Skip to content
Bel ons : 140174

Dagbesteding

Stap 1: Informatie

Wilt u uw dag nuttig besteden? En wilt u contact hebben met andere mensen? Dan is dagbesteding misschien iets voor u. Bij dagbesteding werkt u aan uw ontwikkeling en aan bezigheden die u graag doet. U ontmoet andere mensen en doet mee in de samenleving.

Bij dagbesteding werkt u aan uw ontwikkeling en aan wat u goed kan. U krijgt grip op de invulling van de dag en u ontwikkelt een stabiel dag- en nachtritme. U leert hoe u uw vrije tijd indeelt, u heeft sociale contacten en doet mee in de samenleving. Dagbesteding ontlast ook uw mantelzorger, waardoor deze het zorgen langer volhoudt.

Op deze pagina vindt u:

  • Stap 1: Wat is dagbesteding, voor wie is het en welke vormen zijn er? Wat zijn de mogelijkheden om dagbesteding te regelen?
  • Stap 2: Wat doet de gemeente voor u als u een Wmo-melding doet?
  • Stap 3: Zo doet u een Wmo-melding bij de gemeente. Ook ziet u hoe u uw aanvraag gaat.

Voor wie is dagbesteding?

In veel wijken vindt u dagbestedingsactiviteiten met vrijwilligers. Ook mensen met een beperking kunnen meedoen, eventueel met extra persoonlijke begeleiding. Er bestaat ook speciale dagbesteding voor ouderen, mensen met een lichamelijke beperking, zintuiglijke beperking of verstandelijke beperking, psychische of psychogeriatrische problemen. Voor deze vormen van dagbesteding heeft u een indicatie (doorverwijzing van een arts of specialist) nodig.

Welke soorten dagbesteding zijn er?

Er zijn 3 soorten dagbesteding:

Recreatieve dagbesteding
Recreatieve dagbesteding bestaat uit activiteiten met als doel: beleven. Bijvoorbeeld: wandelen, knutselen, klussen, gymnastieken, zingen of samen koken en andere mensen ontmoeten.

Arbeidsmatige dagbesteding
Arbeidsmatige dagbesteding betekent dat u echt aan het werk gaat. U doet onder begeleiding werk dat bij u past. Dat kan zijn: dingen maken, of iets voor iemand doen. De begeleiding bestaat uit ondersteuning en coaching, en richt zich op het krijgen van veiligheid en structuur.

Dagbesteding met intensieve begeleiding
Dagbesteding met intensieve begeleiding is voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen of die niet goed met andere mensen kunnen praten. U krijgt gespecialiseerde begeleiding of toezicht. De activiteiten zijn gericht op het aanleren, oefenen of bijhouden van vaardigheden. Het doel is: beter functioneren en uzelf beter leren redden.

Mogelijkheden

Hier ziet u manieren voor dagbesteding.

Zelf dagbesteding regelen

Kijk in uw omgeving of u mee kunt doen aan activiteiten, eventueel met steun vanuit uw omgeving. Een Sociaal Makelaar kan u hiermee helpen.
Meer informatie over Zelf dagbesteding regelen

Recreatieve dagbesteding

In uw gemeente zijn meerdere wijkcentra waar u andere mensen kunt ontmoeten en waar u mee kunt doen aan allerlei activiteiten.
Meer informatie over Recreatieve dagbesteding

Sociaal Kernteam (SKT)

Ben je jonger dan 18 jaar en ben je op zoek naar dagbesteding? Dan krijg je misschien hulp vanuit de Jeugdwet. Je kunt je hiervoor aanmelden bij het Sociaal Kernteam (SKT). Dit gaat via het Klant Contact Centrum. Bel: 140174.

Wmo-melding doen bij de gemeente

Zijn bovenstaande mogelijkheden geen oplossing voor u, dan hebt u misschien recht op hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hulp vanuit de Wmo heeft als doel dat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen in de samenleving. Een Wmo-consulent praat met u over welke oplossingen er voor u zijn.

Wellicht ook interessant voor u

U kent uw eigen situatie zelf het best, maar we denken natuurlijk graag met u mee. Misschien zijn de mogelijkheden hieronder ook interessant voor u. Bespreekt u liever samen met ons welke hulp het best bij u past? Bel dan naar 14074 voor een gesprek bij u thuis.

Stap 2 : Dienstverlening

Heeft u uw vraag om dagbesteding bij de gemeente gemeld? Dan staan de Wmo-consulenten voor u klaar. In een gesprek kijkt u samen naar oplossingen voor uw situatie.

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Heeft u het onderzoeksverslag ondertekend en aan ons teruggestuurd? Dan krijgt u binnen 2 weken een brief met ons antwoord. Dit noemt de gemeente een beschikking. Hierin staat of u hulp krijgt.
1

Hulp van de gemeente

Staat er in de brief dat u hulp krijgt? Dan staat er ook welke hulp u krijgt. De gemeente kijkt samen met u welke hulp het best bij u past. Dit kan op 2 manieren:

1. in natura (u krijgt een product of dienst)
2. Persoonsgebonden Budget (PGB)

2

U praat met de Wmo-consulent

U praat met de Wmo-consulent (iemand die u advies geeft) over uw situatie en vertelt wat u precies nodig heeft. De consulent houdt rekening met uw wensen.

Stap 3: Meldingsproces Wmo

Hieronder leest u de stappen van een aanvraag voor dagbesteding. Zo ziet u snel of u in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Kunt u bij alle onderstaande vragen ‘Ja’ invullen? Dan komt u in aanmerking voor hulp bij dagbesteding.
Woont u in gemeente Westland? U bent ingeschreven in de gemeente Westland en u heeft hier ook een woonadres.
U verblijft rechtmatig in Nederland. Dat is het geval als u Nederlander bent of als u een verblijfsvergunning heeft voor (on)bepaalde tijd.
Behoort u tot de doelgroep? U heeft een beperking, chronisch, psychisch of psychosociaal probleem.
Is deze regeling de enige mogelijkheid voor u? Kunt u de hulp die u nodig heeft vergoed krijgen op een andere manier dan vanuit de Wmo? Dan moet u daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld als u de voorziening vergoed krijgt uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.
Alternatieven voor Dagbesteding

Hoe verloopt een aanvraag?

Het aanvraagproces duurt maximaal 6 weken. Hieronder leest u hoe het proces verloopt.
1

Melding doen

Wilt u hulpvan de gemeente krijgen? Dan doet u een melding. U kunt ook een melding doen voor iemand uit uw omgeving.
2

Afspraak met een Wmo-consulent

Na de melding neemt een consulent van team Wmo zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. Dit kan een telefonische afspraak zijn, of een bezoek bij u thuis.
3

Ondersteuning in het gesprek

Wilt u hulp van iemand tijdens het gesprek met de Wmo-consulent?Dan kunt u uw mantelzorger of iemand anders uit uw omgeving vragen u te helpen. Kent u niemand en wilt u toch hulp? Dan helpt de Wmo-consulent u graag om iemand te vinden die u helpt met informatie, advies en algemene hulp. U kunt dit vragen tijdens de afspraak. Deze hulp is gratis. Lees meer over de gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.
4

Persoonlijk plan maken

Heeft u de melding gedaan, maar is het onderzoek nog niet begonnen? Dan kunt u een persoonlijk plan maken en opsturen. Dit is niet verplicht. Met een persoonlijk plan kunt u uw zorgvraag uitwerken en duidelijk maken. Zo kunt u ook het gesprek goed voorbereiden.
5

Uw situatie bespreken

Tijdens het gesprek met de Wmo-consulent wordt duidelijk wat uw vraag om hulp precies inhoudt. U bespreekt uw situatie. De consulent houdt rekening met uw wensen.
6

Aanvullend onderzoek

Als het nodig is wordt er medisch advies gevraagd aan een onafhankelijke arts.
7

Onderzoeksverslag opstellen

Als alle informatie is verzameld, maakt de consulent een onderzoeksverslag met daarin de mogelijke oplossing(en). Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.
8

Aanvraag doen

Is de oplossing hulp vanuit de Wmo? Dan ondertekent u het onderzoeksverslag en stuurt u het terug. Hiermee doet u de aanvraag.

Start uw Wmo-melding

Hieronder kunt u uw Wmo-melding doen. Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Direct uw Wmo-melding online indienen

Online indienen

Heeft u vragen?

We staan voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij of heeft u vragen over het opstellen van uw aanvraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoon

Snel en persoonlijk contact 140174
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid