Skip to content
Bel ons : 140174

Ontwikkelingsproblemen

Informatie

U heeft vragen over de ontwikkeling van uw kind. U ziet dat uw kind zich anders (bijvoorbeeld trager of sneller) ontwikkelt dan andere kinderen en u maakt zich daar zorgen over. U vraagt zich af of uw kind misschien ontwikkelingsproblemen heeft. U wilt graag weten wat dit betekent en of u hulp kunt krijgen.

Sociaal Kernteam Westland helpt

Het Sociaal Kernteam Westland (SKW) is er voor mensen van 0 tot 100 jaar die problemen hebben en er zelf niet meer uit komen. Wij vinden het belangrijk snel de juiste hulp te geven, het liefst dicht bij huis. Het Sociaal Kern Team helpt bij verschillende problemen, bijvoorbeeld bij problemen in de ontwikkeling van een kind. 

U krijgt één vast aanspreekpunt: de zorgregisseur. Hij of zij maakt samen met u een plan van aanpak. Het doel is altijd dat u zelf zo snel mogelijk zelf weer verder kan. Lukt u dit niet, dan kijken we of uw directe omgeving kan helpen. En als het nodig is, helpt de zorgregisseur zelf of schakelt hij andere specialistische hulp voor u in.

Mogelijkheden

Bekijk hieronder alle hulp die Het Sociaal Kernteam Westland aanbiedt.

Diagnostiek

Onderzoek waaruit blijkt of uw kind een ontwikkelingsstoornis heeft.

Psycho-educatie

Uitleg over wat de ontwikkelingsstoornis nou precies is en hoe andere mensen er het best mee kunnen omgaan.

Hulp bij het opvoeden

Hulp voor ouders die vragen hebben over de opvoeding van een kind met een ontwikkelingsprobleem.

Ambulante begeleiding

Begeleiding thuis voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen.

Ondersteuning op school

Steun voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis die moeite hebben op school.

Levensloopbegeleiding

Hulp voor mensen die problemen hebben met bijvoorbeeld werk, wonen, relaties en school.

Groepsbegeleiding

Begeleiding van kinderen met ontwikkelingsproblemen binnen een groep.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd speciaal voor kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Logeeropvang

Opvang voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, waarbij kinderen ook blijven logeren.

Uitjes en activiteiten

Uitjes en activiteiten voor kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Aanmeldprocedure

Hoe meld ik me aan?

U neemt contact op met het Sociaal Kernteam Westland
U belt 140174. Dit is het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Westland. Het KCC verbindt u met het Sociaal Kernteam Westland.

Het Sociaal Kernteam Westland bekijkt uw vraag
De medewerkers van het Sociaal Kernteam Westland stellen u soms nog wat extra vragen en leggen het aanvraagproces aan u uit. U krijgt te horen of het Sociaal Kernteam Westland u kan helpen. Als dat zo is:

Zorgregisseur neemt contact met u op
Een zorgregisseur neemt contact met u op. Dit wordt uw vaste contactpersoon bij het Sociaal Kernteam Westland. De zorgregisseur plant een gesprek met u in.

Zorgregisseur komt bij u op huisbezoek
Om kennis te maken, maar ook om alle informatie te verzamelen die nodig is voor de aanvraag van hulp. De zorgregisseur vraagt hoe het thuis en op school gaat: wat gaat goed, wat zijn de zorgen, wat zijn de wensen? Als het nodig is, praat de zorgregisseur ook met andere mensen, zoals familie en vrienden. Natuurlijk spreekt de zorgregisseur ook met het kind. 

Zorgregisseur verzamelt alle belangrijke informatie
De zorgregisseur verzamelt ook alle belangrijke informatie bij bijvoorbeeld school en naschoolse opvang. Ook hier vraagt de zorgregisseur wat goed gaat, en waar zorgen over zijn. Dit gebeurt uiteraard alleen wanneer u dit goed vindt.

Plan van aanpak wordt opgesteld
Alle informatie wordt bij elkaar gezet. Dit heet een plan van aanpak. Hierin staat heel precies wat uw vraag om hulp is en welke zorgen en wensen u heeft. Ook staat er in het plan van aanpak precies welke hulp u volgens ons nodig heeft. Het plan wordt met u besproken. Dit kan telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek. Wanneer u het eens bent met het plan van aanpak, ondertekent u het plan.
 
Start van de hulpverlening
De hulpverlener neemt contact met u op en de hulpverlening begint zo snel mogelijk. Let op: soms is er een wachttijd.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?
  • U bent ingeschreven in de gemeente Westland
  • Uw BSN, houd deze bij de hand. Uw BSN staat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  • Eventuele andere belangrijke documenten voor uw aanvraag

Heeft u vragen?
Bel ons via het telefoonnummer van de gemeente: 14 0174
Kies in het keuzemenu voor optie ‘2’.

Meer informatie over Aanmeldprocedure
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid