Bel ons : 140174

Aanvraag zorgregisseur

Stap 1: Informatie

illustratie U heeft zoveel problemen tegelijkertijd dat u niet meer kan overzien waar u moet beginnen. U heeft behoefte aan overzicht en iemand die u stap voor stap begeleidt.

U heeft moeite uw situatie te overzien
Het gaat niet zo goed met u of met iemand uit uw gezin. Er zijn wat problemen en u weet niet meer waar u moet beginnen om ze op te lossen. Dit kan om van alles gaan: u heeft uw financiële administratie niet op orde, u zit emotioneel niet lekker in uw vel, misschien is er thuis sprake van agressie of huiselijk geweld, u kampt met problemen met de opvoeding van uw kind(eren), u bent tevergeefs op zoek naar een andere woning, u voelt zich niet prettig op uw werk.

U heeft lichte problemen of multi-complexe zaken, vraag om hulp.

Schakel een zorgregisseur in
Gelukkig is er iemand die u kan helpen bij alle bovengenoemde problemen en nog veel meer. dit is een zorgregisseur. Hij of zij maakt samen met u een plan van aanpak. Uitgangspunt is altijd dat u zelf zo snel mogelijk de touwtjes weer in eigen handen heeft. Lukt dit niet op eigen kracht, dan kijkt de zorgregisseur met u of uw directe omgeving kan helpen. Als dat niet mogelijk is, helpt de zorgregisseur u en/of schakelt andere specialistische hulp voor u in.

De zorgregisseur is een specialist in de begeleiding van mensen met veel problemen tegelijkertijd. De zorgregisseur werkt bij het Sociaal Kernteam Westland. Het Sociaal Kernteam Westland is er voor mensen die problemen hebben en er zelf niet meer uit komen. Dit kunnen mensen van alle leeftijden zijn, van zeer jong tot oud. Het Sociaal Kernteam Westland is in staat om snel de juiste hulp in te zetten die nodig is, zoveel mogelijk dicht bij huis.

Mogelijkheden

Ondersteuning van een zorgregisseur

U kunt bij de zorgregisseur terecht wanneer u op zoek bent naar 1 aanspreekpunt voor uw zorg die samen met u een plan maakt voor uw persoonlijke situatie en u helpt om de problemen op te lossen. Daarnaast kan de zorgregisseur u ondersteunen wanneer het u even niet lukt om zelf de regie over uw situatie te voeren. Indien nodig kan de zorgregisseur u in contact proberen te brengen met professionals, passend bij uw zorgen of problematiek.

Inzetten passende hulpverlening

Samen met u wordt gekeken waar u behoefte aan heeft. De zorgregisseur werkt nauw samen met partners in de keten (huisarts, gemeente, wijkagent enz.). Wanneer nodig, kan de zorgregisseur u in contact brengen met een van deze partners.

Stap 2 : Dienstverlening

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?


Een zorgregisseur kan worden aangevraagd als u er met behulp van steun van uw naasten niet uitkomt. De dienstverlening van een zorgregisseur van het Sociaal Kern Team Westland zet de voor u benodigde ondersteuning in. Die kan bestaan uit:
1

Ondersteunende gesprekken met de zorgregisseur

In één of meerdere gesprekken maakt u samen met de zorgregisseur een plan van aanpak om uw problemen op te lossen. De zorgregisseur kan tips en adviezen geven, maar als u het echt niet meer overziet, ook actief ondersteunen.
2

Hulpverlening van gespecialiseerde zorgaanbieders

De zorgregisseur heeft toegang tot diverse specialisten die u met verschillende problemen kunnen helpen. De zorgregisseur stelt samen met u vast welke zorgaanbieder(s) er ingezet moeten worden om u de juiste hulp te bieden.

Stap 3 : Aanvraagproces

Hieronder vindt u in overzichtelijke stappen het aanvraagproces zorgregisseur beschreven zodat u een overzicht krijgt van alle stappen en snel een indruk kunt krijgen of u ervoor in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Hieronder kunt u snel kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning door de gemeente Westland.

Woont u in de regio Westland?

Heeft u meerdere problemen die u niet zelf kunt oplossen?

Spelen er meerdere problemen tegelijkertijd die u niet meer zelfstandig (of met hulp van uw omgeving) kan oplossen?
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.

Hoe verloopt een aanvraag?

1

U neemt contact op met het Sociaal Kernteam Westland

U belt het centrale nummer 140174. Dit is het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Westland. U geeft aan dat u behoefte heeft aan een zorgregisseur van het Sociaal Kernteam Westland (https://www.sktwestland.nl/). U wordt telefonisch doorverbonden of er wordt een terugbelafspraak met u gemaakt.
2

Het Sociaal Kernteam Westland bekijkt uw vraag

Telefonisch wordt er een korte inventarisatie met u gedaan en worden er
aanvullende vragen gesteld. Afhankelijk van de aard van uw problemen wordt vastgesteld welke zorgregisseur u het best kan helpen.
3

Zorgregisseur neemt contact met u op

De zorgregisseur die het best past bij uw situatie neemt contact met u
op. Dit wordt uw vaste contactpersoon bij het Sociaal Kernteam Westland. De zorgregisseur plant een persoonlijk gesprek met u in.
4

Gesprek met de zorgregisseur

U maakt kennis met uw zorgregisseur. De zorgregisseur verzamelt samen
met u de benodigde informatie om te kijken welk hulpaanbod het best past bij uw situatie. En zorgt de zorgregisseur er samen met u voor dat uw zorgvraag volledig is. Zo wordt er aan u gevraagd hoe het thuis gaat, op het werk en of er eventueel al zorgverleners betrokken zijn bij uw problemen: wat gaat goed, wat zijn de zorgen, wat zijn de wensen? Wanneer gewenst, plant en voert de zorgregisseur een gesprek met uw netwerk, zoals familie en vrienden. Zo heeft u altijd iemand bij u in de buurt die u vertrouwt die u ook kan helpen.
5

Zorgregisseur verzamelt relevante informatie

De zorgregisseur verzamelt ook relevante informatie bij bijvoorbeeld uw
werk, zorgverleners die al betrokken zijn, school, netwerk, huisarts, wijkagent en gemeente Westland. Ook hier vraagt de zorgregisseur wat goed gaat, en waar zorgen over zijn. Dit gebeurt uiteraard alleen wanneer u dit goed vindt.
6

Indien nodig wordt er een plan van aanpak opgesteld

Alle informatie wordt gebundeld in een plan van aanpak. Hierin staat wat
uw hulpvraag precies is en welke zorgen en wensen er zijn. Ook staat er beschreven met welke specifieke hulpverlening u geholpen kunt worden. En welke problemen er in welke volgorde het best kunnen worden aangepakt en opgelost. Dit plan wordt met u besproken. Indien u dit prettig vindt, kan er iemand uit uw omgeving bij dit gesprek aanwezig zijn. De zorgregisseur stelt dit samen met u vast. Dit kan telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek.
7

Start van de hulpverlening

De hulpverlener neemt contact met u op en de hulpverlening gaat zo snel
mogelijk van start. Let op: er kan sprake zijn van een wachttijd.

Start uw melding

Hieronder kunt uw aanvraag indienen of melding doen, voor vragen of meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Melding Sociaal Kernteam

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174
De gemeente Westland heeft samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland gezamenlijk ontwikkeld.

Heeft u opmerkingen? Graag ontvangen wij uw feedback indien informatie niet correct is of aangevuld moet worden. U kunt dan contact opnemen met SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2018 Sociaal Plein Westland | Proclaimer