Skip to content
Bel ons : 140174

Woningaanpassingen en woonhulpmiddelen

Stap 1: Informatie

Een woningaanpassing en/of woonvoorziening kan nodig zijn om voor u het normaal gebruik van een woning mogelijk te maken, zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Onder normaal gebruik wordt verstaan dat de belangrijkste woonfuncties mogelijk moeten zijn: slapen, lichaamsreiniging, toiletgang, het bereiden en consumeren van voedsel en het zich verplaatsen in de woning. Voor kinderen komt daarbij het veilig kunnen spelen in de woning.

Als blijkt dat er een voorziening/aanpassing vanuit de Wmo noodzakelijk is, dan kunt u denken aan:

- Woonvoorzieningen
Drempelhulp, tillift, douchestoel of toiletstoel.

- Woningaanpassingen
Traplift, elektrische deuropener, aangepaste keuken of badkamer. 

- Bezoekbaar maken woning
Wanneer iemand in een instelling voor langdurige zorg woont kan één woning waar hij/zij regelmatig op bezoek komt (bijvoorbeeld ouders) bezoekbaar gemaakt worden. Bezoekbaar
houdt in dat iemand toegang heeft tot de woning, één verblijfsruimte en het toilet. Er worden geen aanpassingen vergoed om het logeren mogelijk te maken.

- Woningsanering
Wanneer er sprake is van aantoonbare beperkingen ten gevolge van bijvoorbeeld COPD, astma of allergie waardoor vervanging van vloerbedekking of gordijnen noodzakelijk is, kan hiervoor (onder voorwaarden) een financiële vergoeding in de meerkosten worden verstrekt.

- Verhuiskostenvergoeding
Wanneer uw woning niet aanpasbaar is of als het aanpassen van de woning te veel gaat kosten, dan gaan wij u adviseren wij om op zoek te gaan naar een andere, geschikte woning. Onder bepaalde omstandigheden kunt u dan in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding. 

Of doet u het liever zelf
In het Westland hebben we het zo geregeld dat we voor onze inwoners de zelfredzaamheid ondersteunen. Dit doen wij door onze inwoners de mogelijkheid te bieden om zelfstandig, gemakkelijk en snel oplossingen in de eigen omgeving te vinden. Dit kunnen buren, familie, vrijwilligersorganisaties, buurtverenigingen, wijkinitiatieven maar ook specialistische organisaties of activiteiten zijn.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende opties om woningaanpassingen of woonvoorzieningen te krijgen. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

U probeert het zelf te regelen

U kunt zelf een woonvoorziening aanschaffen. In diverse winkels/bouwmarkten zijn er tegenwoordig voorzieningen te koop, zoals een douchestoel.

Of u kunt, met behulp van een aannemer of loodgieter, een (eenvoudige) aanpassing in uw huis laten doen, zoals het plaatsen van een verhoogd toilet of wandbeugels. Heeft u hierbij advies nodig dan adviseren wij u om contact op te nemen met een ergotherapeut.

Regelen via zorgverzekeraar

Heeft u een voorziening nodig met een therapeutisch doel, zoals een dialyseruimte, hulpmiddelen voor hardhorendheid of een aangepast bed dan kunt u zich voor een eventuele vergoeding wenden tot uw zorgverzekeraar.

Thuizorgwinkel Medipoint

Heeft u tijdelijk een woonvoorziening nodig, zoals een tillift, douche- of toiletstoel dan kunt u deze lenen via een thuiszorgwinkel.
Meer informatie over Thuizorgwinkel Medipoint

Thuiszorgwinkel Vegro

Heeft u tijdelijk een woonvoorziening nodig, zoals een tillift, douche- of toiletstoel dan kunt u deze lenen via een thuiszorgwinkel.
Meer informatie over Thuiszorgwinkel Vegro

Vergoeding vanuit het UWV

Heeft u een eigen bedrijf en zijn er aanpassingen nodig aan de werkplek, zoals bijvoorbeeld een aangepast toilet. Dat kunt u een beroep doen op de regeling van het UWV. U dient wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Kijk op de website van het UWV voor meer informatie

Heeft uw kind een voorziening op school nodig, zoals aanpassingen aan een stoel of bureau dan kunt u deze aanvragen bij het UWV. Uw kind moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Verder kunt u alleen een vergoeding voor meeneembare middelen aanvragen als uw kind regulier onderwijs volgt.
Meer informatie over Vergoeding vanuit het UWV

Blijverslening van de gemeente

De blijverslening is een hypothecaire lening die de gemeente verstrekt om uw koopwoning aan te passen zodat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan een verandering van de badkamer of het weghalen van drempels. De lening is er voor mensen die hun woning geschikt willen maken vanwege hun leeftijd. Of bijvoorbeeld voor ouders met een inwonend kind met een beperking. Voor deze lening zijn specifieke voorwaarden van toepassing.
Meer informatie over Blijverslening van de gemeente

WMO-melding bij de gemeente

Zijn bovenstaande mogelijkheden geen oplossing voor uw problemen met lopend verplaatsen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ondersteuning vanuit de Wmo heeft als doel dat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en/of mee kan doen in de samenleving. Een Wmo consulent gaat met u in gesprek om te komen tot mogelijke oplossingen.
Meer informatie over WMO-melding bij de gemeente

Wellicht ook interessant voor u

De aanvraag voor woningaanpassingen/ woonvoorzieningen gaat over het goed kunnen wonen. U kent uw persoonlijke situatie zelf het beste, maar door onderstaande thema’s denken we met u mee en geven we u een aantal suggesties die wellicht voor u ook interessant kunnen zijn.Wilt u liever hulp en samen met ons bespreken wat het beste bij u past? Bel ons dan op 14074 voor een gesprek bij u thuis.

Stap 2 : Dienstverlening

Een team van specialisten staat klaar om u in dit proces te ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van stappen zodat u een inzicht krijgt in welke dienst het beste bij u past.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Na het retourneren van het ondertekende onderzoeksverslag, ontvangt u binnen 2 weken van de gemeente een beschikking thuis. Een beschikking is een schriftelijk besluit van de gemeente, waarin staat of en in welke vorm u ondersteuning krijgt. Heeft u recht op ondersteuning dan zullen wij vaststellen welke voorziening/aanpassing er bij uw situatie past. Hebt u een indicatie voor een Wmo-voorziening? Dan kan de gemeente u de voorziening aanbieden in 2 vormen; in natura en Persoonsgebonden Budget (PGB).
1

Gesprek met consulent

Tijdens het gesprek zal uw vraag om ondersteuning duidelijk worden gemaakt en zal uw situatie in kaart worden gebracht. Hierbij wordt er rekening gehouden met uw behoeften en voorkeuren;
2

Onderzoeksverslag

Als alle informatie is verzameld, zal er een onderzoeksverslag opgesteld worden voorzien van een mogelijke oplossing(en). Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.

Meldingsproces

Hier vindt u in overzichtelijke stappen het meldingsproces voor beschreven zodat u een overzicht krijgt van alle stappen en snel een indruk kunt krijgen of u ervoor in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Ondersteuning vanuit de gemeente is maatwerk. Om voor ondersteuning vanuit de Wmo in aanmerking moet u in ieder geval aan een aantal voorwaarden voldoen:
Woont u in de gemeente Westland? Dit houdt in dat u ingeschreven bent en een woonadres heeft in de gemeente Westland Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld.
Heeft u de Nederlandse nationaliteit of u bent in het bezit van een verblijfsvergunning?
Behoort u tot de doelgroep en heeft u een beperking, chronisch, psychisch of psychosociaal probleem?
Heeft u geen recht heeft op een andere regeling of vergoeding? Als u de benodigde voorziening vergoed kunt krijgen op een andere manier dan vanuit de Wmo, moet u daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld als u de voorziening vergoed krijgt uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Is de benodigde voorziening/aanpassing die u wilt aanvragen niet algemeen gebruikelijk? Dat wil zeggen dat het geen aanpassing is die niet specifiek voor mensen met een beperking is, denkt u hierbij aan een thermostatische kraan en een inductiekookplaat.
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.

Eigen bijdrage

Als u voor een woningaanpassing of een woonvoorziening via de gemeente in aanmerking komt, dan is het mogelijk dat u daar, vanaf de leeftijd van 18 jaar, een eigen bijdrage voor gaat betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de kostprijs van de voorziening/aanpassing, uw inkomen en uw vermogen.
Inwoners van de gemeente Westland met een inkomen tot 130% van het Wettelijk Minimunloon betalen geen eigen bijdrage.

Bereken op de website van het CAK wat voor u van toepassing is.

Hoe verloopt een aanvraag?

Het meldingsproces duurt maximaal 6 weken, lees hieronder goed welke informatie u aan dient te leveren. Indien u dit tijdig verzamelt en voorbereidt kunnen we deze tijd mogelijk verkorten.
1

Melding

Als u ondersteuning wenst van de gemeente dan kunt u een melding doen. U kunt ook een melding doen voor iemand uit uw omgeving;
2

Contact met Wmo-consulent

Na de melding neemt een consulent van team Wmo zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Er kan een telefonisch gesprek of een huisbezoek plaatsvinden;

U kunt zich tijdens het gesprek door bijvoorbeeld uw mantelzorger of iemand uit uw omgeving laten ondersteunen. Kent u niemand, maar wenst u toch ondersteuning, dan helpen wij u graag om iemand te vinden die u ondersteunt met informatie, advies en algemene hulp. Op de website van gemeente Westland vindt u meer informatie.
3

Persoonlijk plan

Nadat u de melding heeft gedaan, maar voordat het onderzoek start heeft u de mogelijkheid om een persoonlijk plan in te dienen. Dit is geen verplichting. Een persoonlijk plan kan u helpen om u voor te bereiden op het gesprek. U kunt uw hulpvraag uitwerken en concreet maken.
4

Afspraak met Wmo-consulent

Tijdens het gesprek zal uw vraag om ondersteuning duidelijk worden gemaakt en zal uw situatie in kaart worden gebracht. Hierbij wordt er rekening gehouden met uw behoeften en voorkeuren;
5

Medisch advies

Zonodig wordt er een medisch advies gevraagd bij een onafhankelijke arts;
6

Onderzoeksverslag

Als alle informatie is verzameld, zal er een onderzoeksverslag opgesteld worden voorzien van een mogelijke oplossing(en). Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.
7

Aanvraag

Indien de oplossing een Wmo voorziening is, dan kunt u door het ondertekenen en retourneren van dit verslag een aanvraag doen.

Start uw melding

Hieronder kunt u uw aanvraag indienen. Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Direct uw melding online indienen

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid