Skip to content
Bel ons : 140174

Leerlingenvervoer

Stap 1: Informatie

Meestal kunnen Westlandse leerlingen zelfstandig de weg naar school afleggen. Soms worden ze gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers. Maar dat kan niet altijd. U kunt een beroep doen op Leerlingenvervoer:

 • Als uw kind een beperking heeft en de afstand naar school meer dan 6 kilometer is, via de kortste route.
 • Als uw kind vanwege uw geloofs- of levensovertuiging naar een voor u passende school gaat en de afstand naar deze school meer dan 6 kilometer is, via de kortste route
Alleen als uw kind een verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking heeft, maakt de afstand naar school niet uit. Met de ouders/verzorgers en school overlegt de gemeente wat voor uw kind het meest geschikte vervoer is. De gemeente bepaalt uiteindelijk het soort vervoer.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende opties om vervoer te regelen. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden

Openbaar vervoer

De leerling reist het hele jaar zelfstandig met het openbaar vervoer (OV).
U declareert dan de gemaakte OV kosten.

Openbaar vervoer met begeleiding

Leerlingen die jonger zijn dan negen jaar kunnen gebruik maken van begeleiding met het reizen. De kosten van het openbaar vervoer en die van de begeleider worden dan vergoed.

Dat geldt ook voor leerlingen die ouder zijn dan negen jaar en het (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken.

Leerlingen die basisonderwijs volgen, kunnen in bijzondere omstandigheden in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer voor zichzelf en de begeleider.
U zult dan aan moeten tonen, dat de leerling niet in staat is zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. 

Van bijzondere omstandigheden is onder anders sprake als:
 • De problematiek of handicap of de leeftijd van de leerling begeleiding noodzakelijk maakt
 • De leerling tijdens de rit met het openbaar vervoer één of meer keren over moet stappen op te gevaarlijke overstappunten en dit, gezien de leeftijd van de leerling onverantwoord is
 • De route van het uitstappunt van de bus naar de school te gevaarlijke punten kent en een passende oplossing niet mogelijk is

Aangepast vervoer

Als er sprake is van bijzondere omstandigheden kan de gemeente besluiten taxivervoer aan te bieden. Dit wordt alleen maar toegekend wanneer:
 • De lichamelijke verstandelijke en/ of zintuigelijke handicap van de leerling aangepast vervoer vereist
 • De reistijd met openbaar vervoer meer dan anderhalf uur bedraagt en de reistijd met taxivervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht.
 • Openbaar vervoer ontbreekt.

Combinatievervoer

De leerling fietst in de zomermaanden. In die periode van 1 november tot 1 april reist de leerling met het openbaar vervoer. U declareert dan de gemaakte OV kosten.

Eigen vervoer per auto

Als u uw kind met de eigen auto wilt vervoeren is dat mogelijk. Het college van burgermeester en wethouders moet hiervoor wel toestemming geven en kiest voor de goedkoopste wijze van vervoer.

Eigen vervoer per fiets

U kan een fietsvergoeding aanvragen. Een fiets kan ook een driewieler of een tandem zijn.
Meer informatie over Eigen vervoer per fiets

Taxivervoer

Als er sprake is van bijzondere omstandigheden kan de gemeente besluiten taxivervoer aan te bieden. Dat wordt alleen toegekend als:
 • De lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke handicap van de leerling aangepast vervoer vereist.
 • De reistijd meer dan anderhalf uur bedraagt en de reistijd met het openbaarvervoer met meer dan 50% kan worden teruggebracht.
 • Openbaarvervoer ontbreekt.

Wellicht ook interessant voor u

U kent uw persoonlijke situatie zelf het beste, maar door onderstaande thema’s denken we met u mee en geven we u een aantal suggesties die wellicht voor u ook interessant kunnen zijn. Wilt u liever hulp en samen met ons bespreken wat het beste bij u past?
Bel ons dan op 14074 voor een gesprek bij u thuis.

Dienstverlening

Een team van specialisten staat klaar om u in dit proces te ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van stappen zodat u een inzicht krijgt in welke dienst het beste bij u past. 

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer is afhankelijk van verschillende factoren. Stel, uw aanvraag wordt goedgekeurd. Wat staat u dan te wachten?
1

Overleg met gemeente

Met de ouders/verzorgers en school overlegt de gemeente wat voor uw kind het meest geschikte vervoer is. De gemeente bepaalt uiteindelijk het soort vervoer. 

Ook in bijzondere gevallen is het mogelijk om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen. Dat heet de vangnetregeling (link gemeente). Denkt u aan de voorwaarden te voldoen, neem dan contact op per mail (leerlingenvervoer@gemeentewestland.nl) of telefoon 14 0174.
2

Tegemoetkoming kosten

 U kunt een tegemoetkoming krijgen in de kosten van het vervoer van uw kind naar een school van een bepaalde soort of richting.

Aanvraagproces

Hier vindt u in overzichtelijke stappen het aanvraagproces voor beschreven zodat u een overzicht krijgt van alle stappen en snel een indruk kunt krijgen of u ervoor in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Ondersteuning vanuit de gemeente is maatwerk. Om voor Leerlingenvervoer in aanmerking moet u in ieder geval aan een aantal voorwaarden voldoen:
Woont u in Gemeente Westland? Dit houdt in dat u ingeschreven bent en een woonadres heeft in de gemeente Westland
Heeft u een kind tussen de 4 en 18 jaar?
Heeft uw kind een beperking of is de passende school (vanwege geloofs- of levensovertuiging) voor uw kind meer dan 6 kilometer van uw woonadres?
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.

Hoe verloopt een aanvraag?

1

Indienen aanvraag

Per kind vult u bij een online aanvraag, vervolgaanvraag of declaratie in één formulier in. Hierbij zitten ook de verklaringen over Openbaar Vervoer met Begeleiding en Taxivervoer in.

Maakt uw kind al gebruik van Leerlingenvervoer doe dan een vervolgaanvraag. Gaat uw kind naar een
nieuwe/volgende school, dan doet u weer een 1e aanvraag.
2

Beoordeling aanvraag

 De gemeente bekijkt de aangeleverde informatie en beoordeeld uw situatie.
3

Besluit

Binnen 8 weken ontvangt u reactie op uw aanvraag.

Aanvraag indienen

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 14 0474
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid