Skip to content
Bel ons : 140174

Begeleiding dagelijks leven

Stap 1: Informatie

Heeft u problemen en lukt het u niet om deze zelf op te lossen? Dan kunt u hulp krijgen. Begeleiding bij uw dagelijks leven helpt u om uzelf weer beter te leren redden. Een begeleider neemt meestal geen taken over maar helpt u met alledaagse dingen, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Met het dagelijks leven bedoelen we bijvoorbeeld: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen, en het opvoeden van kinderen. Soms lukt het niet om dit allemaal te doen, of om te bedenken wat u als eerst moet doen. Ook kan het moeilijk zijn om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. De gemeente heeft verschillende manieren om u te helpen. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u hulp of advies nodig bij het aanvragen of regelen van uw zorg? Een cliëntondersteuner helpt u. Een cliëntondersteuner is iemand die u helpt om uw zorg goed te regelen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk. Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Op deze pagina vindt u:

  • Stap 1: Wat is begeleiding dagelijks leven? Welke mogelijkheden heeft u voor begeleiding en op welke andere manieren (alternatieve) kunt u aan begeleiding komen?
  • Stap 2: Wat doet de gemeente voor u als u een Wmo-melding doet?
  • Stap 3: Zo doet u een Wmo-melding bij de gemeente. Ook ziet u hoe het zit met een eigen bijdrage en hoe uw aanvraag gaat.

Mogelijkheden

Hier ziet u een aantal mogelijkheden om begeleiding te regelen:

U regelt zelf begeleiding

U vraagt of iemand uit uw naaste omgeving u kan helpen, bijvoorbeeld met het op orde krijgen en bijhouden van de administratie.

Hulp van de Welzijnsadviseur

De Welzijnsadviseur van Vitis Welzijn kan bemiddelen als het gaat om wonen, zorg, welzijn en financiën. Zij hebben een groot netwerk in Westland en daaromheen. Ze kunnen u altijd doorverwijzen naar de juiste organisaties en bemiddelen voor u als dat nodig is.

Meer informatie over Hulp van de Welzijnsadviseur

Hulpg via Wlz

Heeft u een indicatie (een bewijs of verwijzing van een arts) voor de Wet langdurige zorg, dan valt uw begeleiding onder de Wlz. U komt in aanmerking voor Wlz, als u zelf niet meer kan inschatten of er zorg nodig is en zelf hulp kunt regelen. Kijk voor meer informatie op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Meer informatie over Hulpg via Wlz

Ondersteuning door het Sociaal Kern Team (SKT)

  • Ben je jonger dan 18 jaar en zoek je begeleiding in het dagelijks leven, dan krijg je misschien hulp vanuit de Jeugdwet. Meld je aan bij het Sociaal Kern Team (SKT).
  • Bent u 18 jaar en ouder en heeft u begeleiding in het dagelijks leven nodig omdat u meerdere problemen heeft (denk hierbij aan huisvesting, financiën, verslavingen, scheidingen, etc.), meld u dan aan bij het SKT.

Meer informatie over Ondersteuning door het Sociaal Kern Team (SKT)

Wmo-melding bij de gemeente

Zijn de mogelijkheden hierboven geen oplossing voor u? Dan kunt u misschien (professionele) hulp vanuit de gemeente krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hulp vanuit de Wmo heeft als doel dat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen in de samenleving.

Een Wmo-consulent praat met u om een oplossing voor u te vinden.

Meer informatie over Wmo-melding bij de gemeente

Alternatieven

Voor begeleiding in het dagelijks leven zijn er ook andere mogelijkheden (alternatieven). Hieronder ziet u er een paar in de gemeente Westland:

Wellicht ook interessant voor u

U kent uw eigen situatie zelf het best, maar we denken natuurlijk graag met u mee. Misschien zijn de mogelijkheden hieronder ook interessant voor u. Bespreekt u liever samen met ons welke hulp het best bij u past? Bel dan naar 14074 voor een gesprek bij u thuis.

Stap 2 : Dienstverlening

Een team van experts staat klaar om u te helpen. Hieronder ziet u een overzicht van de stappen zodat u snel weet wat het best bij u past:

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Heeft u het onderzoeksverslag ondertekend en aan ons teruggestuurd? Dan krijgt u binnen 2 weken een brief met ons antwoord. Dit noemt de gemeente een beschikking. Hierin staat of u hulp krijgt. Dit kan op 2 manieren:

1. in natura (u krijgt een product of dienst)
2. Persoonsgebonden Budget (PGB)

Staat er in de brief dat u hulp krijgt? Dan staat er ook welke hulp u krijgt. De gemeente kijkt samen met u welke hulp het best bij u past:
1

Gesprek met een Wmo-consulent

U praat met de Wmo-consulent (iemand die advies geeft) over uw situatie en vertelt wat u precies nodig heeft. De consulent houdt rekening met uw wensen.
2

Onderzoeksverslag

Als de Wmo-consulent alle informatie heeft, maakt hij of zij een onderzoeksverslag. Dit is een plan met oplossingen voor uw situatie. Dit plan krijgt u thuisgestuurd.

Stap 3: Meldingsproces bij Wmo

Hieronder leest u in duidelijke stappen hoe het proces verloopt als u een zorgvraag meldt bij de Wmo. Zo ziet u snel of u in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Hulp vanuit de gemeente is maatwerk. Om hulp uit de Wmo te krijgen, moet u aan een paar voorwaarden voldoen:
Woont u in de gemeente Westland? Dit houdt in dat u ingeschreven bent en een woonadres heeft in de gemeente Westland Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld
Heeft u de Nederlandse nationaliteit of u bent in het bezit van een verblijfsvergunning?
Heeft u geen recht heeft op een andere regeling of vergoeding? Kunt u de hulp die u nodig heeft vergoed krijgen op een andere manier dan vanuit de Wmo? Dan moet u daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld als u de voorziening vergoed krijgt uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.
Alternatieven voor Begeleiding dagelijks leven

Eigen bijdrage

Als u in aanmerking komt voor een woningaanpassing of een woonvoorziening via de gemeente, dan kan het zijn dat u daar, vanaf de leeftijd van 18 jaar, een eigen bijdrage voor betaalt. Deze eigen bijdrage hangt af van de kostprijs van de voorziening/aanpassing, uw inkomen en uw vermogen.
Inwoners van de gemeente Westland met een inkomen tot 130% van het Wettelijk Minimunloon betalen geen eigen bijdrage. 

Bereken met de rekenhulp of u een eigen bijdrage moet betalen.
Vindt u de eigen bijdrage te hoog, of komt u niet in aanmerking voor een eigen bijdrage.
Alternatieven voor Begeleiding dagelijks leven

Hoe verloopt een aanvraag?

Het meldingsproces duurt maximaal 6 weken. Lees hieronder goed welke informatie u moet aanleveren. Hoe beter u uw aanvraag voorbereidt, hoe sneller het gaat.
1

Melding doen

Als u hulp wilt van de gemeente dan doet u een melding. U kunt ook een melding doen voor iemand uit uw omgeving.
2

Contact met de Wmo-consulent

Na de melding neemt een consulent van team Wmo zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Dat kan een telefonisch gesprek of een huisbezoek zijn. 

Wilt u hulp van iemand tijdens het gesprek met de Wmo-consulent?Dan kunt u uw mantelzorger of iemand anders uit uw omgeving vragen u te helpen. Kent u niemand en wilt u toch hulp? Dan helpt de Wmo-consulent u graag om iemand te vinden die u helpt met informatie, advies en algemene hulp. U kunt dit vragen tijdens de afspraak. Deze hulp is gratis. Lees meer over de gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.
3

Persoonlijk plan maken

Heeft u de melding gedaan, maar is het onderzoek nog niet begonnen? Dan kunt u een persoonlijk plan maken en opsturen. Dit is niet verplicht. Met een persoonlijk plan kunt u uw zorgvraag uitwerken en duidelijk maken. Zo kunt u ook het gesprek goed voorbereiden.
4

Afspraak met de Wmo-consulent

Tijdens het gesprek met de Wmo-consulent wordt duidelijk wat uw vraag om hulp precies inhoudt. U bespreekt uw situatie. De consulent houdt rekening met uw wensen.
5

Medisch advies

Als het nodig is wordt er medisch advies gevraagd aan een onafhankelijke arts. Ook worden er eventueel offertes opgevraagd.
6

Onderzoeksverslag

Als alle informatie is verzameld, maakt de consulent een onderzoeksverslag met daarin de mogelijke oplossing(en). Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.
7

Aanvraag

Is de oplossing een Wmo voorziening? Dan ondertekent u het onderzoeksverslag en stuurt u het terug. Hiermee doet u de aanvraag.

Start uw Wmo-melding

Hieronder kunt u uw Wmo-melding doen. Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Direct uw Wmo-melding online indienen

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid