staat er in de brief hoe u deze krijgt. Wij onderzoeken daarna welke vorm van ondersteuning het beste bij uw situatie past.
1

Indicatie voor Wmo-voorziening

Hebt u een indicatie voor een WMO-voorziening? Dan kan de gemeente u de ondersteuning aanbieden in 2 vormen:
- In Natura
- Persoonsgebonden budget
2

Gesprek en onderzoek

Een gesprek met een WMO-consulent en een onderzoek zoals omschreven in het meldingsproces.

Meldingsproces

Hieronder leest u de stappen van een aanvraag voor dagbesteding. Zo ziet u snel of u ervoor in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Kunt u bij alle onderstaande vragen ‘Ja’ invullen? Dan komt u in aanmerking voor ondersteuning.

Woont u in gemeente Westland?

U bent ingeschreven in de gemeente Westland en u heeft hier ook een woonadres.

U verblijft rechtmatig in Nederland.

Dat is het geval als u Nederlander bent of als u een verblijfsvergunning heeft voor (on)bepaalde tijd.

Behoort u tot de doelgroep?

U heeft een beperking, chronisch, psychisch of psychosociaal probleem.

Is deze regeling de enige mogelijkheid voor u?

Kunt u de benodigde voorziening vergoed krijgen op een andere manier dan vanuit de Wmo? Dan moet u daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld als u de voorziening vergoed krijgt uit de Wet langdurige zorg (WLZ).

Is de benodigde voorziening specifiek bedoeld voor mensen met een beperking?

U krijgt alleen een vergoeding als de voorziening specifiek bedoeld is voor mensen met een beperking. Algemeen gebruikelijke aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een thermostatische kraan of een inductiekookplaat worden niet vergoed

U moet de woning nog aanpassen of de voorziening aanschaffen.

Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding door de gemeente? Dat kan alleen als u de woning niet heeft aangepast of de voorziening niet heeft aangeschaft voordat de gemeente heeft besloten of u recht heeft op een vergoeding.
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.
Alternatieven voor Dagbesteding

Hoe verloopt een aanvraag?

Het meldingsproces duurt maximaal 6 weken. Hieronder leest u hoe het proces verloopt.
1

Melding doen

Wilt u ondersteuning van de gemeente krijgen? Dan doet u hiervoor een melding. U kunt ook een melding doen voor iemand uit uw omgeving.
2

Afspraak met een Wmo-consulent

Hebben wij uw melding ontvangen? Dan neemt een Wmo-consulent zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. Dit kan een telefonische afspraak zijn, of een bezoek bij u thuis.
3

Ondersteuning in het gesprek

Wilt u ondersteuning in het gesprek met de Wmo-consulent? Dan kunt u uw mantelzorger of iemand anders uit uw omgeving vragen u te ondersteunen. Kent u niemand en wilt u toch ondersteuning? Dan helpen wij u graag om iemand te vinden die u ondersteunt met informatie, advies en algemene hulp. U kunt dit aangeven als wij de afspraak met u maken. Deze hulp is gratis.
4

Persoonlijk plan

Heeft u de melding gedaan, maar zijn wij nog niet begonnen met ons onderzoek? Dan kunt u een persoonlijk plan indienen. Dit is niet verplicht. Met een persoonlijk plan kunt u uw hulpvraag uitwerken en concreet maken. Zo kunt u ook het gesprek goed voorbereiden.
5

Uw situatie bespreken

Tijdens het gesprek met de Wmo-consulent wordt uw vraag om ondersteuning duidelijk. Ook bespreken wij uw situatie. Hierbij wordt er rekening gehouden met uw behoeften en voorkeuren.
6

Aanvullend onderzoek

Als het nodig is, doen wij aanvullend onderzoek. Wij kunnen bijvoorbeeld medisch advies vragen of offertes opvragen.
7

Onderzoeksverslag opstellen

Is alle informatie verzameld? Dan maakt de Wmo-consulent een onderzoeksverslag. Hierin staan mogelijke oplossingen voor uw situatie. Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.
8

Aanvraag doen

Is de oplossing een Wmo-voorziening? Dan ondertekent u het onderzoeksverslag en stuurt u het aan ons terug. Hiermee doet u de aanvraag.

Start uw melding

Hieronder doet u uw aanvraag of melding. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Direct uw melding online indienen

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174
De gemeente Westland heeft samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland gezamenlijk ontwikkeld.

Heeft u opmerkingen? Graag ontvangen wij uw feedback indien informatie niet correct is of aangevuld moet worden. U kunt dan contact opnemen met SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2018 Sociaal Plein Westland | Proclaimer