Skip to content
Bel ons : 140174

Multiproblematiek

Stap 1: Informatie

Wat is multiproblematiek?
Het gaat niet zo goed met u. U ervaart problemen op meerdere gebieden. Het lukt u bijvoorbeeld niet om uw financiële administratie op orde te hebben en u zit niet lekker in uw vel. Misschien is er thuis wel sprake van agressie of huiselijk geweld, vindt u het opvoeden van uw kinderen moeilijk, bent u tevergeefs op zoek naar een andere woning of voelt u zich niet prettig op uw werk. Als u op verschillende gebieden problemen ervaart, spreken we van multiproblematiek. 

Mogelijkheden

Hoe kunnen wij u helpen? Het Sociaal Kernteam Westland is er voor mensen die problemen hebben en er zelf niet meer uit komen. Dit kunnen mensen van alle leeftijden zijn, van zeer jong tot oud. Wij vinden het belangrijk snel de juiste hulp in te zetten die nodig is, het liefst dicht bij huis. Het Sociaal Kern Team biedt ondersteuning bij verschillende soorten problemen. U krijgt één vast aanspreekpunt: de zorgregisseur. Hij of zij maakt samen met u een plan van aanpak. Uitgangspunt is altijd dat u zelf zo snel mogelijk de touwtjes weer in eigen handen heeft. Lukt dit niet op eigen kracht, dan kijken we of uw directe omgeving kan helpen. En als het nodig is, verleent de zorgregisseur zelf hulp en/of schakelt andere specialistische hulp voor u in.

Ondersteuning van een zorgregisseur

U kunt bij de zorgregisseur terecht met vragen of wanneer u behoefte heeft aan een aantal gesprekken. Daarnaast kan de zorgregisseur u ondersteunen wanneer het u even niet lukt om zelf de regie over uw situatie te voeren.

Inzetten passende hulpverlening

Samen met u wordt gekeken waar u behoefte aan heeft. De zorgregisseur werkt nauw samen met partners in de keten (huisarts, gemeente, wijkagent enz.). Wanneer nodig, kan de zorgregisseur u in contact brengen met een van deze partners.

Risico-inventarisatie

Als er twijfels zijn over de veiligheid van een situatie, kan de zorgregisseur een inschatting maken. Dit heet een risico-inventarisatie. Er wordt dan bekeken wat er goed gaat en wat de zorgen zijn. Wanneer er sprake is van een onveilige situatie, bekijkt de zorgregisseur wat er nodig is om de situatie weer veilig te maken.

Ondersteuning van het Sociaal Kern Team Westland

Als u er met behulp van steun van uw naasten niet uitkomt, dan kan het Sociaal Kern Team Westland de nodige ondersteuning inzetten. Die kan bestaan uit:

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

1

Ondersteunende gesprekken met de zorgregisseur

Door middel van het voeren van gesprekken en het geven van advies, zal de zorgregisseur u ondersteunen bij uw hulpvraag.
2

Hulpverlening van een gespecialiseerde zorgaanbieder

indien er specialistische hulp nodig is, zal de zorgregisseur (of de huisarts) samen met u kijken naar een zorgaanbieder die passende gespecialiseerde hulpverlening kan bieden.
3

Ondersteuning van de zorgregisseur en gespecialiseerde hulpverlening

Wanneer het nodig is, kan de zorgregisseur (of de huisarts) specialistische hulp inzetten en daarnaast ondersteuning blijven bieden.

Hoe verloopt een aanvraag?

1

U neemt contact op met het Sociaal Kernteam Westland

U belt 140174. Dit is het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Westland. Het KCC kan u doorschakelen naar het Sociaal Kernteam Westland. U kunt ook een aanmeldformulier indienen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
2

Het Sociaal Kernteam Westland bekijkt uw vraag

De medewerkers van het Sociaal Kernteam Westland vragen eventueel aanvullende informatie en leggen het verdere proces aan u uit. U krijgt te horen of het Sociaal Kernteam Westland u kan helpen. Als dat zo is:
3

Zorgregisseur neemt contact met u op

Een zorgregisseur neemt contact met u op. Dit wordt uw vaste contactpersoon bij het Sociaal Kernteam Westland. De zorgregisseur plant een gesprek met u in.
4

Gesprek met de zorgregisseur

Ter kennismaking, maar ook om de benodigde informatie te verzamelen voor een eventuele aanvraag hulpverlening. Er wordt gevraagd hoe het thuis gaat, op het werk en bij eventuele betrokken zorgverleners: wat gaat goed, wat zijn de zorgen, wat zijn de wensen? Wanneer gewenst, plant en voert de zorgregisseur een gesprek met uw netwerk, zoals familie en vrienden.
5

Zorgregisseur verzamelt relevante informatie

De zorgregisseur verzamelt ook relevante informatie bij bijvoorbeeld uw werk, zorgverleners die al betrokken zijn, school, netwerk, huisarts, wijkagent en gemeente Westland. Ook hier vraagt de zorgregisseur wat goed gaat, en waar zorgen over zijn. Dit gebeurt uiteraard alleen wanneer u dit goed vindt.
6

Indien nodig wordt er een plan van aanpak opgesteld

Alle informatie wordt gebundeld en komt in het zogenaamde plan van aanpak. Hierin staat wat uw hulpvraag precies is en welke zorgen en wensen er zijn. Ook beschrijft het plan van aanpak met welke specifieke hulpverlening u geholpen kunt worden. Het plan wordt met u besproken. Dit kan telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek.
7

Start van de hulpverlening

De hulpverlener neemt contact met u op en de hulpverlening gaat zo snel mogelijk van start. Let op: er kan sprake zijn van een wachttijd.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door het Sociaal Kernteam Westland, moet u wel ingeschreven staan bij de Gemeente Westland.

Houd uw BSN (deze staat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en eventuele andere relevante documenten voor uw aanvraag, bij de hand.

Aanmelding

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174 (optie 2)
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid