Skip to content
Bel ons : 140174

Persoonsgebonden Budget (PGB) voor Jeugd en Gezin

Informatie

U heeft een hulpvraag en u heeft hiervoor contact opgenomen met de Gemeente Westland. Hierna heeft u een gesprek gehad met een Wmo-consulent. Tijdens dit gesprek heeft u samen besproken welke mogelijkheden er voor u zijn. Heeft u ondersteuning vanuit de Wmo nodig, dan kijkt u samen met uw consulent naar de beste oplossing. De consulent schrijft dit op in het ondersteuningsplan. Wanneer u geen oplossing kunt vinden binnen uw netwerk of door algemene voorzieningen, kunt u hulp krijgen vanuit de Wmo. Deze hulp kunt u in 2 verschillende vormen krijgen: als Zorg in natura (ZIN) of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).

Wat is Zorg in Natura (ZIN)? 

Bij ZIN contracteert de gemeente of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders. Ook regelt de gemeente of de zorgverzekeraar de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Wat is een Persoonsgebonden Budget (PGB)?

Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf de ondersteuning of voorzieningen kunt inkopen die u nodig heeft. U kiest dan zelf uw leverancier of zorgverlener en koopt daarvan ondersteuning in. Dat mag, onder bepaalde voorwaarden, ook iemand uit uw omgeving zijn. U heeft op deze manier meer inspraak over de vorm van de zorg, zoals welke uren en op welke manier u zorg krijgt.

Het verschil is dat u bij een PGB veel meer zelf moet regelen. U moet zelf contact met zorgverleners leggen en daar afspraken mee maken die u vastlegt in een contract. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de financiële administratie van uw zorg en dat uw zorg voldoende kwaliteit bevat.

Een PGB kan niet zomaar aangevraagd worden. Er wordt voor de aanvraag gekeken of u PGB vaardig bent. Dit betekent dat u bijvoorbeeld weet welke zorg u nodig heeft. En hoe u goede afspraken maakt met een zorgverlener. Wanneer u onvoldoende vaardig bent om een PGB te beheren, kunt u iemand uit uw sociale netwerk aanwijzen als vertegenwoordiger. Ook uw vertegenwoordiger moet beschikken over deze PGB vaardigheden.

Mogelijkheden


PGB

Meer informatie over PGB in het algemeen.
Meer informatie over PGB

Aanvraag zorgregisseur

Het Sociaal Kernteam Westland, kortweg SKT, biedt ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en de ontwikkeling van uw kinderen. U krijgt één vast aanspreekpunt: de zorgregisseur. Hij of zij maakt samen met u een plan van aanpak. We betrekken hierbij mensen die voor u belangrijk zijn. En als het nodig is, verleent de zorgregisseur zelf hulp en/of schakelt specialistische hulp in. Uitgangspunt is altijd dat u zelf zo snel mogelijk de touwtjes weer in eigen handen heeft.
Meer informatie over Aanvraag zorgregisseur

Hoe verloopt een aanvraag?

Wilt u een aanvraag voor een PGB Jeugd doen?
1

U neemt contact op met het Sociaal Kernteam Westland

U belt 140174. Dit is het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Westland. Het KCC kan u doorschakelen naar het Sociaal Kernteam Westland.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

Houd uw BSN (deze staat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en eventuele andere relevante documenten, bij de hand.

Online aanvraag

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174 (optie 2)
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid