Skip to content
Bel ons : 140174

Buurtbemiddeling Westland

Informatie

Buurtbemiddeling Westland helpt bij ruzies tussen buren. De sociaal makelaars en welzijnsadviseurs van Vitis Welzijn hebben contacten met inwoners. Hierdoor kunnen ze snel handelen en doorverwijzen naar de buurtbemiddelaars als buren er samen even niet uitkomen. Goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars staan klaar om buren weer om de tafel te krijgen.

Wanneer is buurtbemiddeling nodig?

Een goed contact met de buren vinden veel mensen belangrijk. Rekening met elkaar houden, is daarbij de basis. Meestal gaat het prima, maar soms is naast elkaar wonen lastig. Zeker in de zomer, als iedereen buiten is en de buren goed te horen zijn. Een rokende barbecue, luidruchtige gasten, gillende kinderen. Soms is dat een probleem.

Gelukkig kunnen buren zelf veel doen om dit te voorkomen. Praat met elkaar én blijf vooral in gesprek. Komt u er als buren samen niet uit, dan helpt Buurtbemiddeling Westland. Buurtbemiddeling werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen.

Gebruik Buurtbemiddeling niet bij: 

  • Zwaar geweld
  • Verslavingsproblematiek
  • Problemen binnen een familie
  • Psychiatrische problemen
  • een juridische procedure
  • Grote conflicten tussen meerdere buurtgroepen
  • Langer lopende of complexe conflicten

Meer informatie en contact:

Vitis Welzijn
0174 – 63 03 58
buurtbemiddelingwestland@vitiswelzijn.nl
Lees meer over Buurtbemiddeling Westland
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid