Skip to content
Bel ons : 140174

RegioTaxi pas

Stap 1: Informatie

Kunt u door een ziekte of een beperking geen gebruik maken van het openbaar vervoer? En kunt u ook geen gebruik maken van eigen vervoer? Dan kunt u voor uw vervoer binnen de regio Westland mogelijk gebruik maken van Regiotaxi.

RegioTaxi
RegioTaxi is een vorm van openbaar vervoer. Het is een taxi voor een prijs die veel lager is dan een reguliere taxi, maar wel duurder dan het gewone openbaar vervoer. RegioTaxi haalt u op bij de voordeur en brengt u tot de deur van uw bestemming. RegioTaxi is voor iedereen beschikbaar, maar is speciaal ingericht voor reizigers met een mobiliteitsbeperking.

Comfort en veilig
Soms deelt u een taxi met andere passagiers. Hierdoor kan het voorkomen dat u niet rechtstreeks naar uw bestemming wordt gereden. U rijdt dan maximaal 30 minuten om. U betaalt altijd alleen voor de kortste route.

De voertuigen zijn toegankelijk voor rolstoelen, scootmobielen, kinderwagens en rollators en voldoen aan alle veiligheidseisen. Als u een RegioTaxi reserveert moet u wel aangeven of u van één van bovenstaande middelen gebruik maakt.

RegioTaxi via Wmo
Heeft u een indicatie van de Wmo? Dan kunt u tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van RegioTaxi. Hiervoor geldt een maximum van 600 zones per jaar.

Of doet u het liever zelf
In het Westland hebben we het zo geregeld dat we voor onze inwoners de zelfredzaamheid ondersteunen. Dit doen wij door onze inwoners de mogelijkheid te bieden om zelfstandig, gemakkelijk en snel oplossingen in de eigen omgeving te vinden. Dit kunnen buren, familie, vrijwilligersorganisaties, buurtverenigingen, wijkinitiatieven maar ook specialistische organisaties of activiteiten zijn.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende opties om vervoer te kunnen regelen. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

U probeert zelf vervoer te regelen

U kunt vragen of iemand uit uw omgeving u kan brengen of dat u mee kan rijden. U kunt iemand in uw familie, vrienden- of kennissenkring vragen of zij u kunnen helpen.

Vervoer via zorgverzekeraar

Heeft u een vervoersprobleem voor uw medische behandeling, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding via uw zorgverzekering. Let op, dit geldt alleen wanneer u:

- nierdialyses in een instelling krijgt
- oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie, of radiotherapie of immunotherapie
- zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen
- zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat u slecht ziet.

Vergoeding via UWV

Is reizen naar uw werk lastig omdat u een langdurige ziekte of handicap heeft? Dan kan het UWV u op een aantal manieren helpen. Ook als u geen uitkering van UWV ontvangt.

Meer informatie over Vergoeding via UWV

WMO-melding bij de gemeente

Zijn bovenstaande mogelijkheden geen oplossing voor uw problemen met lopend verplaatsen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ondersteuning vanuit de Wmo heeft als doel dat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en/of mee kan doen in de samenleving. Een Wmo consulent gaat met u in gesprek om te komen tot mogelijke oplossingen.

Meer informatie over WMO-melding bij de gemeente

Alternatieven

Om weer mobiel te zijn, zijn er ook nog een aantal alternatieven. Hieronder een selectie van alternatieven die beschikbaar zijn in Westland.

Wellicht ook interessant voor u

De aanvraag van een Regiotaxipas gaat over mobiliteit. U kent uw persoonlijke situatie zelf het beste, maar door onderstaande thema’s denken we met u mee en geven we u een aantal suggesties die wellicht voor u ook interessant kunnen zijn.Wilt u liever hulp en samen met ons bespreken wat het beste bij u past?
Bel ons dan op 14074 voor een gesprek bij u thuis.

Stap 2 : Dienstverlening

Een team van specialisten staat klaar om u in dit proces te ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van stappen zodat u een inzicht krijgt in welke dienst het beste bij u past.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Na het retourneren van het ondertekende onderzoeksverslag, ontvangt u binnen 2 weken van de gemeente een beschikking thuis. Een beschikking is een schriftelijk besluit van de gemeente, waarin staat of en in welke vorm u ondersteuning krijgt. Heeft u recht op ondersteuning dan zullen wij vaststellen welke voorziening er bij uw situatie past.
1

Gesprek met consulent

Tijdens het gesprek zal uw vraag om ondersteuning duidelijk worden gemaakt en zal uw situatie in kaart worden gebracht. Hierbij wordt er rekening gehouden met uw behoeften en voorkeuren.
2

Onderzoeksverslag

Als alle informatie is verzameld, zal er een onderzoeksverslag opgesteld worden voorzien van een mogelijke oplossing(en). Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.

Meldingsproces

Hier vindt u in overzichtelijke stappen het meldingsproces voor beschreven zodat u een overzicht krijgt van alle stappen en snel een indruk kunt krijgen of u ervoor in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Beantwoord de volgende vragen om vast te stellen of u mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning door de gemeente Westland.
Woont u in de gemeente Westland? Dit houdt in dat u ingeschreven bent en een woonadres heeft in de gemeente Westland Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld.
Heeft u de Nederlandse nationaliteit of heeft u een verblijfsvergunning?
Behoort u tot de doelgroep en heeft u een beperking, chronisch, psychisch of psychosociaal probleem?
Heeft u geen recht heeft op een andere regeling of vergoeding? Als u de benodigde voorziening vergoed kunt krijgen op een andere manier dan vanuit de Wmo, moet u daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld als u de voorziening vergoed krijgt uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.
Alternatieven voor RegioTaxi pas

Hoe verloopt een aanvraag?

Het meldingsproces duurt maximaal 6 weken, lees hieronder goed welke informatie u aan dient te leveren. Indien u dit tijdig verzamelt en voorbereidt kunnen we deze tijd mogelijk verkorten.
1

Melding

Als u ondersteuning wenst van de gemeente dan kunt u een melding doen. U kunt ook een melding doen voor iemand uit uw omgeving.
2

Contact met een Wmo consulent

Na de melding neemt een consulent van team Wmo zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Er kan een telefonisch gesprek of een huisbezoek plaatsvinden;

U kunt zich tijdens het gesprek door bijvoorbeeld uw mantelzorger of iemand uit uw omgeving laten ondersteunen. Kent u niemand, maar wenst u toch ondersteuning, dan helpen wij u graag om iemand te vinden die u ondersteunt met informatie, advies en algemene hulp. Kijk hier voor meer informatie.
3

Persoonlijk plan

Nadat u de melding heeft gedaan, maar voordat het onderzoek start heeft u de mogelijkheid om een persoonlijk plan in te dienen. Dit is geen verplichting. Een persoonlijk plan kan u helpen om u voor te bereiden op het gesprek. U kunt uw hulpvraag uitwerken en concreet maken.
4

Afspraak met Wmo consulent

Tijdens het gesprek zal uw vraag om ondersteuning duidelijk worden gemaakt en zal uw situatie in kaart worden gebracht. Hierbij wordt er rekening gehouden met uw behoeften en voorkeuren;
5

Medisch advies

Zonodig wordt er een medisch advies gevraagd bij een onafhankelijke arts;
6

Onderzoeksverslag

Als alle informatie is verzameld, zal er een onderzoeksverslag opgesteld worden voorzien van een mogelijke oplossing(en). Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.
7

Aanvraag

Indien de oplossing een Wmo voorziening is, dan kunt u door het ondertekenen en retourneren van dit verslag een aanvraag doen.

Start uw melding

Hieronder kunt u uw aanvraag doen. Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Direct uw aanmelding online indienen

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid