Bel ons : 140174

Aanvraag zorgregisseur

Stap 1: Informatie

illustratie Iedereen wil een blij en gelukkig leven. Maar soms gebeurt er iets waardoor het even allemaal niet zo soepel loopt. Denk aan een baan verliezen, een vervelende echtscheiding of een opvoedprobleem met uw kind. Meestal kunnen mensen dit soort zaken zelf oplossen, of met hulp van anderen om hen heen. Maar wat als u er zelf niet uitkomt? Simpelweg omdat het probleem te groot is of er teveel tegelijkertijd speelt. Dan kan het Sociaal Kernteam Westland ondersteuning bieden. Het Sociaal Kernteam Westland is er voor alle Westlanders van 0 tot 100 jaar. Redt u het zelf even niet meer, dan nodigen we u uit de eerste stap te zetten en contact op te nemen. Vanuit uw vraag kijken we naar de juiste hulp en begeleiding. Het Sociaal Kernteam Westland is in staat om snel de juiste hulp in te zetten die nodig is, zoveel mogelijk dicht bij huis.

Zorgregisseur Sociaal Kernteam Westland
Een zorgregisseur van het Sociaal Kernteam maakt samen met u een plan van aanpak. Het uitgangspunt is dat u zelf zo snel mogelijk de touwtjes weer in eigen handen heeft. De zorgregisseur kijkt of uw directe omgeving kan helpen. Als dat niet mogelijk is, biedt de zorgregisseur hulp en/of schakelt andere specialistische hulp voor u in.

Zorgen om een ander
Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Ook dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Kernteam. Wanneer u signalen heeft opgevangen van bijvoorbeeld huiselijk geweld, lichamelijke-, of geestelijke mishandeling, of het vermoeden van (seksueel) misbruik neemt u contact op met Veilig Thuis via 0800-200, of bezoek de website van Veilig Thuis Haaglanden.

Spoedeisende situaties buiten kantooruren
Is er buiten kantooruren een situatie die urgent is en dus niet kan wachten tot de volgende werkdag? Omdat het niet veilig is bijvoorbeeld? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Jeugd
Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, biedt het Crisis Interventie Team (CIT) hulp. Het CIT komt 7 dagen per week, 24 uur per dag direct in actie wanneer de veiligheid of het welzijn van een jeugdige in gevaar is. Het CIT is er voor alle jeugdigen (en hun ouders) van 0 tot 21 jaar in de regio Haaglanden.
Telefoonnummer 070-3795160.
Bekijk de website van jeugdbescherming west voor meer informatie.

Volwassenen
Gaat het om een volwassene? Neem dan contact op met de Huisartsenpost Westland. De huisartsenpost is geopend gedurende de avond, de nacht en het weekend.
Telefoonnummer: 0174-638738.
Bekijk de website van huisartsenpost Westland voor meer informatie.

Bent u en/ of degene om wie u zich zorgen maakt in direct gevaar? Bel dan 112.


Mogelijkheden

Ondersteuning van een zorgregisseur

U kunt bij de zorgregisseur terecht wanneer u op zoek bent naar 1 aanspreekpunt voor uw zorg die samen met u een plan maakt voor uw persoonlijke situatie en u helpt om de problemen op te lossen. Daarnaast kan de zorgregisseur u ondersteunen wanneer het u even niet lukt om zelf de regie over uw situatie te voeren. Indien nodig kan de zorgregisseur u in contact proberen te brengen met professionals, passend bij uw zorgen of problematiek.

Inzetten passende hulpverlening

Samen met u wordt gekeken waar u behoefte aan heeft. De zorgregisseur werkt nauw samen met partners in de keten (huisarts, gemeente, wijkagent enz.). Wanneer nodig, kan de zorgregisseur u in contact brengen met een van deze partners.

Stap 2 : Dienstverlening

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?


