Bel ons : 140174

Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN)

Informatie

illustratie U kunt op verschillende manieren hulp bij de gemeente krijgen: vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze hulp kunt u in 2 verschillende vormen krijgen: als Zorg in natura (ZIN) of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).

Wat is Zorg in Natura (ZIN)?
Bij ZIN contracteert de gemeente of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders. Ook regelt de gemeente of de zorgverzekeraar de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Wat is een Persoonsgebonden Budget (PGB)?
Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf de hulp, zorg en ondersteuning kunt inkopen die u nodig heeft. U kiest dan zelf uw leverancier of zorgverlener en koopt daarvan ondersteuning in. Dat mag, onder bepaalde voorwaarden, ook iemand uit uw omgeving zijn. U heeft ook meer inspraak over de vorm van de zorg, zoals welke uren en op welke manier u zorg krijgt.

Het verschil is dat u bij een Pgb veel meer zelf moet regelen. U moet zelf contact met zorgverleners leggen en daar afspraken mee maken die u vastlegt in een contract. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de financiële administratie van uw zorg.

Pgb is best ingewikkeld. Er zijn maar liefst 4 soorten: voor Jeugdhulp, voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en voor de wijkverpleging (zorg uit Zvw).

Een Pgb kan niet zomaar aangevraagd worden. In geval van jeugdzorg is er zelfs altijd een zorgregisseur nodig.

Alle aanvragen worden eerst beoordeeld.

Mogelijkheden

U zoekt meer informatie

Een goede keuze maken tussen ZIN of Pgb kan ingewikkeld zijn. De Rijksoverheid heeft hiervoor een website gemaakt, namelijk Regelhulp. Hier leest u informatie vinden over de vraag of PGB of ZIN het best bij u past. En wat u dan precies inkoopt. U vindt hier ook u gedetailleerde informatie over de verschillende soorten Pgb, aanvraagprocedures en voorwaarden.
Direct naar meer informatie

U wilt uw zorg zelf regelen

Zorg in Natura (ZIN)
Wilt u Zorg in Natura? Dan kiest 1 van de zorgaanbieders waar de gemeente of uw zorgverzekeraar een contract mee heeft. Dat kan u navragen bij uw gemeente of bij uw eigen zorgverzekeraar.

Voor Zorg in Natura heeft u een doorverwijzing nodig van de huisarts of er is een Zorgregisseur van het Sociaal Kernteam bij betrokken.

Persoonsgebonden Budget (Pgb)
In het Pgb Portaal regelt u zelf alles rondom uw Pgb. Van het opstellen van een zorgovereenkomst tot het declareren van de zorg. Via het portaal gaat dit eenvoudig en snel. Wordt u of een van uw gezinsleden mishandeld of misbruikt? Of heeft u het vermoeden dat dit gebeurt? U kunt direct gebruik maken van een van de hieronder volgende mogelijkheden.
Voordat uw gebruik maakt van de Pgb Portaal kunt u contact opnemen met 140174. Zij kunnen u er alles over vertellen.

Om het Pgb Portaal te kunnen gebruiken heeft u een DigiD nodig. Het is ook mogelijk dat een gemachtigde namens u de administratie voert. Uw gemachtigde heeft hiervoor ook een DigiD nodig.

Voor de veelgestelde vragen over de PGB Portaal kunt u hier terecht.

Voor een PGB vanuit de jeugdwet is er altijd een Zorgregisseur betrokken.

Direct naar meer informatie

U wilt hulp bij het regelen van de zorg

Onafhankelijke cliëntondersteuning
De onafhankelijke cliëntondersteuning is een kortdurende ondersteuning. De ondersteuner denkt met u mee, helpt u uw situatie op een rijtje te krijgen en geeft u informatie en advies. Dit kan gaan om vragen op allerlei gebieden: wonen, inkomen, werk of dagbesteding, zorg, onderwijs en opvoeding. De cliëntondersteuner helpt bij een aanvraag voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, Participatiewet of de Wet Langdurige zorg (Wlz). Een cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek, bij een eventuele beroepsprocedure en bij het zoeken en vinden van de hulp en steun. Voor meer informatie klik hier.

Zorgregisseur aanvragen
Vindt u het lastig om te bepalen welke zorg u nodig heeft? En vindt u het lastig om een keuze te maken voor ZIN of Pgb? Of weet u helemaal niet wat in uw situatie de beste keuze is?
U kunt bij de zorgregisseur terecht wanneer u op zoek bent naar 1 aanspreekpunt voor uw zorg die samen met u een plan maakt voor uw persoonlijke situatie en u helpt om de problemen op te lossen. Daarnaast kan de zorgregisseur u ondersteunen wanneer het u even niet lukt om zelf de regie over uw situatie te voeren. Voor meer informatie klik hier.

Gesprek met uw huisarts

U kunt bij uw huisarts terecht voor diverse problemen in uw gezin. Bijvoorbeeld problemen met werk, geestelijke en lichamelijke gezondheid, of met uw kinderen of uw partner.

Uw huisarts behandelt u zelf, geeft advies of verwijst u door naar een specialist. Een bezoek aan uw huisarts wordt betaald vanuit uw basisverzekering. U hoeft dus niet apart voor een bezoek aan uw huisarts te betalen.

Alternatieven

Hieronder een selectie van alternatieven die beschikbaar zijn in Westland.

Meer informatie.

Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 010-2422746
De gemeente Westland heeft samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland ontwikkeld.

Heeft u opmerkingen? Graag ontvangen wij uw feedback indien informatie niet correct is of aangevuld moet worden. U kunt dan contact opnemen met SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2019 Sociaal Plein Westland | Proclaimer