Skip to content
Bel ons : 140174

IOAW

Stap 1: Informatie

Bent uw werkloos geworden op of na uw 50ste jaar en geboren voor1965? Heeft u een WW-uitkering ontvangen? Dan heeft u misschien recht op een IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen).

De IOAW is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Inkomsten van u en uw eventuele partner worden verrekend met de uitkering. Hierop is een uitzondering: Gebruikt uw werkgever een eenmalige ontslagvergoeding om voor u een stamrecht of lijfrente aan te kopen? Dan wordt dit buiten beschouwing gelaten. Ook als deze periodiek wordt uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat u de vrije keus had hoe u de ontslagvergoeding wilde besteden.

Ook is de kostendelersnorm van toepassing op de uitkering, als u met meerdere personen in een woning woont. Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.
In sommige gevallen kunnen ook mensen met een gedeeltelijke WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) een IOAW-uitkering krijgen.

Mogelijkheden


Er zijn verschillende opties om tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

U zoekt meer informatie over financiële regelingen

Wilt u weten van welke regelingen u allemaal gebruik zou kunnen maken? Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft een rekentool waarmee u kunt bekijken van welke regelingen u eventueel gebruik zou kunnen maken.
Meer informatie over U zoekt meer informatie over financiële regelingen

De gemeente helpt u

De IOAW (Inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen) is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Inkomsten van u en uw eventuele partner worden verrekend met de uitkering. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering. U kunt dan een aanvraag indienen voor deze uitkering.
Meer informatie over De gemeente helpt u

Wellicht ook interessant voor u


De aanvraag voor de IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen) gaat over financiële regelingen. U kent uw persoonlijke situatie zelf het beste, maar door onderstaande thema’s denken we met u mee en geven we u een aantal suggesties die wellicht voor u ook interessant kunnen zijn. Wilt u liever hulp en samen met ons bespreken wat het beste bij u past? Bel ons dan op 14074.

Stap 2 : Dienstverlening


Een team van specialisten staat klaar om u in dit proces te ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van stappen zodat u een inzicht krijgt wat u eventueel kunt verwachten.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

 Of u in aanmerking komt voor de IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen) is afhankelijk van uw inkomen. Stel, uw aanvraag voor de individuele inkomenstoeslag wordt goedgekeurd. Wat staat u dan te wachten?
1

Maandelijkse uitkering

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd krijgt u maandelijks de uitkering op uw rekening gestort.
2

Re-integratietraject

Nadat u zich heeft aangemeld bij de gemeente, wordt u opgeroepen door Patijnenburg. Een voorlichting en een intakegesprek volgen. Het kan zijn dat u eerst werkervaring op doet bij hen. Zij leiden mensen vaak op in de praktijk en helpen bij het maximaal ontwikkelen van uw talenten.
3

Sollicitatieplicht

De inkomensconsulent maakt afspraken met u en vormt een plan van aanpak over het zoeken naar werk.
4

Monitoring door werkconsulent

De werkconsulent blijft betrokken bij uw traject om op de hoogte te blijven van de stand van zaken.
5

Persoonlijke pagina

U krijgt toegang tot uw persoonlijke pagina: een pagina waarop specificaties in te zien zijn. Zo zijn hier alle gegevens omtrent de persoonlijke uitkering te vinden.

Stap 3 : Aanvraagproces

Hieronder vindt u in overzichtelijke stappen het aanvraagproces voor de IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen) beschreven zodat u een overzicht krijgt van alle stappen en snel een indruk kunt krijgen of u ervoor in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Beantwoord de volgende vragen om vast te stellen of u mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning door de gemeente Westland. Om in aanmerking te komen voor een IOAW-uitkering moet u tevens aan minimaal één van onderstaande drie situaties voor u van toepassing zijn:
Woont u in de gemeente Westland? Dit houdt in dat u ingeschreven bent en een woonadres heeft in de gemeente Westland Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld.
Heeft u geen inkomsten, of een inkomen lager dan het sociaal minimum? Het inkomen van uw partner telt hierbij ook mee.
Situatie 1: Of bent u op of na uw 50ste jaar werkeloos geworden en geboren voor 1965? Maar u heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd, maar minimaal drie maanden WW doorlopen.
Situatie 2: Of heeft u op/na uw 50ste recht gekregen op een WGA-uitkering en geboren voor 1965? Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
Situatie 3: Of bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Gedeeltelijk arbeidsongeschikt houdt in minder dan 80%. En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering?
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.
Alternatieven voor IOAW

Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is voor de IOAW-uitkering niet van toepassing.
Vindt u de eigen bijdrage te hoog, of komt u niet in aanmerking voor een eigen bijdrage.
Alternatieven voor IOAW

Hoe verloopt een aanvraag?

Een aanvraagproces heeft een beslistermijn van 8 weken. Dit is de tijd waarin wij onderzoek mogen doen of u wel of niet in aanmerking komt voor de IOAW (Inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen).
1

Indienen aanvraag

U dient uw aanvraag IOAW in via www.werk.nl. Deze aanvraag kunt u digitaal invullen en u levert hierbij alle benodigde informatie aan.
2

Doorsturen

Uw aanvraag en gegevens worden doorgestuurd naar de gemeente, waar ze worden verwerkt.
3

Informatieverzameling

De gemeente beoordeeld of alle benodigde informatie is ingeleverd. Ontbreken er nog belangrijke stukken, dan neemt de gemeente contact met u op.
4

Beoordeling

Uw aanvraag wordt beoordeeld. De gemeente bekijkt of u aan alle voorwaarden voldoet en of u in aanmerking kunt komen voor de IOAW-uitkering.
5

Beschikking

U krijgt een beschikking thuisgestuurd waarin staat of u de uitkering toegewezen krijgt, of dat de aanvraag wordt afgewezen.
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid