Skip to content
Bel ons : 140174

Hulp bij de huishouding

Stap 1: Informatie

Woont u zelfstandig, maar het lukt u niet (meer) om uw huis op orde te houden? En heeft u geen partner en/of huisgenoot die u hiermee kan helpen? Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij de badkamer schoonmaken, kleding wassen, stofzuigen, het opwarmen van een maaltijd? Hier leest u hoe u hulp in de huishouding regelt.

Regelt u uw hulp liever zelf?

In gemeente Westland hebben we het zo geregeld dat we onze inwoners helpen zelfredzaam te zijn. Dit doen we door u te helpen om zelfstandig, gemakkelijk en snel oplossingen in uw eigen omgeving te vinden. Dit kunnen buren, familie, vrijwilligersorganisaties, buurtverenigingen, wijkinitiatieven maar ook specialistische organisaties of activiteiten zijn.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende opties om hulp bij het huishouden te krijgen. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

U probeert zelf hulp te regelen

Mensen vinden het van nature moeilijk om anderen te vragen om hulp, want ‘die ander’ heeft het al zo druk. Echter kan het zijn dat er iemand in uw netwerk is die u graag wil helpen. Denk bijvoorbeeld aan familieleden, vrienden, buren en/of kennissen. Stel, ze zijn zelf niet in staat om te helpen, misschien kennen ze wel iemand uit hun omgeving die wel zou kunnen helpen.

Maar denkt u ook aan het aanschaffen van apparaten die het huishouden voor u makkelijker maken, zoals een vaatwasser, droger en/of een magnetron of kleding die niet gestreken hoeft te worden.

U kunt ook zelf een particuliere hulp in dienst nemen die de taken voor u uit handen neemt.

Tijdelijke hulp

Wanneer u tijdelijk hulp bij het huishouden nodig heeft, dan kunt u dit zelf regelen met één van de zorgaanbieders die binnen de gemeente de voorziening ‘Basisvoorziening Hulp bij het huishouden’ leveren.

U kunt in aanmerking komen voor tijdelijke hulp in het huishouden, als u:

- een kortdurend hulp nodig heeft, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname;
- langdurig mantelzorger bent en staat ingeschreven bij het mantelzorgsteunpunt van Vitis Welzijn
- inwoner bent van één van de H4-gemeente.

Als u tot de doelgroep behoort dan kunt u éénmalig 40 uur hulp inkopen. Dit pakket van 40 uur hulp, dient u binnen 6 maanden te gebruiken. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage van € 5,- per uur rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Het resterende bedrag van het uurtarief wordt door de gemeente betaald. U heeft voor deze vorm van ondersteuning geen indicatie nodig van de gemeente.

Meer informatie over Tijdelijke hulp

Zelf regelen met een PGB of ZIN

Wilt u liever uw zorg zelf regelen, maar wel met financiële steun van de gemeente? Dat kan op twee verschillende manieren: als Zorg in natura (ZIN) of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).
Bij ZIN contracteert de gemeente of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.
Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf de hulp, zorg en ondersteuning kunt inkopen die u nodig heeft. Een PGB kan niet zomaar aangevraagd worden. In geval van jeugdzorg is er zelfs altijd een zorgregisseur nodig.
Alle aanvragen worden eerst beoordeeld.
Meer informatie over Zelf regelen met een PGB of ZIN

Vergoeding vanuit Wet langdurige zorg

Heeft u of een huisgenoot een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Sinds 1 april 2017 is het zorgkantoor verantwoordelijk voor uw huishoudelijke hulp en wordt de hulp bij het huishouden betaald uit de WLZ indicatie.

Meer informatie over Vergoeding vanuit Wet langdurige zorg

WMO-melding bij de gemeente

Zijn bovenstaande mogelijkheden geen oplossing voor uw problemen met lopend verplaatsen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ondersteuning vanuit de Wmo heeft als doel dat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en/of mee kan doen in de samenleving. Een Wmo consulent gaat met u in gesprek om te komen tot mogelijke oplossingen.

Meer informatie over WMO-melding bij de gemeente

Stap 2 : Dienstverlening

Een team van specialisten staat klaar om u in dit proces te ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van stappen zodat u een inzicht krijgt in welke dienst het beste bij u past.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Na het retourneren van het ondertekende onderzoeksverslag, ontvangt u binnen 2 weken van de gemeente een beschikking thuis. Een beschikking is een schriftelijk besluit van de gemeente, waarin staat of en in welke vorm u ondersteuning krijgt. Heeft u recht op ondersteuning dan zullen wij vaststellen welke voorziening/aanpassing er bij uw situatie past. Hebt u een indicatie voor een Wmo-voorziening? Dan kan de gemeente u de voorziening aanbieden in 2 vormen; in natura en Persoonsgebonden Budget (PGB).
1

Gesprek met consulent

Tijdens het gesprek zal uw vraag om ondersteuning duidelijk worden gemaakt en zal uw situatie in kaart worden gebracht. Hierbij wordt er rekening gehouden met uw behoeften en voorkeuren;
2

Onderzoeksverslag

Als alle informatie is verzameld, zal er een onderzoeksverslag opgesteld worden voorzien van een mogelijke oplossing(en). Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.

Meldingsproces

Hier vindt u in overzichtelijke stappen het meldingsproces voor beschreven zodat u een overzicht krijgt van alle stappen en snel een indruk kunt krijgen of u ervoor in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Ondersteuning vanuit de gemeente is maatwerk. Om voor ondersteuning vanuit de Wmo in aanmerking moet u in ieder geval aan een aantal voorwaarden voldoen:
Woont u in de gemeente Westland? Dit houdt in dat u ingeschreven bent en een woonadres heeft in de gemeente Westland Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld.
Heeft u de Nederlandse nationaliteit of u bent in het bezit van een verblijfsvergunning?
Behoort u tot de doelgroep en heeft u een beperking, chronisch, psychisch of psychosociaal probleem?
Heeft u geen recht heeft op een andere regeling of vergoeding? Als u de benodigde voorziening vergoed kunt krijgen op een andere manier dan vanuit de Wmo, moet u daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld als u de voorziening vergoed krijgt uit de Wet langdurige zorg (Wlz)
Heeft u geen anderen in uw huishouden die deze taken voor u kunt uitvoeren?
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.
Alternatieven voor Hulp bij de huishouding

Eigen bijdrage

Als u voor hulp in de huishouding via de gemeente in aanmerking komt, dan is het mogelijk dat u daar, vanaf de leeftijd van 18 jaar, een eigen bijdrage voor gaat betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de kostprijs van de voorziening/aanpassing, uw inkomen en uw vermogen.
Inwoners van de gemeente Westland met een inkomen tot 130% van het Wettelijk Minimumloon betalen geen eigen bijdrage.

Bereken op de website van het CAK wat voor u van toepassing is.
Vindt u de eigen bijdrage te hoog, of komt u niet in aanmerking voor een eigen bijdrage.
Alternatieven voor Hulp bij de huishouding

Hoe verloopt een aanvraag?

Het meldingsproces duurt maximaal 6 weken, lees hieronder goed welke informatie u aan dient te leveren. Indien u dit tijdig verzamelt en voorbereidt kunnen we deze tijd mogelijk verkorten.
1

Melding

Als u ondersteuning wenst van de gemeente dan kunt u een melding doen. U kunt ook een melding doen voor iemand uit uw omgeving;
2

Contact met Wmo-consulent

Na de melding neemt een consulent van team Wmo zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Er kan een telefonisch gesprek of een huisbezoek plaatsvinden;

U kunt zich tijdens het gesprek door bijvoorbeeld uw mantelzorger of iemand uit uw omgeving laten ondersteunen. Kent u niemand, maar wenst u toch ondersteuning, dan helpen wij u graag om iemand te vinden die u ondersteunt met informatie, advies en algemene hulp. Kijk op de website van gemeente Westland voor meer informatie.
3

Persoonlijk plan

Nadat u de melding heeft gedaan, maar voordat het onderzoek start heeft u de mogelijkheid om een persoonlijk plan in te dienen. Dit is geen verplichting. Een persoonlijk plan kan u helpen om u voor te bereiden op het gesprek. U kunt uw hulpvraag uitwerken en concreet maken.
4

Afspraak met Wmo-consulent

Tijdens het gesprek zal uw vraag om ondersteuning duidelijk worden gemaakt en zal uw situatie in kaart worden gebracht. Hierbij wordt er rekening gehouden met uw behoeften en voorkeuren;
5

Medisch advies

Zo nodig wordt er een medisch advies gevraagd bij een onafhankelijke arts;
6

Onderzoeksverslag

Als alle informatie is verzameld, zal er een onderzoeksverslag opgesteld worden voorzien van een mogelijke oplossing(en). Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.
7

Aanvraag

Indien de oplossing een Wmo voorziening is, dan kunt u door het ondertekenen en retourneren van dit verslag een aanvraag doen.

Start uw melding

Hieronder kunt u uw melding doen. Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Direct uw melding online indienen

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid