Skip to content
Bel ons : 140174

Ondersteuning bij (vermoeden van) dyslexie

Informatie

Leerlingen met dyslexie hebben moeite om van letters en woorden (op papier of digitaal) spraakklanken te maken. Er zijn verschillende aanpassingen en hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie. Bijvoorbeeld luisterboeken of extra leestijd bij opdrachten. Scholen bepalen zelf welke hulpmiddelen zij inzetten en hoe zij leerlingen met dyslexie begeleiden.

Dyslexie in het basisonderwijs

In het basisonderwijs krijgen kinderen met leesproblemen hulp die goed past bij hun dyslexie. Sommige scholen hebben op papier afspraken over dyslexie gemaakt. Hierin staat hoe zij omgaan met dyslexie. In het zorgplan van de basisschool staat welke hulpmiddelen de school gebruikt om dyslectische leerlingen te helpen.

Dyslexie in het voortgezet onderwijs

Een middelbare school kan op verschillende manieren rekening houden met dyslectische leerlingen. Deze leerlingen kunnen bijvoorbeeld:
  • vaker een mondelinge test krijgen
  • extra examentijd krijgen
  • hulpmiddelen gebruiken zoals een daisyspeler of een computer met spellingcontrole
  • extra begeleiding krijgen bij lezen, spelling of taal. Dit gebeurt vaak samen met een onderwijsbegeleidingsdienst of een remedial teacher (dit is iemand die leerlingen met bepaalde leer- en/of gedragsproblemen extra helpt).

Dyslexieverklaring

Om op school hulpmiddelen te krijgen hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring nodig. In de verklaring staat welke problemen de leerling heeft door dyslexie en welke hulpmiddelen dan nuttig kunnen zijn. Een dyslexieverklaring kan alleen door een erkende psycholoog of orthopedagoog, gespecialiseerd in leerstoornissen, worden gemaakt. 

De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid