Skip to content
Bel ons : 140174

Vrij toegankelijke zorg

Informatie

Vrij toegankelijke zorg is zorg waar u geen doorverwijzing voor nodig heeft. U kunt zelf meteen contact zoeken met zo'n zorgorganisatie als u denkt dat zij u kunnen helpen. 

Vrij toegankelijke zorg is zorg waar u naartoe kunt zonder de toestemming (beschikking) van de gemeente. Hieronder vallen taken als signaleren, adviseren en ondersteunen van de jeugdgezondheidszorg, het wijkteam, het CJG en de huisartsen.

Onder dit type zorg valt: lichte, vroegtijdige en vrij-toegankelijke hulp en ondersteuning thuis, in de wijk of op school. Vanuit deze hulp kan als het nodig is doorverwezen worden naar de specialistische hulp. Veilig Thuis, het advies- en meldpunt over kindermishandeling en huiselijk geweld, is een voorbeeld van toegankelijke zorg.

Let op: u moet eventuele kosten zelf betalen.
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid