Skip to content
Bel ons : 140174

Jongerenwerk

Informatie

Jongerenwerk werkt in opdracht van gemeente Westland en bezoekt (kwetsbare) jongeren op plekken waar zij in hun vrije tijd zijn: bijvoorbeeld op straat, school en andere plekken. Dit kan een groep jongeren maar ook één jongere zijn.

De jongerenwerkers leggen contact met jongeren en bouwen een goede relatie met ze op. Ze zien welke problemen er zijn en helpen de jongeren zo goed mogelijk met wat ze nodig hebben. Belangrijk is dat de jongeren zich zelf ontwikkelen, binnen hun eigen wereld. Jongerenwerkers verbinden de jongeren met hun omgeving. Ze zorgen ervoor dat de jongeren zich zelf leren redden en mee kunnen doen in de samenleving.

Doelgroep: 12 t/m 23 jaar

Het jongerenwerk heeft als doelgroep de jeugd van 12 t/m 23 jaar. De jongerenwerkers helpen jongeren om hun vrije tijd nuttig door te brengen of naar een (andere) school/baan te zoeken. Ook geven ze uitleg over alcohol, drugs en seksualiteit. Als het nodig is kan een jongerenwerker een jongere voor meer hulp doorverwijzen naar de goede organisatie.

Samenwerking

De jongerenwerkers komen de jeugd meestal op straat tegen in het centrum van alle Westlandse plaatsen. Ze praten liever mét dan over de jeugd, dat is heel belangrijk voor de vertrouwensband. Jongerenwerkers zijn vaak ook een tussenpersoon tussen de jeugd en andere partijen. Omdat ze goede contacten met verschillende groepen op straat hebben, weten de jongerenwerkers wat er speelt en waar jongeren behoefte aan hebben. Ze werken binnen Vitis Welzijn samen met andere medewerkers, zoals de sociaal makelaar, Vrijwillige Inzet, welzijnsadviseur, mantelzorg en de wijkcentra. Dit is net zo belangrijk als de samenwerking met andere partijen zoals BOA’s, IBOR, wijkagenten, buurtpreventie, scholen, Voortijdig SchoolVerlaters (VSV) en het Sociaal KernTeam (SKT). Goed samenwerken is heel belangrijk als je jongeren wilt helpen veranderen.

Meer informatie en contact

Vitis Welzijn
0174 - 63 03 58
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid