Bel ons : 140174

Alle hulp die u aan Gemeente Westland kunt vragen - overzicht hulpaanbod

Informatie

illustratie Heeft u hulp nodig van de gemeente? Hier vindt u alle hulp die Gemeente Westland biedt overzichtelijk op een rij. Van hulp bij verslavingen tot het aanvragen van een persoonsgebonden budget, van hulp bij het opvoeden tot schuldhulpverlening.

Aangepaste fiets
Aanvraag zorgregiseur
Aanvulling inkomen zelfstandigen (IOAZ)
Angsten

Begeleiding dagelijks leven
Bemoeizorg: zorg vragen voor een ander
Beschermd wonen
Bezoekdienst dementie
Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
Bijstandsuitkering
Bijzondere bijstand
Budgetbeheer

Computer voor schoolgaande kinderen

Dagbesteding
Depressie

Formulierenbrigade

Gehandicaptenparkeerkaart
Gehandicaptenparkeerplaats

Hechtingsproblematiek
Huiselijk geweld
Hulp bij autisme
Hulp bij belastingaangifte
Hulp bij de huishouding
Hulp bij echtscheiding
Hulp bij psychische problemen
Hulp bij verslaving voor jeugd
hulp bij verslaving voor volwassenen

Individuele inkomenstoeslag
Individuele studietoeslag
IOAW

Kindpakket
Kleine ingrepen mooie gevolgen
Klusjesdienst
Kortdurend verblijf

Leerlingenvervoer
Leerplicht
Leerwerkcheque
Licht verstandelijke beperking

Maaltijdvoorzieningen
Maatschappelijke stage
Mantelzorgers
Meerderjarig worden
Multiproblematiek

Ontwikkelingsproblematiek
Opvoedondersteuning

Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN) Volwassenen
Persoonsgebonden Budget (PGB) voor Jeugd en gezin
Plusbus

RegioTaxi pas
Rolbus
Rolstoel

Schoolkosten middelbaar beroepsonderwijs
Schuldhulpverlening
Scootmobiel
Sociale participatie gezonde leefstijl

Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering
Terug naar werk
Thuisadministratie en budgetcoaching

Veilig opgroeien
Vervoersbegeleiding
Voortijdig school verlaten (vsv)

Woningaanpassingen en woonhulpmiddelen

Hulp nodig?

Benieuwd welke sociale hulp er allemaal is in gemeente Westland?
De gemeente Westland heeft samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland ontwikkeld.

Heeft u opmerkingen? Graag ontvangen wij uw feedback indien informatie niet correct is of aangevuld moet worden. U kunt dan contact opnemen met SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2019 Sociaal Plein Westland | Proclaimer