Een zorgregisseur kan worden aangevraagd als u er met behulp van steun van uw naasten niet uitkomt. De dienstverlening van een zorgregisseur van het Sociaal Kernteam Westland zet de voor u benodigde ondersteuning in. Die kan bestaan uit:
1

Ondersteunende gesprekken met de zorgregisseur

In één of meerdere gesprekken maakt u samen met de zorgregisseur een plan van aanpak om uw problemen op te lossen. De zorgregisseur kan tips en adviezen geven, maar als u het echt niet meer overziet, ook actief ondersteunen.
2

Hulpverlening van gespecialiseerde zorgaanbieders

De zorgregisseur heeft toegang tot diverse specialisten die u met verschillende problemen kunnen helpen. De zorgregisseur stelt samen met u vast welke zorgaanbieder(s) er ingezet moeten worden om u de juiste hulp te bieden.

Hoe verloopt een aanvraag?

1

U neemt contact op met het Sociaal Kernteam Westland

U belt het centrale nummer 140174 of doet een melding via onderstaande button. Dit is het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Westland. U geeft aan dat u behoefte heeft aan een zorgregisseur van het Sociaal Kernteam Westland (https://www.sktwestland.nl/). U wordt telefonisch doorverbonden of er wordt een terugbelafspraak met u gemaakt.
2

Het Sociaal Kernteam Westland bekijkt uw vraag

Telefonisch wordt er een korte inventarisatie met u gedaan en worden er
aanvullende vragen gesteld. Afhankelijk van de aard van uw problemen wordt vastgesteld welke zorgregisseur u het best kan helpen.
3

Zorgregisseur neemt contact met u op

De zorgregisseur die het best past bij uw situatie neemt contact met u
op. Dit wordt uw vaste contactpersoon bij het Sociaal Kernteam Westland. De zorgregisseur plant een persoonlijk gesprek met u in.
4

Gesprek met de zorgregisseur

U maakt kennis met uw zorgregisseur. De zorgregisseur verzamelt samen
met u de benodigde informatie om te kijken welk hulpaanbod het best past bij uw situatie. En zorgt de zorgregisseur er samen met u voor dat uw zorgvraag volledig is. Zo wordt er aan u gevraagd hoe het thuis gaat, op het werk en of er eventueel al zorgverleners betrokken zijn bij uw problemen: wat gaat goed, wat zijn de zorgen, wat zijn de wensen? Wanneer gewenst, plant en voert de zorgregisseur een gesprek met uw netwerk, zoals familie en vrienden. Zo heeft u altijd iemand bij u in de buurt die u vertrouwt die u ook kan helpen.
5

Zorgregisseur verzamelt relevante informatie

De zorgregisseur verzamelt ook relevante informatie bij bijvoorbeeld uw
werk, zorgverleners die al betrokken zijn, school, netwerk, huisarts, wijkagent en gemeente Westland. Ook hier vraagt de zorgregisseur wat goed gaat, en waar zorgen over zijn. Dit gebeurt uiteraard alleen wanneer u dit goed vindt.
6

Indien nodig wordt er een plan van aanpak opgesteld

Alle informatie wordt gebundeld in een plan van aanpak. Hierin staat wat
uw hulpvraag precies is en welke zorgen en wensen er zijn. Ook staat er beschreven met welke specifieke hulpverlening u geholpen kunt worden. En welke problemen er in welke volgorde het best kunnen worden aangepakt en opgelost. Dit plan wordt met u besproken. Indien u dit prettig vindt, kan er iemand uit uw omgeving bij dit gesprek aanwezig zijn. De zorgregisseur stelt dit samen met u vast. Dit kan telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek.
7

Start van de hulpverlening

De hulpverlener neemt contact met u op en de hulpverlening gaat zo snel
mogelijk van start. Let op: er kan sprake zijn van een wachttijd.

Start uw aanmelding

Hieronder kunt u uw aanvraag indienen. Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact met ons bellen.

Aanmelding Sociaal Kernteam

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174
De gemeente Westland heeft samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland ontwikkeld.

Heeft u opmerkingen? Graag ontvangen wij uw feedback indien informatie niet correct is of aangevuld moet worden. U kunt dan contact opnemen met SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2019 Sociaal Plein Westland | Proclaimer