Bel ons : 140174

Bijstand zelfstandigen

Stap 1: Informatie

illustratieU wilt bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen
U bent zelfstandig ondernemer en u heeft tijdelijk financiële problemen. Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen bij de gemeente. Die kan bestaan uit een tijdelijke uitkering of bedrijfskapitaal.

Er zijn 2 manieren om bijstand te krijgen:
-Als periodieke uitkering. Dit is een tijdelijke aanvulling op uw inkomen uit het bedrijf en het inkomen van uw eventuele partner.
-Als bedrijfskapitaal. Dit bedrag kunt u in uw bedrijf investeren of bijvoorbeeld gebruiken om kortlopende schulden te betalen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Het Bbz is een onderdeel van de Participatiewet (P-wet) en is er speciaal voor:
- personen met een zelfstandig beroep of eigen bedrijf, die met tijdelijke financiële problemen te maken hebben (zogeheten "gevestigde zelfstandigen");
- personen die een zelfstandig beroep of eigen bedrijf willen starten ("starters");
- personen die binnenkort hun zelfstandig beroep of eigen bedrijf willen beëindigen;
- personen met een zelfstandig beroep of eigen bedrijf die 55 jaar of ouder zijn en onvoldoende inkomen (hieruit) ontvangen. 

U wilt meer inzicht op uw situatie
Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen? Eigen bedrijf starten? Kijkt u eens op de website van het ondernemersklankbord. Stichting Ondernemersklankbord geeft onpartijdig advies. De adviseurs zijn oud-ondernemers met veel kennis en jarenlange ervaring die u vrijwillig bijstaan in een klankbordtraject.

155-Help-een-bedrijf is een noodloket waar u als ondernemer kosteloos terecht kunt met uw vragen als uw bedrijf het moeilijk heeft. U kunt contact opnemen via: (088) 999 01 55 of de website van 155. U kunt op 115.nl ook direct een scan doen. U kunt dan zien of u in aanmerking komt voor een ondernemersregeling van de overheid. Schroom niet om hulp te vragen, veel ondernemers zijn u al voorgegaan. 

Mogelijkheden

 Er zijn verschillende opties om hulp bijstand te krijgen bij uw onderneming. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

U zoekt meer informatie

U heeft uw mogelijkheden besproken met uw eigen accountant of boekhouder. Daarnaast heeft u andere bestaande regelingen, zoals bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag benut. U kunt nog de website van de belastingdienst bekijken. Deze biedt u mogelijk andere inzichten. Ook het Ondernemersplein bevat goede informatie over het ondernemerschap.
Direct naar meer informatie

Het Bedrijvencontactcentrum gemeente Westland geeft u ondernemersinformatie

Het Bedrijvencontactcentrum van gemeente Westland biedt ondersteuning aan ondernemers. Vooral voor reguliere zaken als vestigingsregels, vergunningen en verordeningen maar ook voor het in werking stellen van een ondernemersdossier. Wellicht is uw onderneming gebaat bij hulp van het contact centrum.
Direct naar meer informatie

Alternatieven

Wellicht zijn er ook nog een aantal alternatieven om u te ondersteunen. Hieronder een selectie van deze mogelijkheden.

Wellicht ook interessant voor u

De aanvraag van bijstand voor zelfstandigen (Bbz) gaat over financiële regelingen. U kent uw persoonlijke situatie zelf het beste, maar door onderstaande thema’s te noemen denken we met u mee en geven we u een aantal suggesties die wellicht voor u ook interessant kunnen zijn.

Wilt u liever hulp en samen met ons bespreken wat het beste bij u past?
Bel ons dan op 14074 of mail naar Bbzsoza@gemeentewestland.nl.

De casemanager staat voor u klaar om u in dit proces te ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van stappen.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Stel, uw aanvraag voor de bijstand voor zelfstandigen wordt goedgekeurd. Wat kunt u dan verwachten?
1

ontvangst uitkering of lening

U ontvangt een periodieke uitkering. De duur van de uitkering is maximaal 12 maanden. In bijzondere situaties kan deze periode eventueel met maximaal 12 (de beëindiger) of 24 (de starter of gevestigde) maanden worden verlengd. Dit kan per doelgroep, bijvoorbeeld oudere zelfstandigen, verschillen en is maatwerk. Dit wordt u tijdens het aanvraagproces duidelijk met u besproken. 

De gemeente stelt de hoogte van de periodieke uitkering voorlopig vast. Als het inkomen van uw bedrijf bekend is (na het boekjaar) wordt de definitieve hoogte vastgesteld. Was uw inkomen hoger dan verwacht? Dan moet u een deel van de uitkering terugbetalen. Als het inkomen lager was, kan het zijn dat u nog geld krijgt.
 
Of
 
U krijgt een lening. De voorwaarden worden met u besproken. Als het bedrijfskapitaal een lening is, moet u die met rente (8%) terugbetalen.
2

contact met casemanager

Tijdens het aanvraagproces wordt met u afgesproken hoe periodiek contact zal gaan plaatsvinden. Tijdens dit contact wordt de voortang van de gemaakte afspraken rondom uw uitkering of lening met u besproken. Het gaat hierbij om maatwerk en verschilt daarom per situatie.

Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz) niet van toepassing
Vindt u de eigen bijdrage te hoog, of komt u niet in aanmerking voor een eigen bijdrage.
Alternatieven voor Bijstand zelfstandigen

Hoe verloopt een aanvraag?

Het aanvraagproces bijstand voor zelfstandigen heeft een beslistermijn van 13 weken en kan in sommige gevallen met 13 weken worden verlengd. Dit is de tijd waarin gemeente Westland onderzoek kan doen of u wel of niet in aanmerking komt voor de Bbz.
1

Contact met de gemeente

U neemt contact op met de gemeente door te bellen naar 14 0174 of te mailen naar Bbzsoza@gemeentewestland.nl
2

Eerste check

Uw situatie wordt beoordeeld door een casemanager Bbz, De gemeente licht u in wat voor informatie u aan dient te leveren om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Ingeval van andere inkomsten van u en/of uw eventuele partner, worden deze vergeleken met de voor u toepasselijke bijstandsnorm.
3

Aanvraag indienen

U verzamelt de benodigde documenten en dient deze in. Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de informatie die u heeft aangeleverd. De gemeente bekijkt of u aan alle voorwaarden voldoet en of u in aanmerking kunt komen voor financiële hulp. Dit wordt met u in een persoonlijk gesprek met u besproken. 

De afhandelingstermijn kan - indien noodzakelijk - met nogmaals dertien weken worden verlengd. Verder geldt in zijn algemeenheid dat de gemeente zich bij Bbz-aanvragen laat adviseren door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland ingeval van glastuinbouwbedrijven, of het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK) voor de overige bedrijven.


Voor uw aanvraag moet u verschillende gegevens verzamelen. Om welke gegevens het gaat kunt u lezen op de website van gemeente Westland
4

Beslistermijn (13 weken)

Uw recht op Bijstand voor zelfstandigen wordt bezien. U krijgt een beschikking thuisgestuurd waarin staat of uw aanvraag wordt toegewezen, of dat de aanvraag wordt afgewezen.
De gemeente Westland heeft samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland ontwikkeld.

Heeft u opmerkingen? Graag ontvangen wij uw feedback indien informatie niet correct is of aangevuld moet worden. U kunt dan contact opnemen met SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2019 Sociaal Plein Westland | Proclaimer