Skip to content
Bel ons : 140174

Het inburgeren

U bent verplicht om in te burgeren als u als naar Nederland bent gekomen en u:
  • geen Nederlandse nationaliteit heeft;
  • uit een land komt buiten de Europese Unie komt of als u uit Liechtenstein, Noorwegen, Kroatië, IJsland of Zwitserland komt;
  • 18 jaar of ouder bent (totdat u recht heeft op een pensioen);
  • korter dan 8 jaar in Nederland heeft gewoond en wel leerplichtig bent of was in die tijd.

Afspraken

Bij het inburgeren en het krijgen van een uitkering gelden regels. Iedere situatie is anders. Afspraken over het inburgeren kunnen dan ook voor iedereen anders zijn.

Uw contactpersoon van de gemeente maakt afspraken met u over uw inburgering. Deze afspraken staan in uw eigen Plan Inburgering en Participatie (PIP). Iedereen die in Nederland komt wonen heeft rechten en plichten.Bekijk hier de rechten en plichten

Stappen van inburgering

Welke stappen zet u in het inburgeren? Klik hier en u ziet een kort overzicht. U sluit uw inburgering af met een examen bij DUO of in sommige gevallen met een gesprek met consulent inburgering.


De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2022 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid