Skip to content
Bel ons : 140174

Beschermd wonen

Stap 1: Informatie

Beschermd wonen is een hulpmiddel voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen door geestelijke en/of geestelijke en maatschappelijke problemen. Als hulp aan huis (begeleid wonen) niet genoeg is, krijgen mensen via beschermd wonen een kamer aangeboden in een instelling of kleine woongroep. 

Hier worden de bewoners intensief geholpen met hun dagelijkse activiteiten. Er is veel regelmaat en er zijn nuttige dingen te doen overdag. Er wordt vooral gekeken naar wat iemand zelf kan. Afhankelijk van het type woongroep en wat iemand nodig heeft, kan er ook begeleiding zijn bij het huishouden en het maken van sociale contacten. Ook kan er verzorging en verpleging zijn.

Onder beschermd wonen vallen niet: klinische opname of wonen op een gesloten afdeling.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor Beschermd Wonen?

Iemand komt in aanmerking voor beschermd wonen als:
  • diegene een psychiatrische aandoening of beperking heeft
  • er zoveel zorg nodig is dat hij of zij meer dan 3 etmalen een beschermende woonomgeving nodig heeft


Op deze pagina vindt u:

  • Stap 1: Wat is beschermd wonen? Wanneer komt u in aanmerking? Wat zijn de mogelijkheden voor beschermd wonen en welke andere manieren (alternatieve) zijn er voor beschermd wonen?
  • Stap 2: Wat doet de gemeente voor u als u een Wmo-melding doet?
  • Stap 3: Zo doet u een Wmo-melding bij de gemeente. Ook ziet u hoe het zit met een eigen bijdrage en hoe uw aanvraag gaat.

Mogelijkheden

Beschermd wonen kunt u op verschillende manieren regelen. Hieronder ziet u een aantal mogelijkheden.

Vergoeding vanuit de Jeugdwet

Als iemand jonger is dan 18 jaar valt beschermd wonen onder de Jeugdwet. Bel voor meer informatie met het Sociaal Kernteam van de gemeente, via: 140174.

Wmo-melding bij Gemeente Delft

Is iemand 18 jaar of ouder, dan valt Beschermd Wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de gemeente Westland regelt de gemeente Delft de indicaties (doorverwijzingen van een arts) voor Beschermd Wonen.

Wilt u of iemand uit uw omgeving een indicatie Beschermd Wonen krijgen? Doe via Delftsupport een Wmo-melding of bel met de gemeente Delft via: 14015. Een Wmo-consulent van de gemeente Delft (iemand van de gemeente die met u praat) zal met u praten en bekijken of u een indicatie krijgt.
Meer informatie over Wmo-melding bij Gemeente Delft

Wellicht ook interessant voor u

U kent uw eigen situatie zelf het best, maar we denken natuurlijk graag met u mee. Misschien zijn de mogelijkheden hieronder ook interessant voor u. Bespreekt u liever samen met ons welke hulp het best bij u past? Bel dan naar 14074 voor een gesprek bij u thuis.

Stap 2 : Dienstverlening

Een team van specialisten staat klaar om u te helpen. Hieronder ziet u alle stappen op een rij. Zo weet u snel welke dienst het best bij u past.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Een beschikking is een schriftelijk besluit van de gemeente, waarin staat óf en hoe u hulp krijgt. Heeft u recht op hulp? Dan bekijkt de gemeente welke hulp het best bij uw situatie past. Hebt u een indicatie voor een Wmo-voorziening? De gemeente kan u op 2 manieren hulp geven:
1. in natura (u krijgt een product of dienst)
2. Persoonsgebonden Budget (PGB) 
1

Gesprek met Wmo-consulent

U praat met de Wmo-consulent (iemand die u advies geeft) over uw situatie en vertelt wat u precies nodig heeft. De consulent houdt rekening met uw wensen.

Meldingsproces

Hieronder leest u in duidelijke stappen hoe het meldingsproces gaat zodat snel weet of u in aanmerking komt voor Beschermd wonen. 

Mogelijkheid ondersteuning?

Hulp vanuit de gemeente is maatwerk. Om hulp uit de Wmo te krijgen, moet u aan een paar voorwaarden voldoen:
Woont u in de gemeente Westland? Dit houdt in dat u ingeschreven bent en een woonadres heeft in de gemeente Westland Om in aanmerking te komen voor hulp, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld.
Heeft u de Nederlandse nationaliteit of u bent in het bezit van een verblijfsvergunning?
Hoort u bij de doelgroep en heeft u een beperking, chronisch, psychisch of psychosociaal probleem?
Heeft u geen recht heeft op een andere regeling of vergoeding? Kunt u de hulp die u nodig heeft vergoed krijgen op een andere manier dan vanuit de Wmo? Dan moet u daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld als u de voorziening vergoed krijgt uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.
Alternatieven voor Beschermd wonen

Eigen bijdrage

Als u in aanmerking komt voor een woningaanpassing of een woonvoorziening via de gemeente, dan kan het zijn dat u daar, vanaf de leeftijd van 18 jaar, een eigen bijdrage voor betaalt. Deze eigen bijdrage hangt af van de kostprijs van de voorziening/aanpassing, uw inkomen en uw vermogen.
Inwoners van de gemeente Westland met een inkomen tot 130% van het Wettelijk Minimunloon betalen geen eigen bijdrage. 

Bereken met de rekenhulp of u een eigen bijdrage moet betalen.
Vindt u de eigen bijdrage te hoog, of komt u niet in aanmerking voor een eigen bijdrage.
Alternatieven voor Beschermd wonen

Hoe verloopt een aanvraag?

Het meldingsproces duurt maximaal 6 weken. Lees hieronder goed welke informatie u moet aanleveren. Hoe beter u uw aanvraag voorbereidt, hoe sneller het gaat.
1

Melding doen

Als u hulp wilt van de gemeente dan doet u een melding. U kunt ook een melding doen voor iemand uit uw omgeving.
2

Contact met de Wmo-consulent

Na de melding neemt een consulent van team Wmo zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Dat kan een telefonisch gesprek of een huisbezoek zijn. 

Wilt u hulp van iemand tijdens het gesprek met de Wmo-consulent?Dan kunt u uw mantelzorger of iemand anders uit uw omgeving vragen u te helpen. Kent u niemand en wilt u toch hulp? Dan helpt de Wmo-consulent u graag om iemand te vinden die u helpt met informatie, advies en algemene hulp. U kunt dit vragen tijdens de afspraak. Deze hulp is gratis. Lees meer over de gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.
3

Persoonlijk plan maken

Heeft u de melding gedaan, maar is het onderzoek nog niet begonnen? Dan kunt u een persoonlijk plan maken en opsturen. Dit is niet verplicht. Met een persoonlijk plan kunt u uw zorgvraag uitwerken en duidelijk maken. Zo kunt u ook het gesprek goed voorbereiden.
4

Afspraak met de Wmo-consulent

Tijdens het gesprek met de Wmo-consulent wordt duidelijk wat uw vraag om hulp precies inhoudt. U bespreekt uw situatie. De consulent houdt rekening met uw wensen.
5

Medisch advies

Als het nodig is wordt er medisch advies gevraagd aan een onafhankelijke arts.
6

Aanvraag

Is de oplossing een Wmo voorziening? Dan ondertekent u het onderzoeksverslag en stuurt u het terug. Hiermee doet u de aanvraag.

Start uw Wmo-melding

Hieronder kunt u uw Wmo-melding doen. Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Direct uw Wmo-melding online indienen

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid