Bel ons : 140174

Alle sociale voorzieningen in gemeente Westland - Overzicht

Informatie

illustratie Benieuwd welke sociale voorzieningen er allemaal zijn in gemeente Westland? Van rolstoeldansen tot klushulp, van Buurt Informatiepunt tot wijkcentrum, hieronder ziet u ze overzichtelijk op een rij. 

Bent u benieuwd welke activiteiten er allemaal zijn in de gemeente? Bekijk onze agenda!

Alle sociale voorzieningen in gemeente Westland

50Plusplein
50Plusser.nl

Alimentatie
Autismecafé Westland
AutThere

Begeleiding naar vrijwilligerswerk
Bereken uw recht
BiebLab
Buurt Informatiepunt (BIP)
Buurtbemiddeling Westland
Buurtrestaurant Bij Mekaar

Casemanager dementie
Cliëntondersteuning voor mensen met een beperking
Coachie Westland
Consulent Jonge Mantelzorgers

Daklozenopvang
De Luisterlijn
De Vereeniging
De Zonnebloem (maatschappelijke stage)

Financieel veilig ouder worden

Gemeentepolis Westland
Gesprek met uw huisarts
Gezelschap en assistentie GEA
GGZ inloop Delfland

Hang Aut Club
Herkeuring rijbewijs CBR
Hulp in je buurt

Informatief huisbezoek
Integrale vroeghulp
Interpersoonlijke psychotherapie

Jeugdfonds Sport & cultuur
Jongerenwerk

KDC Zonnehof Naaldwijk
Kids en koffie
Kinderhulp
Kindertelefoon
Klussenbank

Levensloopbegeleiding bij autisme

Mee op stap
Mediation

NL doet
NPV-Advieslijn

Ondersteunende begeleiding
Ondersteuning bij vermoeden van dyslexie
Ontmoetingscentrum voor dementerenden in Naaldwijk
Ontwikkelingsproblemen
Openbaar Vervoer
Ouders voor ouders
Ouderschapsplan en omgangsregeling

Personenalarmering
Pivotal Response Treatment
Praten over verlies

Rechtswinkel Westland
Regiotaxi Haaglanden
Repair café
Respijtzorg
Rolstoeldansen BARODA

Samen Schatkaart
Samen voor alle kinderen
SchuldHulpMaatje
SeniorenGeluk.nl
Senior en student
Seniorplaza
Smart met Geld
Sociaal makelaars
Sociaal meldpunt
Steun bij het opvoeden
Stichting jarige Job
Stichting Ouderen Uitjes Westland
Strandgoed Ter Heijde

Thuisafgehaald.nl
Toeslagen Belasting

Valys vervoer buiten de regio
Veilg Thuis
Vier het leven
Vilans hulpmiddelenwijzer
Voedselbank Westland
Vrij toegankelijke zorg
Vrijwillige inzet
Vrijwiliggerswerk.nl

Wehelpen.nl
Welzijn op recept
Welzijnsadviseurs
Werkboek Stop eenzaamheid zelf
Werodass rolstoeldansen
Westland voor elkaar
Westlandpas
Westlands maatje (worden)
Westlandse huistest
Wijkcentra
Wooncoach

Zelf aan de slag
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2020 Sociaal Plein Westland | Proclaimer