Skip to content
Bel ons : 140174

Aangepaste fiets

Stap 1: Informatie

Is fietsen lastig voor u of voor iemand die u kent? Dan heeft u misschien iets aan een aangepaste fiets. Aangepaste fietsen, zoals de driewielfiets, rolstoelfiets en duofiets, zijn er speciaal voor mensen met een beperking.

Op deze pagina vindt u:

  • Stap 1: Wat is een aangepaste fiets en wat niet? Hoe schaft u een aangepaste fiets aan? En op welke andere manieren (alternatieven) kunt u een aangepaste fiets kopen?
  • Stap 2: Wat doet de gemeente voor u als u een Wmo-melding doet?
  • Stap 3: Zo doet u een Wmo-melding bij de gemeente. Ook ziet u hoe het zit met een eigen bijdrage en hoe uw aanvraag gaat.

Wat is een aangepaste fiets?

Aangepaste fietsen, zoals de driewielfiets, rolstoelfiets en duofiets, zijn speciaal ontworpen voor mensen met een beperking. Ze worden verkocht door gespecialiseerde bedrijven.

Wat is geen aangepaste fiets?

Een elektrische fiets en een fiets met een lage instap zijn geen aangepaste fietsen. Deze fietsen koopt u in een normale fietsenwinkel.

Mogelijkheden

Hieronder leest u welke mogelijkheden u heeft om een aangepaste fiets te kopen.

U koopt zelf een aangepaste fiets

U kunt zelf een aangepaste fiets kopen, nieuw of tweedehands. Er zijn websites waar tweedehands aangepaste fietsen worden aangeboden. Ook kunt u informeren bij een fietsenwinkel of er tweedehands aangepaste fietsen te koop zijn.
 
Er bestaan ook organisaties waar u een fiets kunt huren. Dit is handig als u een fiets wilt uitproberen, of als u de fiets maar heel weinig nodig heeft:

U vraagt een vergoeding via het UWV aan

Heeft uw kind een aangepaste fiets nodig voor om naar school te gaan? Of heeft u een aangepaste fiets nodig om naar uw werk te komen? Dan heeft u voor de aanpassingen misschien recht op een vergoeding door het UWV.

Op de website van het UWV leest u meer over vergoedingen voor aangepaste fietsen:
Meer informatie over U vraagt een vergoeding via het UWV aan

U doet een Wmo-melding bij de gemeente

Lukt het met bovenstaande mogelijkheden niet? Misschien heeft u recht op hulp vanuit de gemeente. Dit noemen wij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 
De Wmo heeft als doel: mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen en laten meedoen in de samenleving. Klik op de link hieronder en vraag een gesprek aan met een Wmo-consulent van de gemeente. Deze zoekt samen met u naar oplossingen.
Meer informatie over U doet een Wmo-melding bij de gemeente

Stap 2 : Dienstverlening

Heeft u uw Wmo-aanvraag voor een aangepaste fiets gedaan bij gemeente Westland? Dan staan deWmo-consulenten voor u klaar. In een gesprek kijkt u samen naar oplossingen voor uw situatie.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Heeft u het onderzoeksverslag ondertekend en aan ons teruggestuurd? Dan krijgt u binnen 2 weken een brief met ons antwoord. Dit noemt de gemeente een beschikking. Hierin staat of u hulp krijgt. Dit kan op 2 manieren:

1. in natura (u krijgt een product of dienst)
2. Persoonsgebonden Budget (PGB)

Staat er in de brief dat u hulp krijgt? Dan staat er ook welke hulp u krijgt. De gemeente kijkt samen met u welke hulp het best bij u past:
1

Gesprek met Wmo-consulent

U praat met de Wmo-consulent (iemand die u advies geeft) over uw situatie en vertelt wat u precies nodig heeft. De consulent houdt rekening met uw wensen.
2

Ondersteuningsplan opstellen

Als de Wmo-consulent alle informatie heeft, maakt hij of zij een ondersteuningplan. Dit is een plan met oplossingen voor uw situatie. Dit plan krijgt u thuisgestuurd.

