Bel ons : 140174

Bijzondere bijstand

Stap 1: Informatie

illustratie Heeft u een bijstandsuitkering? En moet u extra kosten maken? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding vragen. Dit noemen wij Bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand is alleen bedoeld voor de meest noodzakelijke bijzondere kosten. U krijgt de vergoeding als lening of als gift.

Wie kan Bijzondere bijstand aanvragen?
U hoeft geen uitkering te krijgen van de gemeente om Bijzondere bijstand te kunnen aanvragen. U kunt Bijzondere bijstand aanvragen als:
- Uw inkomen te laag is om de bijzondere kosten zelf te kunnen betalen
- U geen of maar heel weinig vermogen heeft
- De kosten echt nodig zijn
- U de kosten niet ergens anders vergoed kunt krijgen
- U geen verzekering heeft kunnen afsluiten voor de kosten
- U geen geld kunt lenen om de kosten te betalen

Waarvoor kunt u Bijzondere bijstand aanvragen?
U kunt Bijzondere bijstand aanvragen voor verschillende soorten noodzakelijke kosten. Denk hierbij aan:
- Eigen bijdrage rechtsbijstand
- Opknapkosten en/of inrichtingskosten
- Duurzame gebruiksgoederen
- Peuteropvang en VVE-verklaring (voor- en vroegschoolse educatie)
- Reiskosten van meer dan 10 km
- Woonkosten

U regelt het zelf
Wilt u het liever zelf oplossen? Vraag in uw directe omgeving of iemand u kan helpen. Daarnaast zijn er websites en kringloopwinkels waar u goedkoop spullen kunt kopen.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende opties rondom Bijzondere bijstand. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

U zoekt meer informatie over financiële regelingen

Wilt u weten van welke regelingen u allemaal gebruik zou kunnen maken? Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft een rekentool (Bereken Uw Recht) waarmee u kunt bekijken van welke regelingen u eventueel gebruik zou kunnen maken.
Direct naar meer informatie

U vraagt hulp bij de gemeente

Kan niemand in uw directe omgeving u helpen? Zijn er geen alternatieven voor uw hulpvraag? En u voldoet aan de voorwaarden? Dan kunt u mogelijk een vergoeding van de gemeente krijgen. U kunt dan een aanvraag indienen voor de vergoeding van uw gemaakte kosten.
Direct naar meer informatie

Alternatieven

Om u tegemoet te komen in bepaalde kosten zijn er ook nog een aantal alternatieven. Hieronder een selectie van alternatieven die beschikbaar zijn in Westland.

Wellicht ook interessant voor u

De aanvraag voor bijzondere bijstand gaat over vergoedingen voor extra gemaakte kosten, die u eigenlijk niet kunt betalen. U kent uw persoonlijke situatie zelf het beste, maar door onderstaande thema’s denken we met u mee en geven we u een aantal suggesties die wellicht voor u ook interessant kunnen zijn. Wilt u liever hulp en samen met ons bespreken wat het beste bij u past? Bel ons dan op 14074.

Stap 2 : Dienstverlening

Heeft u uw hulpvraag gesteld? Dan staat team van specialisten om u te ondersteunen.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Bijzondere bijstand is afhankelijk van uw inkomen. Krijgt u ondersteuning van ons? Dan leest u hieronder wat er verder gebeurt.
1

Vergoeding

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u eenmalig een vergoeding voor de aangevraagde kosten. U krijgt de vergoeding als lening of als gift. Dit is afhankelijk van wat u heeft aangevraagd.

Stap 3 : Aanvraagproces

Hieronder leest u de stappen van een aanvraag voor dagbesteding. Zo ziet u snel of u ervoor in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Beantwoord de volgende vragen om vast te stellen of u mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning door de gemeente Westland.

Woont u in gemeente Westland?

U bent ingeschreven in de gemeente Westland en u heeft hier ook een woonadres.

Heeft u een inkomen lager dan 100% van de bijstandsnorm?

Ontbreekt het u aan eigen vermogen, zoals spaargeld en waardevolle spullen?

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.
Alternatieven voor Bijzondere bijstand

Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is voor bijzondere bijstand niet van toepassing.
Wel kan er rekening worden gehouden met een deel van uw inkomen c.q. vermogen. Dit is de zogenoemde draagkracht in uw inkomen.
Vindt u de eigen bijdrage te hoog, of komt u niet in aanmerking voor een eigen bijdrage.
Alternatieven voor Bijzondere bijstand

Hoe verloopt een aanvraag?

Hieronder leest u welke informatie wij van u vragen. Heeft u de aanvraag gedaan? Dan nemen wij binnen 8 weken een beslissing.
1

Aanvraag indienen

U dient uw aanvraag in bij de gemeente. Deze aanvraag kunt u digitaal invullen. Dit kunt u doen via de website van Gemeente Westland.
2

Vorm van de Bijzondere bijstand vaststellen

Bij de aanvraag waarvoor u een vergoeding aanvraagt. Bij deze aanvraag verstuurt u alle informatie die de gemeente van u vraagt. Dan kan de aanvraag zo goed mogelijk worden beoordeeld. Onderstaande gegevens zijn nodig om bijstand te verlenen.

- Gebruikersnaam en wachtwoord DigiD
- Burgerservicenummer
- Kopie van bonnen/ facturen of orderbevestiging(en) van gemaakte kosten
- Ondergetekende verklaring partner (indien van toepassing)
- Legitimatiebewijs partner
3

Informatie verzamelen

De gemeente beoordeeld of u alle benodigde informatie heeft ingeleverd. Ontbreken er nog stukken? Dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op.
4

Beoordelen

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Ze bekijkt of u aan alle voorwaarden voldoet en of u recht heeft op Bijzondere bijstand.
5

Beschikking

U krijgt een brief van de gemeente. Hierin staat of u de aangevraagde vergoeding krijgt. Deze brief is een beschikking.

Start uw aanvraag

Hieronder kunt u uw aanvraag indienen. Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Direct uw aanvraag online indienen

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174
De gemeente Westland heeft samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland ontwikkeld.

Heeft u opmerkingen? Graag ontvangen wij uw feedback indien informatie niet correct is of aangevuld moet worden. U kunt dan contact opnemen met SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2019 Sociaal Plein Westland | Proclaimer