Bel ons : 140174

Bijstandsuitkering

Stap 1: Informatie

illustratie

Heeft u onvoldoende inkomen of vermogen om van te leven? En heeft u geen recht op een andere uitkering? Dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering. De aanvraag voor een bijstands- of IOAW-uitkering doet u bij uw gemeente. Uw gemeente bepaalt of u een uitkering krijgt.

Bent u geboren vòòr 1965? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering. Ook dat beslist de gemeente.

Met een bijstandsuitkering kunt u de periode overbruggen totdat u weer betaald werk vindt. De gemeente helpt u bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is.

Inkomen en vermogen
In de bijstand wordt rekening gehouden met het inkomen van u en uw partner. Dit is degene met wie u samenwoont: u hoeft dus niet per se getrouwd te zijn. Ook het inkomen van inwonende gezinsleden telt mee. Bijvoorbeeld inwonende ouders en meerjarige inwonende kinderen. Dit noemen wij de kostendelersnorm.

Ook mag u voor de bijstand maar een beperkt bedrag aan spaargeld hebben. Hebt u een eigen huis dan hebt u alleen onder bepaalde voorwaarden recht op een bijstandsuitkering. Kortom, in de bijstand wordt ook gekeken naar uw vermogen. Is dat te hoog dan kan dat gevolgen hebben.

Jongeren
In de bijstandswet staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal, vooral voor jongeren tot 27 jaar. Voor hen geldt de regel dat zij pas in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering als zij eerst vier weken zelf hebben gezocht naar een opleiding of baan.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende opties om tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

U zoekt meer informatie over financiële regelingen

Wilt u weten van welke regelingen u allemaal gebruik zou kunnen maken? Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) verstrekt allerlei informatie over financiële zaken.
Direct naar meer informatie

U zoekt naar werk

Om alle kosten te kunnen betalen is het van belang dat u zorgt voor een eigen inkomen. Onze gemeente kent meerdere uitzendbureaus. Ook op internet zijn allerlei vacatures te vinden.
Wilt u hulp bij het vinden van werk? Het UWV biedt op de website www.werk.nl diverse tips en trainingen om werk te vinden.
Direct naar meer informatie

De gemeente helpt u

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Zijn er geen alternatieven voor uw hulpvraag? En voldoet aan de voorwaarden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. U kunt dan een aanvraag indienen voor deze uitkering.
Direct naar meer informatie

Wellicht ook interessant voor u

De aanvraag voor de bijstandsuitkering gaat over vergoedingen voor extra gemaakte kosten, die u eigenlijk niet kunt betalen. U kent uw persoonlijke situatie zelf het beste, maar door onderstaande thema’s denken we met u mee en geven we u een aantal suggesties die wellicht voor u ook interessant kunnen zijn.Wilt u liever hulp en samen met ons bespreken wat het beste bij u past? Bel ons dan op 14074.

Bijzondere bijstand

U heeft een bijstandsuitkering of een heel laag inkomen én extra kosten. U kunt dan om een vergoeding vragen.Meer info>

Bijstand zelfstandigen

Er is een regeling voor bijstandsverlening aan zelfstandigen; het besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het Bbz is een onderdeel van de Participatiewet (P-wet)
en is er voor om ondernemers in moeilijke tijden te ondersteunen.
Meer info>

Schuldhulpverlening

De Schuldhulpverlening is er speciaal voor mensen met betalingsproblemen, problematische schulden of mensen die het lastig vinden om met geld om te gaan. De schuldhulpverlener brengt hiervoor uw financiële situatie in kaart.

De schuldhulpverlener begeleidt u tijdens dit traject, zij geven u advies en tips om zelf aan de slag te gaan.
Meer info>

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u langdurig (langer dan 3 jaar) een bijstandsuitkering of een laag inkomen en geen mogelijkheid om uw inkomen te verhogen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

De individuele inkomenstoeslag is een toeslag van de gemeente dat gebruikt kan worden om extra noodzakelijke uitgaven als rekeningen, wasmachine, koelkast etc. te betalen. Het geld is een extraatje en wordt niet van de bijstandsuitkering of ander inkomen afgetrokken. U betaalt geen belasting over het geld.
Meer info>

Sociale participatie en gezonde leefstijl

De gemeente Westland vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Wanneer u een laag inkomen heeft of een bijstandsuitkering ontvangt kunt u gebruik maken van diverse minima regelingen van de gemeente. Een daarvan is de regeling ‘Sociale participatie en gezonde leefstijl’. Deze regeling verstrekt een extra vergoeding om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en/of te investeren in een gezonde leefstijl.
Meer info>

Kindpakket

Gemeente Westland wil dat elk kind mee kan doen met zijn of haar leeftijdsgenootjes. Meedoen aan sport, cultuur of, bijvoorbeeld een schoolreisje is belangrijk! En dat geldt ook voor een warme winterjas, een goede fiets en een bibliotheekabonnement. Daarom heeft de gemeente Kindpakket Westland ontwikkeld.
Als u met uw gezin niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, maar wel een laag inkomen heeeft, dan kan Stichting WestlandPas mogelijk helpen.
Meer info>

Stap 2 : Dienstverlening

Heeft u uw hulpvraag bij de gemeente gemeld? Dan staat een team van specialisten voor u klaar.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

De bijstandsuitkering is afhankelijk van uw inkomen. Krijgt u ondersteuning van ons? Dan leest u hieronder wat er verder gebeurt.
1

Maandelijkse uitkering

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u maandelijks de uitkering op uw rekening gestort.
2

Re-integratietraject

Nadat u zich heeft aangemeld bij de gemeente, wordt u opgeroepen door Patijnenburg. U krijgt voorlichting en een intakegesprek.
Mogelijk doet u bij hen eerst werkervaring op. Zij leiden mensen vaak op in de praktijk en helpen u uw talenten maximaal te ontwikkelen.
3

Sollicitatieplicht

De inkomensconsulent maakt afspraken met u. De consulent maakt een plan van aanpak voor uw zoektocht naar werk.
4

Monitoring door werkconsulent

De werkconsulent blijft bij u betrokken gedurende het traject.
5

Informatiepagina

U krijgt toegang tot uw persoonlijke pagina. Op deze pagina ziet u alle gegevens omtrent de persoonlijke uitkering.

Stap 3 : Aanvraagproces

Hieronder leest u de stappen van een aanvraag voor de bijstandsuitkering. Zo ziet u snel of u ervoor in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Kunt u bij alle onderstaande vragen ‘Ja’ invullen? Dan kunt u ondersteuning aanvragen.

Woont u in gemeente Westland?

U bent ingeschreven in de gemeente Westland en u heeft hier ook een woonadres.

Geldt de volgende situatie voor u? U bent u 18 jaar of ouder en u heeft geen recht op een andere uitkering.

Geldt de volgende situatie voor u? Uw inkomen, spaargeld en bezittingen zijn niet genoeg om van rond te komen.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.

Hoe verloopt een aanvraag?

Hieronder leest u welke informatie wij van u vragen. Heeft u de aanvraag gedaan? Dan neemt de gemeente binnen 8 weken een beslissing.
1

Aanvraag indienen

U dient uw aanvraag in via www.werk.nl
Hier leest u ook welke informatie moet aanleveren.
2

Informatie verzamelen

De gemeente beoordeelt of u alle benodigde informatie heeft ingeleverd. Ontbreken er stukken? Dan nemen zij contact met u op.
3

Beoordelen

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Zij bekijken of u aan alle voorwaarden voldoet en of u recht heeft op de bijstandsuitkering.
4

Beschikking

U krijgt een brief van de gemeente. Hierin staat of u de bijstandsuitkering krijgt. Dit noemen wij een beschikking.

Start uw aanvraag

Hieronder kunt u uw aanvraag indienen. Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Aanvraag online indienen bij werk.nl

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174
De gemeente Westland heeft samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland ontwikkeld.

Heeft u opmerkingen? Graag ontvangen wij uw feedback indien informatie niet correct is of aangevuld moet worden. U kunt dan contact opnemen met SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2019 Sociaal Plein Westland | Proclaimer