Stap 3: Meldingsproces Wmo

Hieronder leest u in duidelijke stappen hoe uw Wmo-aanvraag verloopt. Het proces duurt maximaal 6 weken.

Mogelijkheid ondersteuning?

Kunt u bij alle onderstaande vragen ‘Ja’ invullen? Dan komt u in aanmerking voor hulp.
Woont u in gemeente Westland? U bent ingeschreven in de gemeente Westland en u heefthier ook een woonadres.
Verblijft u rechtmatig in Nederland? Rechtmatig verblijven betekent dat u toestemming heeft van de Nederlandse overheid om in Nederland te wonen.
Is deze aanvraag de enige mogelijkheid voor u? Kunt u de hulp ook op een andere manier regelen? Bijvoorbeeld samen met uw omgeving? Dan moet u daar gebruik van maken.
Is deze regeling de enige mogelijkheid voor u? Kunt u de hulp die u nodig heeft vergoed krijgen op een andere manier dan vanuit de Wmo? Dan moet u daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld als u de aangepaste fiets vergoed krijgt uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.
Alternatieven voor Aangepaste fiets

Eigen bijdrage

.
U betaalt voor hulp vanuit de Wmo misschien een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage hangt af van de kostprijs van de aangepaste fiets, uw huishouden, uw inkomen en uw vermogen. Op de site van het CAK leest u meer informatie over de eigen bijdrage. Daar berekent u ook hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer is.
Vindt u de eigen bijdrage te hoog, of komt u niet in aanmerking voor een eigen bijdrage.
Alternatieven voor Aangepaste fiets

Hoe verloopt een aanvraag?

Het aanvraagproces duurt maximaal 6 weken. Hieronder leest u hoe het proces verloopt.
1

Melding doen

Wilt u hulp van de gemeente krijgen? Dan doet u hiervoor een melding. U kunt ook een melding doen voor iemand uit uw omgeving.
2

Afspraak met een Wmo-consulent

Na de melding neemt een consulent van team Wmo zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. Dit kan een telefonische afspraak zijn, of een bezoek bij u thuis.

Wilt u hulp van iemand tijdens het gesprek met de Wmo-consulent?Dan kunt u uw mantelzorger of iemand anders uit uw omgeving vragen u te helpen. Kent u niemand en wilt u toch hulp? Dan helpt de Wmo-consulent u graag om iemand te vinden die u helpt met informatie, advies en algemene hulp. U kunt dit vragen tijdens de afspraak. Deze hulp is gratis. Lees meer over de gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.
3

Persoonlijk plan maken

Heeft u de melding gedaan, maar is het onderzoek nog niet begonnen? Dan kunt u een persoonlijk plan maken en opsturen. Dit is niet verplicht. Met een persoonlijk plan kunt u uw zorgvraag uitwerken en duidelijk maken. Zo kunt u ook het gesprek goed voorbereiden.
4

Uw situatie bespreken

Tijdens het gesprek met de Wmo-consulent wordt duidelijk wat uw vraag om hulp precies inhoudt. U bespreekt uw situatie. De consulent houdt rekening met uw wensen.
5

Aanvullend onderzoek doen

Als het nodig is wordt er medisch advies gevraagd aan een onafhankelijke arts.
6

Onderzoeksverslag opstellen

Als alle informatie is verzameld, maakt de consulent een onderzoeksverslag met daarin de mogelijke oplossing(en). Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.
7

Aanvraag doen

Is de oplossing een Wmo voorziening? Dan ondertekent u het onderzoeksverslag en stuurt u het terug. Hiermee doet u de aanvraag.

Start uw Wmo-melding

Hieronder kunt u uw Wmo-melding doen. Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Direct uw Wmo-melding online indienen

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid