Bel ons : 140174

Aanbod Sociaal Plein Westland

Vitis Welzijn

illustratie Het jongerenwerk werkt in opdracht van de gemeente en zoekt groepen (kwetsbare) en individuele jongeren op in omgevingen waarin zij hun vrije tijd doorbrengen. De jongerenwerkers leggen contact met jongeren, bouwen een betekenisvolle relatie op, signaleren problemen en behoeften en bieden jongeren perspectief. De leefwereld en de eigen ontplooiingen van de jongeren zijn hierbij uitgangspunten. Jongerenwerkers brengen verbindingen tot stand tussen jongeren en hun omgeving en dragen bij aan de zelfredzaamheid en participatie van de jongeren in de samenleving. Doelgroep 12 t/m 23 jaar Het jongerenwerk heeft als doelgroep de jeugd van 12 t/m 23 jaar. De jongerenwerkers ondersteunen jongeren bij een zinvolle vrijetijdsinvulling, het zoeken naar een (andere) school/baan of bij andere thema’s zoals voorlichting op het gebied van alcohol, drugs en of seksualiteit. Een jongerenwerker weet ook de weg om een individuele jongere naar de juiste instantie door te verwijzen waar nodig. Samenwerking De jongerenwerkers komen de jeugd veelal tegen op straat op diverse locaties in alle Westlandse dorpskernen. Jongerenwerkers praten in eerste instantie liever met dan over de jeugd, dat is een belangrijke uitspraak om de rol van jongerenwerker te verduidelijken als het gaat om de vertrouwensband. Jongerenwerkers zijn vaak ook een intermediair tussen de jeugd en andere partijen. Door de goede contacten met de diverse groepen op straat weten de jongerenwerkers wat er speelt en waar de behoefte ligt voor een groep of een individu. De samenwerking binnen Vitis Welzijn met andere medewerkers zoals de sociaal makelaar, Vrijwillige Inzet, welzijnsadviseur, mantelzorg en de wijkcentra is net zo belangrijk als de eterne samenwerking onder regie van de gemeente met BOA’s, IBOR, wijkagent, buurtpreventie, scholen, Voortijdig SchoolVerlaters (VSV) en het Sociaal KernTeam (SKT). Het integraal werken is vaak essentieel in een situatie waarin een veranderingsproces aan de orde is. Terug naar de lijst>>

De locatie op de kaart

De gemeente Westland heeft samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland gezamenlijk ontwikkeld.

Heeft u opmerkingen? Graag ontvangen wij uw feedback indien informatie niet correct is of aangevuld moet worden. U kunt dan contact opnemen met SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2018 Sociaal Plein Westland | Proclaimer