Skip to content
Bel ons : 140174

Rolstoel

Stap 1: Informatie

Heeft problemen met lopen? Of iemand in uw omgeving? En is een rollator niet genoeg? Dan heeft u misschien iets aan een rolstoel. Er zijn verschillende soorten rolstoelen:

- Handmatig bewogen rolstoelen, zoals een duwwandelwagen, een duw-hoepelrolstoel en actiefrolstoel.
- Elektrische rolstoelen, voor binnengebruik, binnen- en buitengebruik en buitengebruik.
- Sportrolstoelen.

Zoekt u een rolstoel? Dan is het belangrijk om vast te stellen waar de rolstoel voor gebruikt gaat worden. Is de rolstoel tijdelijk of langdurig nodig? Is het een rolstoel voor enkel dagjes weg, of zit iemand dagelijks of zelf de hele dag in de rolstoel? Rolstoelen kunnen aangepast worden op de wensen en behoeften van de gebruiker.

Daarnaast zijn er op een rolstoel diverse aanpassingen mogelijk, zoals een handbike, een werkblad of een elektrische duwondersteuning.

Of doet u het liever zelf
In het Westland is het zo geregeld dat de diverse zorginstanties voor onze inwoners de zelfredzaamheid ondersteunen. Dit doen zij door onze inwoners de mogelijkheid te bieden om zelfstandig, gemakkelijk en snel oplossingen in de eigen omgeving te vinden. Dit kunnen buren, familie, vrijwilligersorganisaties, buurtverenigingen, wijkinitiatieven maar ook specialistische organisaties of activiteiten zijn

Mogelijkheden

Er zijn verschillende opties om een rolstoel te krijgen. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

Rolstoel huren via Medipoint

Heeft u de rolstoel slechts korte tijd nodig? Bijvoorbeeld als gevolg van een operatie of een behandeling? Dat kunt u bij 1 van de thuiszorgwinkels een rolstoel lenen. U kunt deze maximaal 6 maanden lenen.
Meer informatie over Rolstoel huren via Medipoint

Rolstoel huren via Vegro

Heeft u de rolstoel slechts korte tijd nodig? Bijvoorbeeld als gevolg van een operatie of een behandeling? Dat kunt u bij 1 van de thuiszorgwinkels een rolstoel lenen. U kunt deze maximaal 6 maanden lenen
Meer informatie over Rolstoel huren via Vegro

Zelf rolstoel aanschaffen

U kunt er ook voor kiezen om zelf een rolstoel aan te schaffen. Dit kan via diverse winkels of tweedehandswinkels. Er zit bijvoorbeeld een tweedehandswinkel in Wateringen.
Meer informatie over Zelf rolstoel aanschaffen

U vraagt een vergoeding via het UWV aan

Heeft uw kind een rolstoel nodig om op school te gebruiken? Dan heeft u hiervoor mogelijk recht op een vergoeding door het UWV. Lees op de website van het UWV meer over een rolstoel voor school.

Op de website van het UWV leest u meer over vergoedingen voor rolstoelen:
Meer informatie over U vraagt een vergoeding via het UWV aan

U vraagt een vergoeding aan vanuit de Wlz

Woont u in een instelling met behandeling? Bijvoorbeeld een verpleeghuis? Dan kunt u een rolstoel aanvragen bij het zorgkantoor. Heeft u goedkeuring van het zorgkantoor? Dan wordt de rolstoel vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Meer informatie over U vraagt een vergoeding aan vanuit de Wlz

Zelf regelen met een PGB of ZIN

Wilt u liever uw zorg zelf regelen, maar wel met financiële steun van de gemeente? Dat kan
op twee verschillende manieren: als Zorg in natura (ZIN) of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).
Bij ZIN contracteert de gemeente of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.
Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf de hulp, zorg en ondersteuning kunt inkopen die u nodig heeft. Een PGB kan niet zomaar aangevraagd worden. In geval van jeugdzorg is er zelfs altijd een zorgregisseur
nodig.
Alle aanvragen worden eerst beoordeeld.
Meer informatie over Zelf regelen met een PGB of ZIN

U doet een Wmo-melding bij de gemeente

Zijn bovenstaande mogelijkheden geen oplossing voor uw problemen met lopend verplaatsen? Dan heeft u mogelijk recht op ondersteuning vanuit de gemeente. Dit noemen wij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wmo heeft als doel dat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen in de samenleving. Via onderstaande link vraagt u een gesprek aan met een Wmo-consulent van de gemeente. Deze zoekt samen met u naar mogelijke oplossingen.
Meer informatie over U doet een Wmo-melding bij de gemeente

Wellicht ook interessant voor u

De aanvraag van een rolstoel gaat over mobiliteit. U kent uw persoonlijke situatie zelf het beste, maar door onderstaande thema’s denken we met u mee en geven we u een aantal suggesties die wellicht voor u ook interessant kunnen zijn.Wilt u liever hulp en samen met ons bespreken wat het beste bij u past? Bel ons dan op 14074 voor een gesprek bij u thuis.

Stap 2 : Dienstverlening

Heeft u uw hulpvraag bij de gemeente gemeld? Dan staan de Wmo-consulenten voor u klaar. In een gesprek kijkt u samen naar de mogelijke oplossingen voor uw situatie.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Heeft u het onderzoeksverslag ondertekend en aan ons teruggestuurd? Dan krijgt u binnen 2 weken een brief met ons antwoord. Dit noemen wij een beschikking. Hierin staat of u ondersteuning krijgt.

Krijgt u ondersteuning van ons? Dan staat er in de brief hoe u deze krijgt. Wij onderzoeken daarna welke vorm van ondersteuning het beste bij uw situatie past.
De gemeente kan u de voorziening aanbieden in 2 vormen: in natura of als Persoonsgebonden Budget (Pgb).
1

Gesprek met Wmo-consulent

Tijdens het gesprek onderzoekt de Wmo-consulent uw situatie en wordt uw ondersteuningsvraag duidelijk.
Hierbij wordt er rekening gehouden met uw behoeften en voorkeuren.
2

Onderzoeksverslag opstellen

Is alle informatie verzameld? Dan maakt de Wmo-consulent een ondersteuningplan. Hierin staan mogelijke oplossingen voor uw situatie. Dit plan krijgt u thuisgestuurd.

Meldingsproces

Hieronder leest u de stappen van een aanvraag voor een rolstoel. Zo ziet u snel of u ervoor in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Kunt u bij alle onderstaande vragen ‘Ja’ invullen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning.
Woont u in de gemeente Westland? U bent ingeschreven in de gemeente Westland en u heeft hier ook een woonadres.
Verblijft u rechtmatig in Nederland? U bent Nederlander of u heeft een verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd.
Behoort u tot de doelgroep? En heeft u een beperking, een chronisch, psychisch of psychosociaal probleem?
Is deze aanvraag de enige mogelijkheid voor u? Kunt u de ondersteuning ook op een andere manier regelen dan vanuit de Wmo? Bijvoorbeeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet u daar gebruik van maken.
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.

Eigen bijdrage

De rolstoelvoorziening vanuit de gemeente is gratis.

Hoe verloopt een aanvraag?

Het aanvragen duurt maximaal 6 weken. Hieronder leest u hoe het proces verloopt.
1

Melding doen

Wilt u ondersteuning van de gemeente krijgen? Dan doet u hiervoor een melding. U kunt ook een melding doen voor iemand uit uw omgeving.
2

Afspraak met een Wmo-consulent

Hebben wij uw melding ontvangen? Dan neemt een Wmo-consulent zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. Dit kan een telefonische afspraak zijn, of een bezoek bij u thuis.

Wilt u ondersteuning in het gesprek met de Wmo-consulent? Dan kunt u uw mantelzorger of iemand anders uit uw omgeving vragen u te ondersteunen. Kent u niemand en wilt u toch ondersteuning? De gemeente Westland kan u helpen om iemand te vinden die u ondersteunt met informatie, advies en algemene hulp.
3

Persoonlijk plan maken

Heeft u de melding gedaan, maar zijn de consulenten nog niet begonnen met ons onderzoek? Dan kunt u een persoonlijk plan indienen. Dit is niet verplicht. Met een persoonlijk plan kunt u uw hulpvraag uitwerken en concreet maken. Zo kunt u ook het gesprek goed voorbereiden.
4

Uw situatie bespreken

Tijdens het gesprek met de Wmo-consulent wordt uw vraag om ondersteuning duidelijk. Ook bespreken zij uw situatie. Hierbij wordt er rekening gehouden met uw behoeften en voorkeuren.
5

Aanvullend onderzoek doen

Als het nodig is wordt er een medisch advies gevraagd bij een onafhankelijke arts.
6

Onderzoeksverslag opstellen

Hebben wij alle informatie verzameld? Dan maakt de Wmo-consulent een onderzoeksverslag. Hierin staan mogelijke oplossingen voor uw situatie. Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.
7

Aanvraag doen

Is de oplossing een Wmo-voorziening? Dan ondertekent u het onderzoeksverslag en stuurt u het terug. Hiermee doet u de aanvraag.

Start uw melding

Hieronder doet u uw aanvraag of melding. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Direct uw melding online indienen

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid