Skip to content
Bel ons : 140174

Hulp bij psychische problemen

Stap 1: Informatie

Psychische problemen of klachten?
Psychische klachten hebben te maken met gevoelens, gedachten en gedrag. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen, eenzaam of moe. U maakt zich misschien veel zorgen, denkt steeds aan angstige situaties of u bent snel geïrriteerd. U kunt zich moeilijk concentreren, bent verward of slaapt slecht. Ook bij kinderen kan dit voorkomen.

Psychische problemen kunnen zelfs leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, hartkloppingen, nekpijn, maagklachten, depressie, angsten, eetstoornissen, verslavingen e.d.

Wanneer heeft u hulp nodig?

Kunt u door psychische klachten uw dagelijkse dingen niet meer doen? Dan is het verstandig om professionele hulp te zoeken. Blijf er niet mee rondlopen maar zoek hulp en praat erover.

Is er een noodsituatie?
Heeft u acuut hulp nodig? Of is er sprake van een crisis waarbij een gezin in een acute situatie terecht komt waarbij de veiligheid of het welzijn van een kind in gevaar komt? Dan is er direct hulp noodzakelijk! Bel dan direct de huisarts. Deze kan de crisisdienst voor u inschakelen. U kunt ook buiten kantoortijden bellen: u hoort dan wie de vervangend huisarts is.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende opties voor hulp bij psychische problemen. Hieronder vindt u enkele mogelijkheden.

Zoek een vertrouwenspersoon en praat erover

Zoek hulp bij iemand uit uw omgeving. Is er iemand in uw omgeving die u vertrouwt? Een familielid, iemand op het werk, iemand op school, een buurvrouw of buurman? Praat erover met iemand die u vertrouwt, dan staat u er niet alleen voor.

Gesprek met uw huisarts

U kunt bij uw huisarts terecht voor diverse problemen in uw gezin, of deze nu met uw werk, uw gezin, uw geestelijke en lichamelijke gezondheid of met uw kinderen of partner te maken hebben. Uw huisarts behandelt u zelf, geeft u advies of verwijst u door naar de juiste specialist.

Een bezoek aan uw huisarts wordt betaald vanuit uw basisverzekering. U hoeft dus niet apart voor een bezoek aan uw huisarts te betalen.

Wanneer u nog veel meer problemen heeft

Het kan zijn dat u veel meer problemen heeft die u al het hoofd moet bieden: u kan hierbij denken aan problemen in uw relatie, op school of op uw werk of schuldproblemen. Neem in dit geval contact op met het Klant Contact Centrum (140174) en vraag om een zorgregisseur van het Sociaal Kernteam Westland.

Stap 2 : Dienstverlening

Het zorgaanbod voor hulp bij psychische problemen is altijd op maat. Samen met een hulpverlener bepaalt u welke zorg het best past bij uw situatie.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

1

Preventie

Het voorkomen of beperken van psychische problemen. Bijvoorbeeld in de vorm van trainingen.
2

Spoedeisende hulp

Acute hulp in nood, 24 uur per dag.
3

Poliklinische behandeling

Op de polikliniek in Naaldwijk krijgt u gedurende een bepaalde periode gesprekken en/of oefeningen. Ook zijn er groepsbijeenkomsten mogelijk.

Hoe verloopt een aanvraag?

Hoe kan u zich aanmelden voor professionele hulp?
1

Afspraak met uw huisarts

U maakt een afspraak met uw huisarts. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de juiste vorm van zorg. In de verwijsbrief wordt uw e-mailadres opgenomen. Daarmee kunt u al online hulp krijgen via e-health.
2

Verwijsbrief bekijken

De verwijsbrief die uw huisarts heeft opgesteld gaat rechtstreeks naar de hulpverlener. Heeft de hulpverlener nog vragen? Dan neemt deze contact op met de huisarts of met u. Ook wordt u gebeld om een intakegesprek in te plannen. U krijgt vervolgens een brief met de bevestiging daarvan.
3

U vult een vragenlijst in

Voordat u naar het intakegesprek gaat, vult u een vragenlijst in. Dit kan meestal al thuis op de computer of op een tablet. Zo kan de hulpverlener zich ook goed voorbereiden.
4

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt besproken hoe het met u gaat, wat uw psychische klachten zijn en of en hoe deze uw dagelijks functioneren verstoren. U mag altijd iemand meenemen naar dit gesprek. U heeft bij deze afspraak een zorgpas nodig en een geldig legitimatiebewijs.
5

Adviesgesprek met uw hulpverlener

U krijgt een hulpverlener aangewezen. Deze zorgt ervoor dat u de juiste hulp krijgt. Samen met de hulpverlener bespreekt u de diagnose en de mogelijke behandeling.
6

Behandelafspraak en behandelplan

U krijgt een duidelijk behandelplan. Hierin staat wat uw zorgvraag precies is, welke doelen u wilt bereiken en welke behandeling u hiervoor gaat volgen. Alle afspraken worden in uw behandelplan vastgelegd. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.
7

Eindgesprek en nazorg

Aan het eind van uw behandeling bekijkt u samen met uw hulpverlener of de behandeling heeft gewerkt: heeft u uw doelen behaald en kunt u zonder hulp verder?

Het kan zijn dat u hierna toch nog zorg nodig heeft. Dit noemen we nazorg. Hierover maakt u afspraken met uw hulpverlener. U zou bijvoorbeeld medicijnen kunnen krijgen, of nog een aantal gesprekken ter voorkoming van een terugval.
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid