Skip to content
Bel ons : 140174

Schoolkosten middelbaar beroepsonderwijs

Stap 1: Informatie

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun ouders komen voor allerlei opleidingskosten te staan. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld.

Mbo-scholen zijn verantwoordelijk voor de basisuitrusting en benodigde leermiddelen voor hun studenten. Mbo-scholen stellen middelen ter beschikking die nodig zijn om het onderwijs te volgen, examens te doen en zo het diploma te behalen. Daaronder vallen:
- een basisuitrusting, zoals computers, kopieerapparaten en gereedschap;
- bijzondere leermiddelen, zoals koksmessen en kappersscharen. 
Studenten mogen nog steeds hun eigen bijzondere leermiddelen aanschaffen. Studenten die dat niet willen, krijgen hulp van de school. Studenten moeten altijd zelf zorgen voor leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden, zoals boeken, readers, schriften en mappen. 

Voor gezinnen met een laag inkomen heeft de gemeente een regeling om tegemoet te komen in deze kosten. Maximaal kunt u een bijdrage van € 575,- krijgen. Dit bedrag kan gebruikt worden om de volgende lesmaterialen aan te schaffen:
- Studieboeken
- Computerprogramma's of licenties (= het recht op gebruik van programma's)
- Laptop of Ipad
- Werkkleding en werkschoenen
- Gereedschap

Mogelijkheden

Er zijn verschillende opties om tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

U zoekt meer informatie over financiële regelingen

Wilt u weten van welke regelingen u allemaal gebruik zou kunnen maken? Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) vertrekt allerlei informatie over financiële zaken.
Meer informatie over U zoekt meer informatie over financiële regelingen

De gemeente helpt u

Als kinderen een MBO-opleiding volgen moeten ouders studiekosten betalen. Soms kan de gemeente u hierbij financieel helpen. Maximaal kunt u een bijdrage van € 575,- krijgen.
Meer informatie over De gemeente helpt u

Wellicht ook interessant voor u

De aanvraag voor de tegemoetkoming schoolkosten MBO schoolgaande kinderen gaat over vergoedingen. U kent uw persoonlijke situatie zelf het beste, maar door onderstaande thema’s denken we met u mee en geven we u een aantal suggesties die wellicht voor u ook interessant kunnen zijn.Wilt u liever hulp en samen met ons bespreken wat het beste bij u past? Bel ons dan op 14074.

Stap 2 : Dienstverlening

Een team van specialisten staat klaar om u in dit proces te ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van stappen zodat u een inzicht krijgt wat u eventueel kunt verwachten.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming schoolkosten mbo schoolgaande kinderen is afhankelijk van uw inkomen. Stel, uw aanvraag wordt goedgekeurd. Wat staat u dan te wachten?
1

Toeslag

U krijgt dan eenmalig het aangevraagde bedrag op uw rekening gestort.

Stap 3 : Aanvraagproces

Hieronder vindt u in overzichtelijke stappen het aanvraagproces voor de tegemoetkoming schoolkosten mbo schoolgaande kinderen beschreven zodat u een overzicht krijgt van alle stappen en snel een indruk kunt krijgen of u ervoor in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Beantwoord de volgende vragen om vast te stellen of u mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning door de gemeente Westland.
Woont u in de gemeente Westland? Dit houdt in dat u ingeschreven bent en een woonadres heeft in de gemeente Westland Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld.
Is uw kind jonger dan 18 jaar en volgt hij/zij een mbo-opleiding?
Moet uw kind van school bepaald lesmateriaal aanschaffen? Het moet korter dan 1 maand geleden sinds u het lesmateriaal heeft aangeschaft.
Is uw inkomen lager dan 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm?
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.
Alternatieven voor Schoolkosten middelbaar beroepsonderwijs

Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is voor tegemoetkoming schoolkosten mbo schoolgaande kinderen niet van toepassing.
Vindt u de eigen bijdrage te hoog, of komt u niet in aanmerking voor een eigen bijdrage.
Alternatieven voor Schoolkosten middelbaar beroepsonderwijs

Hoe verloopt een aanvraag?

Een aanvraagproces heeft een beslistermijn van 8 weken. Dit is de tijd waarin wij onderzoek mogen doen of u wel of niet in aanmerking komt voor de schoolkosten mbo schoolgaande kinderen
1

Indienen aanvraag

U dient uw aanvraag schoolkosten mbo schoolgaande kinderen in bij de gemeente. Deze aanvraag kunt u digitaal invullen, via de website van Gemeente Westland.
2

Informatie

U verzameld alle benodigde informatie en levert deze aan bij de gemeente. Welke informatie nodig is voor de aanvraag wijst uit het aanvraagformulier.
3

Informatieverzameling

De gemeente beoordeeld of alle benodigde informatie is ingeleverd. Ontbreken er nog belangrijke stukken, dan neemt de gemeente contact met u op.
4

Beoordeling

Uw aanvraag wordt beoordeeld. De gemeente bekijkt of u aan alle voorwaarden voldoet en of u in aanmerking kunt komen voor de regeling.
5

Beschikking

U krijgt een beschikking thuisgestuurd waarin staat of u de tegemoetkoming toegewezen krijgt, of dat de aanvraag wordt afgewezen.

Start uw aanvraag

Hieronder kunt u uw aanvraag indienen. Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Direct uw aanvraag online indienen

Online indienen
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid