Skip to content
Bel ons : 140174

Aanvulling inkomen zelfstandigen (IOAZ)

Stap 1: Informatie

Wilt u gaan stoppen met uw bedrijf omdat u niet meer voldoende verdient en bent u 55 jaar of ouder, dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

De IOAZ–uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Voor de IOAZ gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAZ hangt af van het inkomen van u en/of uw partner.

Als u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. De gemeente kijkt of u:
- inkomsten uit arbeid heeft, zoals salaris, of inkomsten die voortkomen uit salaris zoals een WW-uitkering een WIA of WGA-uitkering; (voorheen WAO uitkering);
- een partner heeft met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen).
De uitkering gaat pas in als de werkzaamheden echt zijn beëindigd. Het recht op de uitkering kan wel eerder worden vastgesteld. De aanvraag moet voor bedrijfsbeëindiging worden ingediend. Bij de vaststelling wordt het eigen vermogen (huis of spaargeld) voor een groot deel niet meegerekend. Dat geldt ook voor pensioenvoorzieningen. Andere inkomsten worden wel meegerekend.

Wellicht ook interessant voor u

De aanvraag voor de IOAZ-uitkering (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) gaat over financiële regelingen. U kent uw persoonlijke situatie zelf het beste, maar door onderstaande thema’s denken we met u mee en geven we u een aantal suggesties die wellicht voor u ook interessant kunnen zijn.Wilt u liever hulp en samen met ons bespreken wat het beste bij u past? Bel ons dan op 14074.

Stap 2 : Dienstverlening

Een team van specialisten staat klaar om u in dit proces te ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van stappen zodat u een inzicht krijgt wat u eventueel kunt verwachten.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Of u in aanmerking komt voor de IOAZ-uitkering (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is afhankelijk van uw inkomen. Stel, uw aanvraag voor de individuele inkomenstoeslag wordt goedgekeurd. Wat staat u dan te wachten?
1

Maandelijkse uitkering

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd krijgt u maandelijks de uitkering op uw rekening gestort.
2

Re-integratietraject

Nadat u zich heeft aangemeld bij de gemeente, wordt u opgeroepen door Patijnenburg. Een voorlichting en een intakegesprek volgen. Het kan zijn dat u eerst werkervaring op doet bij hen. Zij leiden mensen vaak op in de praktijk en helpen bij het maximaal ontwikkelen van uw talenten.
3

Sollicitatieplicht

De inkomensconsulent maakt afspraken met u en vormt een plan van aanpak over het zoeken naar werk.
4

Monitoring door werkconsulent

De werkconsulent blijft betrokken bij uw traject om op de hoogte te blijven van de stand van zaken.
5

Persoonlijke pagina

U krijgt toegang tot uw persoonlijke pagina: een pagina waarop specificaties in te zien zijn. Zo zijn hier alle gegevens omtrent de persoonlijke uitkering te vinden.

Stap 3 : Aanvraagproces

Hieronder vindt u in overzichtelijke stappen het aanvraagproces voor de IOAZ-uitkering beschreven zodat u een overzicht krijgt van alle stappen en snel een indruk kunt krijgen of u ervoor in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Beantwoord de volgende vragen om vast te stellen of u mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning door de gemeente Westland.
Woont u in gemeente Westland? Dit houdt in dat u ingeschreven bent en een woonadres heeft in de gemeente Westland Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld.
Bent u 55 jaar of ouder, maar heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt en heeft u tenminste 10 jaar als zelfstandige gewerkt? (of 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst)
Heeft u 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt? Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur.
Zijn de inkomsten (winst) uit uw bedrijf de laatste 3 jaar minder geweest dan € 24.540?
Verwacht u voor de toekomst een inkomen van minder dan € 26.601? (de gemeente zal dit onderzoeken)
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.
Alternatieven voor Aanvulling inkomen zelfstandigen (IOAZ)

Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is voor de IOAZ-uitkering niet van toepassing.
Vindt u de eigen bijdrage te hoog, of komt u niet in aanmerking voor een eigen bijdrage.
Alternatieven voor Aanvulling inkomen zelfstandigen (IOAZ)

Hoe verloopt een aanvraag?

Een aanvraagproces heeft een beslistermijn van 8 weken. Dit is de tijd waarin wij onderzoek mogen doen of u wel of niet in aanmerking komt voor de IOAZ (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).
1

Contact

U neemt contact op met de gemeente door te bellen naar 14 0174 of te mailen.
2

Informatieverzameling

De gemeente licht u in wat voor informatie u aan dient te leveren om uw aanvraag te kunnen beoordelen.
3

Beoordeling

Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de informatie die u heeft aangeleverd. De gemeente bekijkt of u aan alle voorwaarden voldoet en of u in aanmerking kunt komen voor de IOAZ-uitkering.
4

Beschikking

U krijgt een beschikking thuisgestuurd waarin staat of u de uitkering toegewezen krijgt, of dat de aanvraag wordt afgewezen.
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid