Skip to content
Bel ons : 140174

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Stap 1: Informatie

Bent u zelfstandig ondernemer en u heeft (tijdelijk) financiële problemen waardoor u misschien met uw bedrijf moet stoppen? Dan kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen bij de gemeente. Die kan een tijdelijke uitkering of een bedrijfskapitaal zijn.

Op deze pagina vindt u:

  • Stap 1: Wat is de Bbz en voor wie is het? En hoe krijgt u meer inzicht in uw situatie?
  • Stap 2: Wat kunt u verwachten als u bijstand uit de Bbz krijgt?
  • Stap 3: Hoe verloopt uw aanvraag?

Voor wie is de Bbz

De Bbz is een onderdeel van de Participatiewet (P-wet) en is er om ondernemers in moeilijke tijden te ondersteunen. De Bbz is er speciaal voor:
  • personen met een zelfstandig beroep of eigen bedrijf, die met tijdelijke financiële problemen te maken hebben (zogeheten 'gevestigde zelfstandigen')
  • personen die een zelfstandig beroep of eigen bedrijf willen starten ('starters')
  • personen die binnenkort hun zelfstandig beroep of eigen bedrijf willen stoppen
  • personen met een zelfstandig beroep of eigen bedrijf die geboren zijn voor 1 januari 1960 en onvoldoende inkomen (hieruit) ontvangen

Bijstand vanuit de Bbz

Er zijn 2 manieren om bijstand vanuit de Bbz te krijgen:
  1. Als periodieke uitkering. Dit is een tijdelijke aanvulling op uw inkomen uit uw bedrijf en het inkomen van uw eventuele partner.
  2. Als bedrijfskapitaal. Dit bedrag kunt u in uw bedrijf investeren of gebruiken om bijvoorbeeld kortlopende schulden mee te betalen. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Behoefte aan meer inzicht in uw situatie?

Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen? Of een eigen bedrijf starten? Kijkt u eens op de website van het ondernemersklankbord. Stichting Ondernemersklankbord geeft onpartijdig advies. De adviseurs zijn oud-ondernemers met veel kennis en jarenlange ervaring. Ze helpen u vrijwillig in een klankbordtraject.

155-Help-een-bedrijf is een noodloket waar u als ondernemer gratis terecht kunt met uw vragen als uw bedrijf het moeilijk heeft. U kunt contact opnemen via: (088) 999 01 55 of de website van 155. U kunt op 155.nl ook direct een scan doen. U ziet dan of u in aanmerking komt voor een ondernemersregeling van de overheid. Aarzel niet om hulp te vragen, veel ondernemers zijn u al voorgegaan. 

Mogelijkheden

 Hieronder leest u welke mogelijkheden u heeft om bijstand te krijgen bij uw onderneming.

U zoekt meer informatie

U heeft uw mogelijkheden besproken met uw eigen accountant of boekhouder. Daarnaast heeft u andere bestaande regelingen, bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag benut. U kunt nog de website van de belastingdienst bekijken. Deze biedt u mogelijk andere inzichten. Ook het Ondernemersplein heeft goede informatie over het ondernemerschap.
Meer informatie over U zoekt meer informatie

Het Bedrijvencontactcentrum gemeente Westland geeft u ondernemersinformatie

Het Bedrijvencontactcentrum van gemeente Westland ondersteunt ondernemers. Vooral voor standaard zaken als vestigingsregels, vergunningen en verordeningen maar ook voor het opstarten van een ondernemersdossier. Misschien heeft uw onderneming iets aan de hulp van het contactcentrum.
Meer informatie over Het Bedrijvencontactcentrum gemeente Westland geeft u ondernemersinformatie

Stap 2: Dienstverlening

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Stel, uw aanvraag voor de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) wordt goedgekeurd. Wat kunt u dan verwachten?
1

U ontvangt een uitkering of lening

U ontvangt een periodieke uitkering

De uitkering duurt maximaal 12 maanden. In bijzondere situaties kan deze periode eventueel met maximaal 12 maanden (de beëindiger) of 24 maanden (de starter of gevestigde) worden verlengd. Dit is maatwerk en kan per doelgroep (bijvoorbeeld oudere zelfstandigen) verschillen. Tijdens uw aanvraag bespreken we dit met u. 

De gemeente stelt de hoogte van de periodieke uitkering voorlopig vast. Als het inkomen van uw bedrijf bekend is (na het boekjaar) wordt de definitieve hoogte vastgesteld. Was uw inkomen hoger dan verwacht? Dan moet u een deel van de uitkering terugbetalen. Als het inkomen lager was, kan het zijn dat u nog geld krijgt.

U krijgt een lening

De voorwaarden worden met u besproken. Als het bedrijfskapitaal een lening is, moet u die met rente (8%) terugbetalen.
2

Contact met uw casemanager

Tijdens het aanvraagproces spreekt de casemanager met u af wanneer u contact met de gemeente heeft. Tijdens dit contact bespreken we de voortang van de gemaakte afspraken rondom uw uitkering of lening. Het gaat hierbij om maatwerk en verschilt daarom per situatie.

Hoe verloopt een aanvraag?

In verband met het corona virus is de aanvraagprocedure gewijzigd. Meer informatie vindt u op de website van gemeente Westland.

Het aanvraagproces Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) heeft een beslistermijn van 13 weken. Soms wordt dit met 13 weken verlengd. In deze tijd onderzoekt gemeente Westland of u wel of niet in aanmerking komt voor de Bbz.
1

Neem contact op met de gemeente

U neemt contact op met de gemeente door te bellen naar 14 0174 of te mailen naar Bbzsoza@gemeentewestland.nl
2

Eerste check

Een casemanager van Bbz beoordeelt uw situatie. De gemeente vertelt u welke informatie u hiervoor moet aanleveren. Heeft u of uw eventuele partner andere inkomsten? Dan vergelijken we die met de voor u toepasselijke bijstandsnorm.
3

U dient uw aanvraag in

U verzamelt alle documenten en dient deze in. Op basis van deze documenten beoordelen we uw aanvraag. De gemeente bekijkt of u aan alle voorwaarden voldoet en of u in aanmerking komt voor financiële hulp. Dit hoort u in een persoonlijk gesprek.

Voor uw aanvraag moet u allerlei gegevens verzamelen. Bekijk de lijst op de website van gemeente Westland.
4

Beslistermijn

Uw recht op Bijstand voor zelfstandigen wordt bekeken. De beslistermijn is 13 weken. De beslistermijn kan - als dat nodig is - met nog eens 13 weken worden verlengd. De gemeente laat zich bij Bbz-aanvragen altijd adviseren door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (bij aanvragen van glastuinbouwbedrijven) en door het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (voor de overige bedrijven).

U krijgt een brief thuisgestuurd waarin staat of uw aanvraag wordt toegewezen of afgewezen.
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid